Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

กระทู้นี้อยู่ในคลังกระทู้ คุณไม่สามารถโพสต์หรือแก้ไขข้อความใดๆ ได้
สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคชันนิซึม
ผู้ดูแล: withyaw
พิมพ์
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคชันนิซึม   (อ่าน 7 ครั้ง)
add

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคชันนิซึม

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 24 ก.พ. 21, 14:44 น

เอกรัตน์  โชคบัณฑิต.  2562.  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคชันนิซึม   เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ชิ้นงานแอนิเมชั่น  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.  โรงเรียนประทาย : นครราชสีมา.

บทคัดย่อ

   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคชันนิซึม   เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ชิ้นงานแอนิเมชั่น  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา    ปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคชันนิซึม  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ชิ้นงานแอนิเมชั่น  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  2) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคชัน  นิซึม  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ชิ้นงานแอนิเมชั่น  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  3) ศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคชันนิซึม  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ชิ้นงานแอนิเมชั่น  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  4) ประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคชันนิซึม  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ชิ้นงานแอนิเมชั่น  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   
   ผลการวิจัยพบว่า
    1) ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคชันนิซึม  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ชิ้นงานแอนิเมชั่น  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โรงเรียนประทาย  มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการคิด  ทักษะการใช้เทคโนโลยี  ทักษะการใช้ชีวิต  เน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน และส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551  และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนประทาย
   2) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคชันนิซึม  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ชิ้นงานแอนิเมชั่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีองค์ประกอบ 8 องค์ประกอบ ได้แก่  1) หลักการ  2) วัตถุประสงค์  3) กระบวนการจัดการเรียนรู้  4) สาระความรู้   5) ระบบสังคม  6) หลักการตอบสนอง  7) สิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  8) สิ่งส่งเสริมการเรียนรู้  โดยมีขั้นตอนการเรียนรู้ 8 ขั้นตอน  ได้แก่  1) ขั้นสร้างความสนใจ (Generate Interest)  2) ขั้นค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล  (Seeking and Gathering Information)  3) ขั้นวางแผนและออกแบบการเรียนรู้  (Plan and Design Learning)   4) ขั้นปฏิบัติการเรียนรู้ (Practice Learning)  5) ขั้นจัดองค์ความรู้ (Knowledge Summary) 6) ขั้นนำเสนอผลงาน (Presentation) 7) ขั้นวิเคราะห์และประเมินผล  (Analyze and Evaluate)  8) ขั้นเผยแพร่ผลงาน  (Publish Results)  เมื่อนำไปทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพ(E1/E2)  ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ  82.63/81.32  สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  80/80  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1
   3) ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคชันนิซึม  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ชิ้นงานแอนิเมชั่น  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา    ปีที่ 5 ผลปรากฏว่า  นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.1  และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.2
   4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคชันนิซึม  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ชิ้นงาน         แอนิเมชั่น  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

   

กิจกรรมน่าสนใจจาก สนุกเว็บบอร์ด

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

 
Tags:
Tags:  
พิมพ์
หน้า: 1
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  |  ลบสำรวจความคิดเห็น (โพลล์)  |  ลิ้งค์ไปยังปฏิทิน  |  ลบความคิดเห็นที่เลือก  
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้