หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: Sasol เผยผลประกอบการที่ดีสำหรับปีที่สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564  (อ่าน 35 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 18 ส.ค. 21, 10:52 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

Sasol เผยผลประกอบการที่ดีสำหรับปีที่สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) 1.66 หมื่นล้านแรนด์ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้ากว่า 100% ความสำเร็จเช่นนี้เป็นผลมาจากการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในแง่ของต้นทุน เงินทุนหมุนเวียน และรายจ่ายในการลงทุน แม้ว่าจะยังคงมีผลกระทบจากวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 และปัญหาจากสภาพอากาศ

บริษัทมีการฟื้นตัวอย่างดีเยี่ยมของกำไรขั้นต้นในช่วงครึ่งหลังของปีงบประมาณดังกล่าว โดยเป็นผลจากราคาน้ำมันดิบเบรนท์และสารเคมีที่ปรับตัวสูงขึ้น ร่วมกับการแข็งค่าของอัตราแลกเปลี่ยนเงินแรนด์เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

รายได้ของเราส่วนใหญ่เป็นผลจากรายการปรับค่าที่ไม่ใช่เงินสดรวม 1.54 หมื่นล้านแรนด์ ดังนี้

การด้อยค่าของสินทรัพย์สุทธิ 2.87 หมื่นล้านแรนด์ โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากการปรับค่าการคาดการณ์อัตราแลกเปลี่ยนระยะยาวและต้นทุนที่สูงขึ้นในการจัดหาก๊าซในระยะยาว

กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ธุรกิจรวม 2.2 พันล้านแรนด์ รวมทั้งหน่วยธุรกิจแยกอากาศ (Air Separation Units)กำไร 3.4 พันล้านแรนด์จากค่าเผื่อสำรองการแปลงอัตราแลกเปลี่ยน (FCTR) ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการถอนการลงทุน 50% ในธุรกิจ LCCP Base Chemicals

กำไร 5.5 พันล้านแรนด์จากการแปลงสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินที่เป็นตัวเงิน เนื่องจากการแข็งค่าขึ้น 18% ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินแรนด์เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2563 และกำไร 2.3 พันล้านแรนด์จากมูลค่าของตราสารทางการเงินและสัญญาอนุพันธ์

1. Adjusted EBITDA คำนวณจากการปรับค่า EBIT สำหรับค่าเสื่อมราคาและการตัดจำหน่าย, การชำระเงินโดยใช้หุ้น, รายการที่วัดใหม่, ความเคลื่อนไหวในข้อกำหนดทางสภาพแวดล้อมอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอัตราคิดลด, กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการแปลงที่ไม่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดในตราสารอนุพันธ์และกิจกรรมป้องกันความเสี่ยง เราเชื่อว่า Adjusted EBITDA เป็นมาตรวัดที่มีประโยชน์ในการประเมินกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่เงื่อนไขที่กำหนดไว้ภายใต้ IFRS และอาจเทียบไม่ได้กับเกณฑ์วัดที่คล้ายคลึงกันที่รายงานโดยบริษัทอื่น ๆ (Adjusted EBITDA ประกอบด้วยข้อมูลทางการเงินในรูปแบบของข้อกำหนด JSE Limited Listings Requirements และควรอ่านควบคู่ไปกับข้อมูลพื้นฐานของการจัดเตรียมและข้อมูลทางการเงินตามรูปแบบที่ระบุไว้ในชุดข้อมูลผลประกอบการฉบับสมบูรณ์)

2. กำไรทั่วไปต่อหุ้นที่ได้จากธุรกิจหลัก (Core HEPS) คำนวณจากกำไรทั่วไปต่อหุ้นด้วยรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว, ผลกำไรหรือการขาดทุนจากโครงการเงินทุนสำคัญ (เกินหลัก 4 พันล้านแลนด์) ซึ่งบรรลุจุดการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์และยังคงเพิ่มขึ้น, ผลกำไรและขาดทุนจากการแปลงอัตราแลกเปลี่ยน (ทั้งที่เกิดขึ้นจริงและที่ไม่เกิดขึ้นจริง) ทั้งหมด, ผลกำไรและขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์และการป้องกันความเสี่ยง (ทั้งที่เกิดขึ้นจริงและที่ไม่เกิดขึ้นจริง) ทั้งหมด และการชำระเงินโดยใช้หุ้นจากการดำเนินธุรกรรม B-BBEE การปรับเปลี่ยนมูลค่าตราสารอนุพันธ์ต่าง ๆ ของเราในช่วงสิ้นงวดมีขึ้นเพื่อกำจัดความผันผวนจากผลกำไร เนื่องจากตราสารเหล่านี้ได้รับการประเมินมูลค่าตาม Forward Curve และปัจจัยอื่น ๆ ในตลาด ณ วันที่รายงาน และอาจแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา เราเชื่อว่ากำไรทั่วไปต่อหุ้นที่ได้จากธุรกิจหลักเป็นมาตรวัดที่มีประโยชน์ในการประเมินศักยภาพในการดำเนินงานอย่างยั่งยืนของบริษัท (Core HEPS ประกอบด้วยข้อมูลทางการเงินในรูปแบบของข้อกำหนด JSE Limited Listings Requirements และควรอ่านควบคู่ไปกับข้อมูลพื้นฐานของการจัดเตรียมและข้อมูลทางการเงินตามรูปแบบที่ระบุไว้ในชุดข้อมูลผลประกอบการฉบับสมบูรณ์)

