หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: GEODIS ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้รับการรับรอง Investors in People  (อ่าน 34 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 29 มิ.ย. 21, 10:09 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

โดยประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ได้รับการรับรอง IIP ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย บังกลาเทศ จีน ฮ่องกง อินเดีย นิวซีแลนด์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม

จากกรอบโครงสร้าง 9 ดรรชนีหลักของมาตรฐานการรับรอง IIP ที่ได้รับการพัฒนามาเป็นเวลากว่า 30 ปี และได้รับการยอมรับในกว่า 66 ประเทศทั่วโลก โดยบริษัทต่างๆ ที่ขอรับการรับรอง IIP ได้ถือปฏิบัติเพื่อให้องค์กรบรรลุสู่ประสิทธิภาพตามที่กำหนดไว้ในกรอบมาตรฐานหลัก ทั้ง 3 ด้านของการบริหารงานบุคลากร อันได้แก่ ด้านของผู้นำ (Leading) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน (Supporting) และด้านการพัฒนาปรับปรุง (Improving)

Anne Tan หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของจีโอดีสกล่าวว่า "ดรรชนีชี้วัดของ IIP นี้สอดคล้องกับ 'กฎทองของจีโอดีส' และ 'หลักการความเป็นผู้นำ 7 ประการ’ สำหรับองค์กรของเราเป็นอย่างมาก การบริหารของผู้นำและการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่บุคลากร (Leading and inspiring our people) ของเราด้วยการให้เข้ามามีส่วนร่วมและการเพิ่มขีดความสามารถของบุคคลากร ตลอดจนการสร้างความรู้สึกความเป็นเจ้าของ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากนี้ การพัฒนาบุคคลากรของเราอยู่เสมอจะทำให้พนักงานของเราสามารถตระหนักถึงศักยภาพของตนเอง และยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมนวัตกรรมและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน จะเห็นได้ว่าการรับรองมาตรฐาน IIP นี้ช่วยให้เราก้าวถึงความสำเร็จตามหลักการของจีโอดีสได้อย่างสอดคล้องกัน

การที่องค์กรมีเป้าหมายที่ชัดเจนตาม Ambition 2023 และมีแผนกลยุทธ์ในการเปลี่ยนถ่ายในองค์กร ( Transformation Program) ซึ่งเราได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2562 ภายใต้การนำและการสนับสนุนจากคณะกรรมการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และแผนปฏิบัติเพื่อพัฒนาในทุกภาคส่วนในองค์กรและเพื่อสร้างความเติบโตทางธุรกิจภายในระยะเวลา 5 ปี ตามเป้าหมายที่กำหนด เหล่านี้ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งทำให้การรับรองมาตรฐาน IIP ทำได้อย่างสัมฤทธิผลและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

Onno Boots ประธานคณะกรรมการบริหารและซีอีโอประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกล่าวว่า "จีโอดีสเอเชียแปซิฟิกกำลังอยู่ในภาวะแห่งการเดินทางสู่การเติบโตเพื่อก้าวไปข้างหน้าโดยมีการเปลี่ยนถ่ายอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เราได้มีการเปิดรับนวัตกรรมและขับเคลื่อนอย่างพลวัตในทุกทีมและในระดับภูมิภาค ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการทำให้จีโอดีสได้ก้าวเข้ามามีส่วนเพิ่มทางการตลาด และยังมีโครงการด้านอื่นๆ เช่น 'Manage!' ที่เปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้ เป็นโครงการเพื่อช่วยพัฒนาฝึกอบรมผู้นำอบรม ซึ่งเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าจีโอดีสได้ลงทุนใส่ใจในการพัฒนาบุคลากรและสร้างความพร้อมของบุคลากรในการรับมือกับความท้าทายและการเติบโตอย่างรวดเร็วขององค์กร นอกจากนี้ จีโอดีส ยังสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาแต่ละบุคคลในทุกระดับ ทั้งนี้เป้าหมายของเราคือการดึงดูดบุคลากรรุ่นใหม่และรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง (Talent) บุคคลที่มากความ สามารถ เพื่อให้บุคลากรเหล่านี้ได้มีโอกาสก้าวไปกับธุรกิจโลจิสติกส์ที่ท้าทายของพวกเรา ได้รับความมั่นคงในด้านการงาน และได้การเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรระดับโลกในขณะเดียวกัน"

ตัวอย่างบางส่วนของกิจกรรมที่จีโอดีส ได้ดำเนินการมา เพื่อให้บรรลุมาตรฐาน IIP ได้แก่:

- การจัดตั้งคณะทำงานเพื่อทบทวนผลสำรวจความคิดเห็นพนักงาน (Employee Engagement Focus Groups) เพื่อเป็นหน่วยทำงานในการวิเคราะห์ หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุง ซึ่งในเรื่องนี้มีความสอดคล้องกับหนึ่งในดรรชนี 9 ประการของ IIP ในเรื่อง ‘การให้อำนาจและมีส่วนร่วม’ (Empowering and involving people) ที่ผู้นำต้องการให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น" และ นำเสนอแผนปฏิบัติเพื่อปรับปรุงจากผลสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน (EES) ซึ่งจัดทำโดยอาสาสมัครตัวแทนจากคณะทำงาน Focus Group EES นี้
- แผนการโยกย้าย หมุนเวียนงานระหว่างฝ่ายในประเทศต่างๆ ของอาเซียน ถือได้ว่าเป็นความคิดริเริ่มที่สอดคล้องกับดรรชนี IIP ในเรื่อง ‘โครงสร้างของการทำงาน’ (Structuring Work) ภายใต้ดรรชนีด้าน ’การส่งเสริมและสนับสนุน' โดยผู้ให้การรับรอง IIP มีความเห็นว่า "แนวปฏิบัตินี้เป็นสิ่งที่ดีช่วยเพิ่มทักษะและความสามารถเพิ่มเติมให้กับบุคลากรในองค์กรและเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้เติบโตในงานของพวกเขาด้วย
- จีโอดีสในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้นำแนวทาง Lean Six Sigma (LSS) Green Belt และ แผนเพื่อปรับปรุง EES มาปฏิบัติในองค์กร ซึ่งเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับดรรชนี IIP ว่าด้วยการ "ส่งมอบการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง" (Delivering continuous improvement) ขณะที่คณะกรรมการของ IIP ระบุว่า "LSS สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ ไม่ใช่แค่ในเรื่องการประหยัดต้นทุนและประสิทธิภาพงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสร้างความมีส่วนร่วมและช่วยพัฒนาบุคลากรด้วย
Frederic Chapellier กรรมการผู้จัดการ จีโอดีสประเทศไทย กล่าวว่า“พนักงานของเรา คือ หัวใจสำคัญขององค์กร ดังนั้นจีโอดีสจึงได้ให้ความสำคัญกับการจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีที่สุด พร้อมกับการสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆเพื่อช่วยให้พนักงานสามารถพัฒนาทักษะและความชำนาญของพวกเขาได้ต่อไป”

ประเทศและเขตแดนวันที่ได้รับมาตรฐานการรับรองวันสิ้นสุดการรับรอง
สิงคโปร์กุมภาพันธ์ 2564ธันวาคม 2566
บังกลาเทศมีนาคม 2564
จีนแผ่นดินใหญ่
ฮ่องกง
อินเดีย
มาเลเซีย
ไต้หวัน
ไทย
เวียดนาม
อินโดนีเซีย มกราคม 2567
ออสเตรเลียเมษายน 2564พฤศจิกายน 2566
นิวซีแลนด์


GEODIS- www.geodis.com

GEODIS เป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านซัพพลายเชน (Supply Chain) อันดับต้นของโลก ความมุ่งมั่นของเราคือ การช่วยให้ลูกค้าสามารถทำธุรกิจได้โดยไร้ข้อจำกัดหรือปัญหาด้านโลจิสติกส์ จีโอดีสได้มีบริการหลากหลายรูปแบบ (การยกระดับห่วงโซ่อุปทาน ตัวกลางขนส่งสินค้า บริการจัดการด้านโลจิสติกส์ การกระจายและการขนส่งแบบด่วนพิเศษ และการขนส่งทางรถบรรทุก) บริษัทยังเป็นองค์กรระดับโลก โดยดำเนินการ ใน 67 ประเทศ และมีเครือข่ายทั่วโลกซึ่งครอบคลุมกว่า 120 ประเทศ ทำให้บริษัทกลายเป็นธุรกิจชั้นนำอันดับ 1 ในฝรั่งเศส อันดับ 6 ในยุโรป และ อันดับ 7 ทั่วโลก ในปี 2563 จีโอดีสมีพนักงานมากกว่า 41,000 คนทั่วโลก และสร้างรายได้กว่า 8.4 พันล้านยูโร

รูปภาพ - https://mma.prnewswire.com/media/1549630/IIP_Silver___APAC_RGB.jpg
คำบรรยายภาพ – จีโอดีสในฮ่องกง (ภาพซ้ายบน), จีน (ภาพซ้ายล่าง) และออสเตรเลีย (ภาพขวา) ระหว่างที่ร่วมฉลองการได้รับการรับรอง Investors in People (IIP)


noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม