หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: สายข่าว-สายบุญเฮ อ.ป๊อบพระสีวลี24ช.ม.-เอพศิน-ฟิวส์กิติกร นั่งแท่นผู้บริหารสมาคมส  (อ่าน 15 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 30 พ.ค. 23, 01:00 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

สายข่าว-สายบุญเฮ อ.ป๊อบพระสีวลี24ช.ม.-เอพศิน-ฟิวส์กิติกร นั่งแท่นผู้บริหารสมาคมสื่อมวลชน ออนไลน์
มูลนิธิพระสีวลีศิลปินดาราสายบุญ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
อ.ป๊อบพระสีวลี24ชั่วโมง-เอพศิน-ฟิวส์กิติกร พร้อมคณะกรรมการบริหารชุดเดิม และชุดใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมตามวาระการประชุม เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายกสมาคมสื่อมวลชน ออนไลน์ พร้อมกับคณะผู้บริหารกรรมการและตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ ในสมาคมฯ
โดย อ.ป๊อบพระสีวลี24ชั่วโมง หรือนายโชตณภร บวรมหาบุญบารมี ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าว เรื่องการรับตำแหน่ง นายกสมาคมสื่อมวลชน ออนไลน์ ซึ่งมีเอพศิน เรืองวุฒิ - ฟิวส์กิติกร โพธิ์ปี นั่งแท่นตำแหน่ง อุปนายกคนที่1และ คนที่2 ตามลำดับ นอกจากนั้นยังพิจารณา เหล่าคณะศิลปินดาราสายบุญคุณหน่อยสุธิษา ดีสวัสดิ์ , คุณโฟมม่อน-ชัชนันท์-คอปเตอร์ใจสิงห์ คนในวงการ ด้านสื่อมวลชนคุณเอปรีชา วัชระนัย มาดำรงตำแหน่งกรรมการและเลขาธิการ , ทนายช้าง24ช.ม.,ทนายธัญชาญด้านกฏหมาย มาร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมทางสังคมด้านสื่อสารมวลชน หลักๆ ซึ่งปกติทำงานด้านสังคมมาโดยตลอด ที่เห็นเด่นชัด โครงการประดิษฐานพระสีวลี789องค์ทั่วไทย ซึ่งประดิษฐานไปแล้ว 600 กว่าวัดทัวประเทศในปัจจุบันฯ , โครงการจัดสร้างพระสีวลีสูง77เมตรดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิพระสีวลีศิลปินดาราสายบุญ ,ผู้อำนวยการสร้าง-ผู้กำกับภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ , บก.นิตยสารเพลงศิลปินดาราสายบุญ , ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ตำแหนง บก.ข่าววัฒนธรรม , ดารานักแสดงอิสระ , ผู้ชำนาญการด้านศาสนพิธี , และ ยังเป็นประธานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ผู้ไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม , ผู้ไกล่เกลี่ย สน.ตำรวจนครบาล บก.น.1-9 อีกทั้งพิธีกรรายการต่างๆ สกู๊ป อีกหลายโครงการ ฯลฯ
ซึ่งที่ได้รับการสนับสนุนในครั้งนี้ คงเป็นเรื่องของความตั้งใจที่จะประกาศ ให้ประชาชนสังคมรับรู้ว่าแท้จริงแล้ว การที่คนเรานั้น ถ้า “คิดดี พูดดี ทำดี” ย่อมนำพาชีวิต สู่ความเจริญรุ่งเรือง โดยมีคำว่า จริยธรรม ศีลธรรม คุณธรรม ไปทุกแห่งหน
ฉะนั้นการขับเคลื่อนองค์กร สมาคมสื่อมวลชน ออนไลน์ จึงมีวัตถุประสงค์ อย่างชัดเจน คือขับเคลื่อนข่าวสารในด้าน การประกอบคุณงามความดี การนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมตีแผ่ให้สังคมรับรู้ เป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถ ทำตามอย่างได้อย่างแน่นอน
และในครั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณ ท่านนายกและคณะกรรมการบริหาร ชุดเดิม และชุดใหม่ มีมติให้ กระผมและ คณะผู้บริหารทุกท่าน ได้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมสื่อมวลชน ออนไลน์ คนใหม่ และขอสัญญาว่า ต้องนำพานำองค์ความรู้ ความสามารถ ทางธรรม สู่ทางโลก ให้สูงสุด เพื่อเป็นประโยชน์ สู่การพัฒนา อย่างยั่งยืนต่อสาธารณะชนสืบไป
ระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑. เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒. พิจารณารับรองรายงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
ระเบียบวาระที่ ๓. เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี
๓.๒ รายงานบัญชีรายรับรายจ่ายและบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมา
๓.๓ รายงานทะเบียนจำนวนสมาชิกในรอบปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
ระเบียบวาระที่ ๔. เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี ๒๕๖๕ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
๔.๒ พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เมื่อครบกำหนดวาระ
๔.๓ พิจารณาเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
๔.๔ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโลโก้สมาคมและ แก้ไขตราประทับ
๔.๕ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่ตั้งสมาคมใหม่
ระเบียนวารที่ ๕. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญสมาชิกและคณะกรรมการทุกท่าน เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับโปรดตอบรับการเข้าร่วมประชุมได้ตามแบบฟอร์มที่แนบท้ายมานี้ด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
รายนามชื่อคณะกรรมการ ชุดใหม่
๑.คุณโชตณภร บวรมหาบุญบารมีตำแหน่ง นายกสมาคม
๒.คุณพศิน เรืองวุฒิตำแหน่ง อุปนายกสมาคม
๓.คุณกิติกร โพธิ์ปีตำแหน่ง อุปนายกสมาคม
๔.คุณปรีชา วัชระนัยตำแหน่งกรรมการและเลขาธิการ
๕.คุณนพเก้า ไชยะบุรินทร์ตำแหน่งกรรมการและที่ปรึกษา
๖.คุณพัชญ์ณกัญญ์ ศิรประภาวรรณตำแหน่งกรรมการและเหรัญญิก
๗.คุณนฤมล แสนปัญญาตำแหน่งกรรมการ
๘.คุณว่าที่ร้อยตรีศุภโชค ศักดิ์ไกวัลตำแหน่งกรรมการ
๙.คุณสุธิษา ดีสวัสดิ์ตำแหน่งกรรมการ
๑๐.คุณธัญชาญ ศรีทองคำตำแหน่งกรรมการ
๑๑.คุณวชราภรณ์ แสงทองตำแหน่งกรรมการ
๑๒.คุณบุริญ ใจสิงห์ตำแหน่งกรรมการและประชาสัมพันธ์
๑๓.คุณอชิรธร ใจสิงห์ตำแหน่งกรรมการและปฏิคม
๑๔.คุณนริศ ปรัชญานฤมิตตำแหน่งกรรมการและช่างภาพ
๑๕.คุณพีรญา วรพุฒญ์ตำแหน่งกรรมการ
๑๖.คุณกฤตเมธ ปณิธานมั่นคงดีตำแหน่งกรรมการและปฏิคม
๑๗.คุณสิริกาญจน์ เลิศสุวัฒนาตำแหน่งกรรมการและนายทะเบียน
๑๘.คุณกิตติ์อธิศ เดชาสรโรจน์ตำแหน่งกรรมการและกราฟฟิกส์ดีไซน์ฯ
๑๙.คุณมนต์สิทธิ์ ไชยปัญญาตำแหน่งกรรมการและกราฟฟิกส์ดีไซน์ฯ

รายชื่อสมาชิก สมาคมสื่อมวลชนออนไลน์ (คณะกรรมการ)
๑.คุณธัญภา อู๋ปัญญาเลิศตำแหน่ง นายกสมาคม
๒.คุณนิโรจน์ ศุภกิตติ์สิงหกุลตำแหน่ง อุปนายก 1
๓.คุณมัทนพร ชมพูพันธ์ตำแหน่ง อุปนายก 2
๔.คุณชัยพัชร์ หวังผลดียิ่งตำแหน่ง เลขานุการ
๕.คุณเกษมสันธ์ ศุภกิตติ์สิงหกุลตำแหน่ง เหรัญญิก
๖.คุณพิมพ์กมน ศิริปุณย์ตำแหน่ง นายทะเบียน
๗.คุณวันชัย คำมาโฮมตำแหน่ง ประชาสัมพันธุ์
๘.คุณนราพร โห้ศิริตำแหน่ง ปฏิคม
๙.คุณสรวัชร สรรเพ็ชรตำแหน่ง งานวิชาการ
๑๐.คุณธนัญญา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาตำแหน่ง งานด้านเทคนิค
๑๑.คุณสสมประสงค์ เสียมกำบังตำแหน่ง กรรมการ
๑๒.คุณสมชาย ขุนประดาตำแหน่ง กรรมการ
๑๓.คุณประเสริฐ เมืองจินดาตำแหน่ง กรรมการ
๑๔.คุณธนะรง พัสการตำแหน่ง กรรมการ
๑๕.คุณสุวัสส์ คชสารตำแหน่ง กรรมการ
๑๖.คุณศุภฤกษ์ แซ่ฉั่วตำแหน่ง กรรมการ
๑๗.คุณนพพร มะลิวงษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
๑๘.คุณอนงค์ลักษณ์ กฤษณจักราวัฒน์ตำแหน่ง กรรมการ
๑๙.คุณเสสฎรีรัตน์ อู๋ปัญญาเลิศตำแหน่ง กรรมการ
๒๐.คุณสิทธิโชค แซ่เล่าตำแหน่ง กรรมการ

ติดตามรับชมข่าวสารรายละเอียดได้ทางช่องทาง
YOUTUBE , FACEBOOK , TIKTOK : สมาคมสื่อมวลชน ออนไลน์
หรือโทรติดต่อสอบถามสายด่วน ๐๘๒-๖๓๖-๑๙๖๕ LINE ID : POP2112519


noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:  มูลนิธิพระสีวลีศิลปินดาราสายบุญ ภาพยนตร์พระสีวลี สมาคมสื่อมวลชน ออนไลน์ 

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม