หน้า: 1 2 3

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: "ทำไม.. พระสงฆ์ไทยส่วนใหญ่เห็นใจคนเสื้อแดง..???...!!!!"เพราะว่า...  (อ่าน 22025 ครั้ง)
Guest
นะฮะ
เรทกระทู้
« เมื่อ: 7 ก.พ. 11, 16:30 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2553

เปิดงานวิจัย " ทำไม พระสงฆ์ เลือกเห็นใจเสื้อแดง "


WWW.GO6TV.COM บทความนี้เป็นบทความส่วนหนึ่งจากงานวิจัย* งานวิจัยชื่อ “ความคิดทางจริยธรรมกับการเลือกฝ่ายทางการเมืองของพระสงฆ์ในสังคมไทยปัจจุบัน” (ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนับสนุนทุนวิจัย) รวบรวมโดย สุรพศ ทวีศักดิ์

เท่าที่ผมลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัย* เกี่ยวกับการเลือกฝ่ายทางการเมืองของพระสงฆ์ทุกภาคของประเทศ ข้อมูลที่พบคือ พระสงฆ์ส่วนใหญ่เลือกฝ่ายเสื้อแดง แม้ที่ไม่ได้แสดงตัวว่าเลือกฝ่ายไหน แต่เมื่อถามในรายละเอียดแล้วก็มักจะมีทัศนะหรือท่าทีที่เห็นด้วยกับการเรียกร้องประชาธิปไตย และความเป็นธรรมของฝ่ายเสื้อแดง

ผมถาม (พระที่ท่านยืนยันว่าเลือกฝ่ายเสื้อแดง) ว่า ฝ่ายเสื้อเหลืองเขาชูวาทกรรมจะสู้เพื่อปกป้องสถาบัน “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ไม่ใช่หรือ ทำไมพระสงฆ์ไม่เลือกฝ่ายที่ปกป้องสามสถาบันหลักนี้?

คำตอบที่ตรงกันเป็นส่วนใหญ่เลยคือ มันเป็นเพียงการอ้างสถาบันเป็นเครื่องมือต่อสู้ทางการเมือง พระสงฆ์ไม่เชื่อว่าคนเสื้อแดงส่วนใหญ่จะล้มล้างสถาบัน และเห็นว่าการใช้สถาบันมาเป็นเครื่องมือแบ่งแยกคนในประเทศออกเป็นฝักฝ่ายเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้!

โดยเฉพาะเมื่อพูดถึง “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พระสงฆ์โดยเฉพาะพระสงฆ์รุ่นใหม่ที่เป็นนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ จะตั้งคำถามมากขึ้นว่าในวาทกรรมดังกล่าวนั้น ประชาชนหายไปไหน ส่วนพระสงฆ์รากหญ้าที่มาชุมนุมกับชาวบ้านก็จะตั้งคำถามทำนองว่า ทำไมประชาชนฝ่ายเสื้อเหลืองกับเสื้อแดงจึงถูกประเมินค่าไม่เท่ากัน เป็นต้น

พระสงฆ์ที่เป็นพระผู้ใหญ่แม้ไม่ได้แสดงออกทางการเมือง แต่จากคำบอกเล่าของ “พระวงใน” ก็ดูเหมือนว่าบางท่านจะเห็นใจคนเสื้อแดง ส่วนพระหนุ่มที่ความคิดก้าวหน้าบางรูปกึงกับมองว่าหากพระสงฆ์ หรือสถาบันสงฆ์ไม่แสดงบทบาทที่ชัดเจน เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ขึ้น พระสงฆ์หรือสถาบันสงฆ์เองอาจจะไม่มีที่ยืนในสังคม

แม้แต่พระที่เคยขึ้นเวทีเสื้อเหลือง หรือถูกมองว่าสนับสนุนฝ่ายเสื้อเหลืองบางรูป ก็ดูเหมือนความคิดจะเปลี่ยนไป มองฝ่ายเสื้อเหลืองอย่างวิพากษ์มากขึ้น เข้าใจประเด็นหลักในการต่อสู้ของฝ่ายเสื้อแดงมากขึ้น แม้ท่านเหล่านี้จะไม่ถึงกับเปลี่ยนขั้วมาสนับสนุนฝ่ายเสื้อแดง แต่ที่ค่อนข้างชัดคือมีการถอนตัวจากฟากเสื้อเหลือง หรือระมัดระวังมากขึ้นที่จะไม่ให้ถูกแอบอ้างเป็นเครื่องมือทางการเมือง เป็นต้น

หากลงไปในรายละเอียดจากการโฟกัสกรุ๊ปพระนักศึกษา พระสังฆาธิการ และนักวิชาการด้านพุทธศาสนา ข้อเท็จจริงที่พบคือพระสงฆ์จะเห็นว่าคำสอนของพุทธศาสนาให้ความสำคัญกับความเป็นธรรมทางสังคม ปัญหาความเหลื่อมล้ำ และความเป็นประชาธิปไตยค่อนข้างมาก

เรื่องความเป็นธรรม พุทธศาสนายอมรับความเท่าเทียมในความเป็นคน เช่นที่พระพุทธองค์ปฏิเสธเรื่องวรรณะสี่ ผู้ปกครองตามความหมายที่พระพุทธเจ้าสอนในอัคคัญญสูตร (พระไตรปิฎก เล่มที่ 11) ในยุคแรกเริ่มที่เกิดสังคมการเมืองเป็นผู้ปกครองที่ประชาชนสมมติหรือแต่งตั้งขึ้นมา เรียกว่า “มหาชนสมมติ” เพราะความจำเป็นที่สังคมต้องมีผู้นำ

ต่อมาเมื่อผู้นำเช่นนั้นดำเนินการปกครองที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่คนส่วนใหญ่ ทำให้ประชาชนพึงพอใจจึงมีการเรียกผู้ปกครองเช่นนั้นว่า “ราชา” แปลว่า “ผู้ทำให้ประชาชนมีความยินดีหรือพึงพอใจ” โดยการมีคุณธรรมของราชา คือทศพิธราชธรรมเป็นต้น ซึ่งคุณธรรมดังกล่าวนี้ไม่ใช่สิ่งรองรับสถานะอันศักดิ์สิทธิ์หรืออำนาจที่แตะต้องไม่ได้ของราชาแต่อย่างใด แต่เป็นเงื่อนไขหรือเป็นข้อเรียกร้องที่ผู้นำ (ไม่ว่าจะอยู่ในระบบราชาธิปไตยหรือไม่ก็ตาม) จำเป็นต้องมีหากผู้นำเช่นนั้นต้องมีบทบาทเพื่อ “ประโยชน์สุข” ของมหาชน

พระสงฆ์รุ่นใหม่บางส่วนมีการตั้งคำถามไปถึงว่า สถาบันสงฆ์ควรจะบทบทวนความผิดพลาดของตนเองหรือไม่ ที่ในอดีตมีการบิดเบือนคำสอนของพุทธศาสนาไปสนับสนุนสถานะอันศักดิ์สิทธิ์ของผู้มีอำนาจรัฐ ทั้งที่จริงแนวคิดที่สนับสนุนสถานะอันศักดิ์สิทธิ์ของกษัตริย์ตรงๆ เลย คือแนวคิดแบบพราหมณ์ หรือฮินดูที่ถือว่าพระพรหมสร้างโลก แล้วก็สร้างกษัตริย์ให้มาปกครองโลก พิธีกรรมสถาปนากษัตริย์ในสังคมไทยหลักๆ เลยที่รองรับสถานะศักดิ์สิทธิ์ของกษัตริย์คือพิธีพราหมณ์ พิธีพุทธเป็นเพียงส่วนประกอบ

แต่เนื่องจากในอดีตวัดกับวังคือแหล่งการศึกษาของสังคม ฉะนั้น วัดจึงถูกกำกับโดยวัง และถูกใช้เป็นเครื่องมือปลูกฝังความจงรักภักดีต่ออำนาจของวัง ซึ่งนั่นเป็นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ ที่พระสงฆ์รุ่นใหม่มองว่าอาจเป็นความจำเป็นของสังคมการเมืองในยุคนั้นๆ

แต่เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไปตามกฎอนิจจัง และการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ขึ้นก็สอดคล้องกับแนวคิดดั้งเดิม หรือคำสอนอันแท้จริงของพุทธศาสนา จึงไม่มีเหตุผลที่พระสงฆ์จะคัดค้านหรือไม่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ โดยอ้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

นี่คือ ความเห็นบางแง่มุมของพระสงฆ์ส่วนใหญ่ที่เลือกฝ่ายเสื้อแดง หรือที่ไม่เลือก (โดยการแสดงออก) แต่เข้าใจและเห็นใจฝ่ายแดง!
เขียนโดย Go6tv
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
add
เรทกระทู้
« ตอบ #1 เมื่อ: 8 ก.พ. 11, 09:16 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

แร๊งงงง ราวางนา จขกท. q*001

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
คนสิงห์บุรี
เรทกระทู้
« ตอบ #2 เมื่อ: 8 ก.พ. 11, 09:19 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

คำว่า"ปัญญา"จะเกิดกับคนที่มีดวงตาเห็นธรรม เรามองกันตามจริงว่า เสื้อแดงหลายคนลบหลู่สถาบัน ไม่ว่าจะเป็นทางตรงแบบ ดา ตอร์ปิโดที่กรรมตามมาทันในชาตินี้ เป็นมะเร็งในช่องปากขณะที่กำลังอยู่ในคุก เจ้าของเว็บไซด์เสื้อแดงที่ตั้งข้อความหมิ่นในหลวง และอีกนับสิบคนที่ขึ้นเวทีเสื้อแดงพูดพาดพิงสถาบันในเชิงลบหลู่ สร้างความเสียหาย
ถึงแม้เสื้อแดงส่วนใหญ่ไม่มีความคิดแบบนั้น แต่ถ้าเป็นคนที่จงรักภักดี รักในหลวงจริง ใครก็ตามที่บังอาจพูดจาลบหลู่ท่าน เราต้องไม่นับเป็นเพื่อน ดังที่พระพุทธเจ้าสอนว่า "ให้หลีกหนีจากคนชั่ว"
ข้าพเจ้าขอให้พระสงฆ์และประชาชนที่ยังไม่เกิด "ปัญญา" ในการมองสัจธรรมในการต่อสู้ของคนเสื้อแดงว่าจุดประสงค์ของพวกแกนนำคืออะไร
ให้บังเกิดดวงตาแห่งธรรมด้วยเถิด

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
add
เรทกระทู้
« ตอบ #3 เมื่อ: 8 ก.พ. 11, 09:38 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
งานวิัััจัย อะไรหว่า
จากไหน
เริ่มไปกันใหญ่ล่ะ
บ้าน เมืองไม่สงบสักที ก็เพราะพวกยุแยงนี่ล่ะ
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
mll
เรทกระทู้
« ตอบ #4 เมื่อ: 8 ก.พ. 11, 09:39 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

อาจจะมีส่วน แต่ก็ไม่ควรเอามาตั้งประเด็นจะดีกว่า เอาไว้รอเลือกตั้งถ้าไม่โกงกันเสียกอน

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
ิbn
เรทกระทู้
« ตอบ #5 เมื่อ: 8 ก.พ. 11, 09:45 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*013 เสื้อแดงเขาก็เรียกร้องที่มีเหตุผลที่ดี บางอย่างต้องใช้ใจวิเคราะห์บ้าง ไม่ใช่เอะอะอะไรก็เชื่อเสื้อเหลืองไปหมด ดูขณะนี้สิบ้านเมืองจะเกิดสงครามเขาก็ยังโวยวายไม่หยุด

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
oL.
เรทกระทู้
« ตอบ #6 เมื่อ: 8 ก.พ. 11, 09:53 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

เข้าท่า q*014

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
อ้างมั่วๆ
เรทกระทู้
« ตอบ #7 เมื่อ: 8 ก.พ. 11, 10:00 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ขอโทษนะคับกรุณาอย่าเอาวงการพระพุทธศาสนามาอ้างมั่วๆแบบนี้เลย มันจะเป็นบาป เป็นกรรมติดตัวคุณไปจนถึงเวลาที่คุณลงไปสู่อบายภูมิ นั่นคือโลกของสัตว์นรก พระสงฆ์ก็มีทั้งพระแท้และพระเทียม คนที่เรียนจนจบปริยัติ ก็ไม่สามารถที่จะเป็นอริยสงฆ์ได้ ถ้าไม่เคยปฏิบัติพระกรรมฐาน คนที่ได้ทำกรรมฐานมาแล้วเท่านั้นจึงจะเกิดปัญญา ผมเห็นพระสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์ ทุกท่านเคารพในพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ด้วยสาเหตุใดคงไม่ต้องอธิบาย เอาเป็นว่า..ไม่เชื่อพระอรหันต์ แต่ ไปฟังไปนับถือพระปุถุชน คงไม่ต้องบอกว่าปลายทางจะไปอยู่ที่ใด

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
*--*
เรทกระทู้
« ตอบ #8 เมื่อ: 8 ก.พ. 11, 10:03 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย แต่คนพูดความจริงนะตายมานักต่อนัก ระวังด้วยนา จขกท

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
tgtt
เรทกระทู้
« ตอบ #9 เมื่อ: 8 ก.พ. 11, 10:04 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

เพราะรู้ว่าอีกหน่อยมันจะกำลายเป็นสงครามศสนาไงพุทธกำลังจะหายไปดพราะไม่มีใครสนใจมันแทรกซึมเข้าไปเรื่อยๆแล้วอยากจะเขียนมากก่านี้ด้วย

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
JS
เรทกระทู้
« ตอบ #10 เมื่อ: 8 ก.พ. 11, 10:18 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

จะไม่ให้เข้าข้างงเสื้อแดงได้ไง
ในเมื่อพวกหัวคะแนนฝั่งเสื้อแดงตามแต่ละพื้นที่
ส่วนหนึ่งของหน้าทีคือ เข้าถึงวัด เข้าถึงเจ้าอาวาส และเงินถึง

เพราะอะไร เพราะวัดเป็นที่พึ่งของชุมชน
พระเป็นที่กราบไหว้ของคนชุมชน ถ้าเค้าทำให้พระเป็นเสื้อแดงได้
คนในชุมชนย่อมคล้อยตาม
ขอมูลนี้ทราบจาเหตุการณ์จริงเลย

โครตน่ารำคาญเลยอ่ะ
เคยกลับบ้านที่ต่างจังหวัดและพระพูดออกเสียงตามสายตอนเช้า
กล่อมประสาทเรื่องเสื้อแดง
ฟังแล้วก็เวทนา
เป็นพระที่ถือศีล แต่ไม่ได้ช่วยอะไรเลย

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
22
เรทกระทู้
« ตอบ #11 เมื่อ: 8 ก.พ. 11, 10:25 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

เขียนเอง ชงเอง ไม่มีอ้างอิง ไม่มีเหตุผล ไม่มีอะไรน่าเชื่อถือเลย

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
add
เรทกระทู้
« ตอบ #12 เมื่อ: 8 ก.พ. 11, 10:26 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
คำว่า"ปัญญา"จะเกิดกับคนที่มีดวงตาเห็นธรรม เรามองกันตามจริงว่า เสื้อแดงหลายคนลบหลู่สถาบัน ไม่ว่าจะเป็นทางตรงแบบ ดา ตอร์ปิโดที่กรรมตามมาทันในชาตินี้ เป็นมะเร็งในช่องปากขณะที่กำลังอยู่ในคุก เจ้าของเว็บไซด์เสื้อแดงที่ตั้งข้อความหมิ่นในหลวง และอีกนับสิบคนที่ขึ้นเวทีเสื้อแดงพูดพาดพิงสถาบันในเชิงลบหลู่ สร้างความเสียหาย
ถึงแม้เสื้อแดงส่วนใหญ่ไม่มีความคิดแบบนั้น แต่ถ้าเป็นคนที่จงรักภักดี รักในหลวงจริง ใครก็ตามที่บังอาจพูดจาลบหลู่ท่าน เราต้องไม่นับเป็นเพื่อน ดังที่พระพุทธเจ้าสอนว่า "ให้หลีกหนีจากคนชั่ว"
ข้าพเจ้าขอให้พระสงฆ์และประชาชนที่ยังไม่เกิด "ปัญญา" ในการมองสัจธรรมในการต่อสู้ของคนเสื้อแดงว่าจุดประสงค์ของพวกแกนนำคืออะไร
ให้บังเกิดดวงตาแห่งธรรมด้วยเถิด