การบริหารจัดการงบดุล
เงินสดที่มาจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เป็น 4.51 หมื่นล้านแรนด์ การเพิ่มดังกล่าวประกอบกับการถอนการลงทุนในสินทรัพย์ทำให้บริษัทสามารถชำระหนี้ราว 8.1 หมื่นล้านแรนด์ รวมถึงเงินกู้ในรูปสกุลเงินแรนด์ราว 4 พันล้านแรนด์
รายจ่ายการลงทุนจริงอยู่ที่ 1.64 หมื่นล้านแรนด์ เทียบกับ 3.52 หมื่นล้านแรนด์ในปี 2563 ค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนที่ลดลงนี้เป็นผลจากการมุ่งเน้นการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการดำเนินการอย่างระมัดระวัง พร้อมทั้งการรักษาประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัยของสินทรัพย์

หนี้สุทธิต่อ EBITDA ของเรา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตามคำจำกัดความของเงื่อนไขการกู้ยืมแบบหมุนเวียน (RCF) และการกู้ยืมในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ อยู่ที่ 1.5 เท่า ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่ตกลงกันอย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าอัตราส่วนนี้จะเป็นไปตามเป้าหมายอัตราหนี้สุทธิต่อระดับ EBITDA เราก็จะยังคงมุ่งลดระดับหนี้ลงไปอีก ซึ่งจะช่วยสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินขณะที่เราดำเนินการตามกลยุทธ์ Future Sasol ท่ามกลางสภาวะทางเศรษฐกิจมหภาคที่ไม่แน่นอน เป้าหมายของเราคือการจัดการงบดุลเพื่อปรับปรุงระดับความน่าเชื่อถือในการลงทุนให้ดีเช่นเดิม

ระหว่างปีดังกล่าว มีการออกตราสารหนี้มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (2.14 หมื่นล้านแรนด์) ในตลาดหลักทรัพย์ New York Stock Exchange โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 หนี้โดยรวมของเราอยู่ที่ 1.029 แสนล้านแรนด์ เทียบกับ 1.897 แสนล้านแรนด์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ระหว่างปีดังกล่าว เรานำรายได้จากการขายสินทรัพย์มาใช้ชำระคืนเงินกู้ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนและสินเชื่อเงินกู้ส่วนหนึ่ง ซึ่งช่วยลดภาระหนี้สินในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐลงเกือบ 7.6 หมื่นล้านแรนด์ (5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของเราลดลงจาก 117.0% ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เหลือ 61.5% ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยเหตุผลหลักเป็นเพราะการชำระคืนเงินกู้ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และการแข็งค่าของอัตราแลกเปลี่ยนเงินแรนด์เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 สภาพคล่องของเราอยู่ที่ 8.4 หมื่นล้านแรนด์ (5.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายสภาพคล่องมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐที่เรากำหนดไว้ ด้วยเงินทุนในรูปสกุลเงินแรนด์และดอลลาร์สหรัฐที่เพิ่มขึ้นในขณะที่เรายกระดับการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการ เราไม่มีกำหนดการชำระหนี้ก้อนใหญ่ก่อนเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งเป็นเวลาที่ตราสารหนี้มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจะถึงกำหนดชำระเรายังคงมีความก้าวหน้าที่ดีในการป้องกันความเสี่ยงด้านสกุลเงินต่างประเทศ น้ำมันดิบ และอีเทน ซึ่งสอดคล้องกับกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงินของเรา เราประสบความสำเร็จในการคุ้มครองความเสี่ยงด้านน้ำมันโดยรวมสำหรับปี 2565 ซึ่งช่วยเพิ่มความแน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตเพื่อลดระดับหนี้ และช่วยให้เราสามารถดำเนินการตามกลยุทธ์ Future Sasol ของเราได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ hedge position ของเราที่เปิดให้ทำการซื้อขายได้ที่ Analyst Book ของเรา (www.sasol.com)


noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม