Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ความรู้สึก > คิดถึง > ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
หน้า: 1 ... 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 ... 713
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **  (อ่าน 571826 ครั้ง)
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #24120: 8 ส.ค. 10, 18:48 น

พ.ศ. 2510 (ค.ศ. 1967) – สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ก่อตั้งขึ้นที่กระทรวงการต่างประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร
 q*063  พัฒนาการของกลุ่มประเทศอาเซี่ยน ที่ขยายเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้น
จนน่าจะมีอำนาจต่อรอง เพื่อก้าวต่อไปอย่างมั่นคง ยั่งยืนต่อไปในอนาคต   q*063

 
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #24121: 8 ส.ค. 10, 18:50 น

 q*021  วันนี้ วันอาทิตย์ที่  8  สิงหาคม  2553  เป็นวันแรม 13 ค่ำ เดือน  8/8 ครับ   q*063


add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #24122: 8 ส.ค. 10, 18:52 น

 q*022 q*022  บรรยากาศที่ดูน่ากลัวว่า จะมีพายุฝน คงอยู่ไกลจากภาคกลาง
เพราะมีปริมาณฝนตกลงมาในเขต กทม. ไม่มากนัก    q*063


add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #24123: 8 ส.ค. 10, 18:57 น

 q*021  วันนี้โชคดีที่ฝนตกลงมาไม่นาน ในช่วงบ่าย
ไม่ทันทำให้เปียกชื้นไปทั่ว ก็หยุดไปซะก่อน   q*063


add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #24124: 8 ส.ค. 10, 19:00 น

 q*021  แต่ยังเอาแน่นอนไม่ได้ กลางคืนของวันนี้
อาจจะมีฝนตกลงมาอีกก็ได้ เพราะท้องฟ้ายังมืดครึ้มมาก   q*063


add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #24125: 8 ส.ค. 10, 19:03 น

 q*021  ภาวนาขอให้ฝนตกเฉพาะในช่วงกลางคืน แล้วหยุดไปก่อนย่ำรุ่ง
เพื่อจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางของทุกคนที่ต้องออกนอกบ้าน   q*063


add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #24126: 8 ส.ค. 10, 19:08 น

 q*023  ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ต่อต้นเดือนสิงหาคม เป็นช่วงที่พวกเราอ่วมอรทัย
จากการประกาศขึ้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 2 ครั้ง ครั้งละ 60 สตางค์ต่อลิตร   q*034 q*034


add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #24127: 8 ส.ค. 10, 19:10 น

 q*023    8 วัน น้ำมันขึ้นราคาไปลิตรละ 1.20 บาท ดูทารุณโหดร้ายกับผู้ใช้รถ
และกิจการต่างๆ ที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เป็นปัจจัยในการขนส่ง   q*035 q*035add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #24128: 8 ส.ค. 10, 19:16 น

 q*025 q*025  ความจำำเป็็นในการเดิินทางในช่่วงฤดููฝน ที่่รถบริการขนส่่งของรััฐยัังไม่่ดีีนััก
ทั้้งรถบริิการสาธารณะอื่่นๆ ก็็ยัังให้้บริิการได้้ไม่่ครบทุุกเส้้นทาง ทำำให้้รถส่่วนตััวต้้องออกมาวิ่่งเต็็มถนน   q*063
 


add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #24129: 8 ส.ค. 10, 19:22 น

 q*001  นำำมัันเชื้้อเพลิิงขึ้้นราคาไปเท่่าไหร่่ รถก็็ยัังติิดเหมืือนเดิิม    q*082


add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #24130: 9 ส.ค. 10, 01:19 น

 q*021  วันนี้ วันจันทร์ที่  9  สิงหาคม  2553  เป็นวันแรม  14 ค่ำ เดือน  8/8  ครับ   q*063


 
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #24131: 9 ส.ค. 10, 06:40 น

สวัสดีครับ คุณวิท คุณหมออ๊อด คุณจริงใจและสมาชิกทุกท่าน

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #24132: 9 ส.ค. 10, 06:54 น

สวัสดีครับ คุณวิท คุณหมออ๊อด คุณจริงใจและสมาชิกทุกท่าน


 q*021  สวัสดียามเช้าของวันจันทร์ครับ คุณพล และเพื่อนๆ ทุกคน   q*063


add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #24133: 9 ส.ค. 10, 07:18 น

9 สิงหาคม: วันชาติในสิงคโปร์ (พ.ศ. 2508); วันสตรีแห่งชาติในแอฟริกาใต้

พ.ศ. 496 (48 ปีก่อนคริสต์กาล) - ยุทธการฟาซาลัส: จูเลียส ซีซาร์รบชนะปอมปีย์ ทำให้อำนาจของเขาในสาธารณรัฐโรมันมั่นคงยิ่งขึ้น

พ.ศ. 1716 (ค.ศ. 1173) - การก่อสร้างหอเอนเมืองปิซาเริ่มต้นขึ้น

พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 1945) – สหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ แฟตแมน เหนือเมืองนะงะซะกิ จักรวรรดิญี่ปุ่น (ในภาพ)

พ.ศ. 2517 (ค.ศ. 1974) – ริชาร์ด นิกสัน กลายเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา ที่ลาออกจากตำแหน่ง เนื่องจากบทบาทของเขาในคดีวอเตอร์เกต


add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #24134: 9 ส.ค. 10, 07:20 น

9 สิงหาคม พ.ศ. 2026

การก่อสร้าง โบสถ์น้อย ซิสทีน (Sistine Chapel) เสร็จสิ้นลง โบสถ์นี้ใช้ในการลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่ ภายในมีผลงานของ มิเคลันเจโล (Michelangelo)วาดประดับไว้โดยรอบ โดยเริ่มสร้างตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2016

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #24135: 9 ส.ค. 10, 07:22 น

9 สิงหาคม 2488

สหรัฐฯ ทิ้งระเบิดปรมาณูลูกที่ 2 ที่เมือง นางาซากิ ในสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งเป็นเมืองท่าอุตสาหกรรมี่สำคัญของญี่ปุ่น ส่งผลให้ญี่ปุ่นยอมแพ้สงครามในเวลาต่อมา (นางาซากิ ถูกถล่มราบเป็นหน้ากลองด้ววอานุภาพระเบิดปรมาณูชนิด พลูโตเนียม มีผู้เสียชีวิต 73,884 คน)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #24136: 9 ส.ค. 10, 07:23 น

พ.ศ. 2514 (ค.ศ. 1971) – วันก่อตั้งลูกเสือชาวบ้าน (ลส.ชบ.) ซึ่งเริ่มที่หมู่บ้านเหล่ากอหก ตำบลแสงพา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย เป็นแนวกันชนระหว่างชาวบ้านกับลัทธิคอมมิวนิสต์จีนที่แทรกซึมเข้ามาในประเทศไทย


add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #24137: 9 ส.ค. 10, 07:24 น

 q*021  นั่งรออ่านเรื่องราววันนี้ มีอะไรในอดีต ของคุณพล ด้วยความสนใจยิ่ง   q*063


add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #24138: 9 ส.ค. 10, 07:25 น

พ.ศ. 2517 (ค.ศ. 1974) – ริชาร์ด นิกสัน กลายเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา ที่ลาออกจากตำแหน่ง เนื่องจากบทบาทของเขาในคดีวอเตอร์เกต

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #24139: 9 ส.ค. 10, 07:25 น

บุคคลสำคัญที่เกิดในวันนี้

พ.ศ. 2319 (ค.ศ. 1776) – อเมเดโอ อโวกาโดร นักเคมีชาวอิตาลี (เสียชีวิต พ.ศ. 2399)

พ.ศ. 2465 (ค.ศ. 1922) – ฟิลิป ลาร์คิน กวีชาวอังกฤษ (เสียชีวิต พ.ศ. 2528)

พ.ศ. 2475 (ค.ศ. 1932) – อานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี

พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) – วาณิช จรุงกิจอนันต์ นักประพันธ์รางวัลซีไรต์

พ.ศ. 2511 (ค.ศ. 1968) – จิลเลียน แอนเดอร์สัน นักแสดงชาวอเมริกัน

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #24140: 9 ส.ค. 10, 07:26 น

วันสำคัญและวันหยุดเทศกาล

สิงคโปร์ – วันชาติ

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #24141: 9 ส.ค. 10, 20:37 น

สวัสดีครับ คุณวิท คุณหมออ๊อด คุณจริงใจและสมาชิกทุกท่าน
q*013 สวัสดียามค่ำคืนวันจันทร์ครับน้องพล คุณวิทยา และเพื่อนๆทุกท่านครับ q*060


add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #24142: 9 ส.ค. 10, 21:07 น

q*014 เพลงผู้หญิงที่ดีที่สุด มอบให้แก่คุณแม่ทุกท่านด้วยความรักจากลูก ในโอกาสวันแม่ที่ใกล้จะมาถึงครับ  q*042


Guest
lookgolf
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #24143: 9 ส.ค. 10, 21:17 น

สวัสดีครับ คือพอดีผมเห็นว่าเป็นชมรมคนสูงวัยน่ะครับ ผมเลยอยากจะสอบถามสักนิดน่ะครับ
คือ ผมอยากจะหาคู่ให้คุณพ่อของผมน่ะครับท่านอายุ50กว่าๆแล้ว หย่ากับแม่ของผมไปหลายสิบปีแล้ว ผมไม่อยากให้ท่านเหงาน่ะครับ เลยอยากจะสอบถามว่า ในที่นี้มีใครพอทราบบ้างมั้ยครับ ว่าจะหาคู่ให้กับคนสูงวัยจะติดต่อได้ที่ไหนบ้างหรือจะเป็นสถานที่ที่คนสูงวัยไปนั่งกินนั่งผ่อนคลายกันมีที่ไหนบ้างครับ

ขอบคุณครับ

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #24144: 9 ส.ค. 10, 22:24 น

 q*060 ช่วงค่ำคืนมีฝนตกลงมาพรำๆ ทำให้บรรยากาศน่านอนมากๆครับ q*060add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #24145: 10 ส.ค. 10, 06:23 น

สวัสดีวันอังคารครับ คุณวิท คุณหมออ๊อด

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #24146: 10 ส.ค. 10, 06:24 น

10 สิงหาคม: วันเอกราชในเอกวาดอร์; วันไบโอดีเซลสากล

พ.ศ. 2335 (ค.ศ. 1792) – กลุ่มผู้ก่อการจลาจลในการปฏิวัติฝรั่งเศส ยกขบวนบุกพระราชวังตุยเลอรี

พ.ศ. 2389 (ค.ศ. 1846) – รัฐสภาสหรัฐอเมริกาจัดตั้ง สถาบันสมิทโซเนียน (ในภาพ) ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. โดยนำชื่อมาจาก โจเซฟ สมิทสัน ซึ่งบริจาคเงินให้ถึง 500,000 ดอลลาร์

พ.ศ. 2456 (ค.ศ. 1913) – ผู้แทนจากบัลแกเรีย โรมาเนีย เซอร์เบีย มอนเตเนโกร และกรีซ ได้มีการลงนามใน สนธิสัญญาบูคาเรสต์ ซึ่งเป็นการยุติสงครามบอลข่านครั้งที่สอง

พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) – ยานมาเจลลัน เดินทางถึงดาวศุกร์


add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #24147: 10 ส.ค. 10, 06:27 น

10 สิงหาคม พ.ศ. 2534

ดาวเทียมสำรวจอวกาศ \"แมกเจนแลน” (Magellan spacecraft) เดินทางถึง ดาววีนัส (Venus) ยานอวกาศนี้ได้รับการตั้งชื่อจากนักสำรวจชาวโปรตุเกส เฟอร์ดินาน แมกเจนแลน (Ferdinand Magellan) โดยดาวเทียมดวงนี้ถูกปล่อยขึ้นไปเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2532add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #24148: 10 ส.ค. 10, 06:28 น

10 สิงหาคม 2389

รัฐสภาอเมริกัน จัดตั้งสถาบันสมิธโซเนียน ในวอชิงตัน ดีซี. โดยได้ชื่อมาจาก เจมส์ สมิธสัน ซึ่งบริจาคเงินให้ถึง 500,000 ดอลลาร์ในการเริ่มสร้าง

 https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #24149: 10 ส.ค. 10, 06:29 น

เหตุการณ์สำคัญในวันนี้

พ.ศ. 2335 (ค.ศ. 1792) – กลุ่มผู้ก่อการจลาจลในการปฏิวัติฝรั่งเศสยกขบวนบุกพระราชวังตุยเลอรีส์


add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #24150: 10 ส.ค. 10, 06:30 น

พ.ศ. 2456 (ค.ศ. 1913) – การลงนามในสนธิสัญญาบูคาเรสต์ ทำให้สงครามบอลข่านครั้งที่ 2 ยุติลง

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #24151: 10 ส.ค. 10, 06:31 น

บุคคลสำคัญที่เกิดในวันนี้

พ.ศ. 2503 (ค.ศ. 1960) – อันโตนิโอ บันเดอราส นักแสดงชาวสเปน

พ.ศ. 2514 (ค.ศ. 1971) – รอย คีน นักฟุตบอลชาวไอริช


add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #24152: 10 ส.ค. 10, 06:32 น

บุคคลสำคัญที่เสียชีวิตในวันนี้

พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 1945) – โรเบิร์ต ก็อดดาร์ด นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญจรวดชาวอเมริกัน (เกิด พ.ศ. 2425)add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #24153: 10 ส.ค. 10, 06:32 น

วันสำคัญและวันหยุดเทศกาล

วันไบโอดีเซลสากล

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #24154: 10 ส.ค. 10, 08:38 น

สวัสดีวันอังคารครับ คุณวิท คุณหมออ๊อด
q*028 สวัสดีเช้าวันอังคารครับน้องพล คุณวิทยาและเพื่อนๆทุกท่านครับ  q*054add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #24155: 11 ส.ค. 10, 06:29 น

 q*021  สวัสดียามเช้าของวันพุธครับ    q*063


add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #24156: 11 ส.ค. 10, 06:31 น

 q*021  วันนี้ วันพุธที่  11  สิงหาคม  2553  เป็นวันขึ้น  1 ค่ำ เดือน  9  ครับ    q*063add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #24157: 11 ส.ค. 10, 06:33 น

q*028 สวัสดีเช้าวันอังคารครับน้องพล คุณวิทยาและเพื่อนๆทุกท่านครับ  q*054 q*021  สวัสดียามเช้าครับ พี่อ๊อด คุณพล และเพื่อนๆ ทุกคน   q*063


add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #24158: 11 ส.ค. 10, 06:37 น

สวัสดีครับ คุณวิท คุณหมออ๊อด คุณจริงใจและสมาชิกทุกท่าน


 q*021  ช่วงนี้ ฝนตกทุกวัน ขอให้เพื่อนๆ ดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวด้้วยครับ..  q*063


add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #24159: 11 ส.ค. 10, 06:39 น

 q*063  วันนี้ขอให้อออกไปทำงาน ทำกิจกรรมต่างๆ ด้วยความราบรื่น
ให้ทุกอย่างประสบความสำเร็จไปด้วยดี ทุกคน ทุกท่านครับ   q*063


add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #24160: 11 ส.ค. 10, 06:57 น

 q*021  เมื่อคืนนี้ ฝนตกลงมาเปาะแปะทั้งคืน จนถึงเช้า
ทำให้อากาศเย็นสบายดี เพื่อนๆ คงพักผ่อน นอนหลับอย่างสบาย   q*063


add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #24161: 11 ส.ค. 10, 06:59 น

 q*021  คงเก็บออมแรงได้เต็มที่ เพื่อจะมีพลังใจที่เปี่ยมล้นไปด้วยพลังแห่งชีวิต   q*063


add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #24162: 11 ส.ค. 10, 07:01 น

 q*021 เพื่อที่จะได้ออกไปสู้ชีวิต ที่เต็มไปด้วยแรงใจที่ดี   q*063


add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #24163: 11 ส.ค. 10, 07:03 น

 q*021  ขอให้พวกเราตั้งใจทำความดีร่วมกันครับ
เพื่อน้อมระลึกถึง คุณแม่ของพวกเราทุกคน   q*063


add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ** ชมรมคนสูงวัย เชิญทางนี้ครับ **
        ความคิดเห็นที่ #24164: 11 ส.ค. 10, 07:20 น


 q*021  ช่วงนี้ ฝนตกทุกวัน ขอให้เพื่อนๆ ดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวด้้วยครับ..  q*063


สวัสดีครับคุณวิท คุณหมออ๊อด คุณจริงใจ


หน้า: 1 ... 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 ... 713
ตอบ
ชื่อ:
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้