q*062q*062q*062
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
DBZeaL
เรทกระทู้
« ตอบ #13 เมื่อ: 8 ก.พ. 11, 10:27 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

แค่ดูหัวข้องานวิจัยก็รู้แล้วคับว่าผู้วิใจไม่มีความน่าเชื่อถือ เอาพระมาเกี่ยวกับการเมืองคิดได้ไง q*016

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
ก้ามปู
เรทกระทู้
« ตอบ #14 เมื่อ: 8 ก.พ. 11, 10:27 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

เคยเรียนประวัติสถาปัตยกรรมไทย..ในบ้านเมืองเราเคยสังเกตุใหมว่าทำไมถึงได้มีวัดมากมายในแต่ละพื้นที่..ก็เป็นเพราะว่าสมัยก่อนวัดเป็นแหล่งศูนย์รวมจิตใจทำพิธีกรรมทางศาสนา เป็นแหล่งชุมนุมคน เอาไว้บอกกล่าวเป่าประกาศเอาใว้เป็นเครื่องมือ วัดกับวังคือแหล่งการศึกษาของสังคม ฉะนั้น วัดจึงถูกกำกับโดยวัง และถูกใช้เป็นเครื่องมือปลูกฝังความจงรักภักดีต่ออำนาจของวัง ซึ่งนั่นเป็นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ มองว่าอาจเป็นความจำเป็นของสังคมการเมืองในยุคนั้นๆ
ก่อนศึกษาคนจนๆๆพวกที่เป็นทาสจะไม่มีสิทธิ์ได้เรียนหนังสือจะมีก็แต่พวกลูกท่านหลานเจ้านายชั้นสูง ท่านขุน เจ้าพระยา ประมาณนี้ ก็ถึงได้กดขี่แต่เราก็ทรงมี ร.5 ท่านได้ประกาศเลิกทาสทำให้พวกเราได้มีสิทธิเสรีภาพมาจนทุกวันนี้

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
เหรอ......
เรทกระทู้
« ตอบ #15 เมื่อ: 8 ก.พ. 11, 10:31 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

เหรอ.....แล้วที่เป็นฝ่ายยิงและเผาเมืองล่ะ....ไม่ใช่เสื้อแดงเหรอ
ที่ทำให้บ้านเมืองลุกเป็นไฟไม่ใช่เสื้อแดงเหรอ.....ที่ทำร้ายประชาชนผู้บริสุทธ์ไม่ใช่เสื้อแดงเหรอ.....คนที่ไปค้นลงวิจัยเนี่ยอยู่ฝ่ายเสื้อแดงหรือเปล่าหรือทำตามบอสใหญ่ฝ่ายเสื้อแดง......คิดเอาเองนะจ๊ะ q*011

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
add
เรทกระทู้
« ตอบ #16 เมื่อ: 8 ก.พ. 11, 10:37 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
คำว่า"ปัญญา"จะเกิดกับคนที่มีดวงตาเห็นธรรม เรามองกันตามจริงว่า เสื้อแดงหลายคนลบหลู่สถาบัน ไม่ว่าจะเป็นทางตรงแบบ ดา ตอร์ปิโดที่กรรมตามมาทันในชาตินี้ เป็นมะเร็งในช่องปากขณะที่กำลังอยู่ในคุก เจ้าของเว็บไซด์เสื้อแดงที่ตั้งข้อความหมิ่นในหลวง และอีกนับสิบคนที่ขึ้นเวทีเสื้อแดงพูดพาดพิงสถาบันในเชิงลบหลู่ สร้างความเสียหาย
ถึงแม้เสื้อแดงส่วนใหญ่ไม่มีความคิดแบบนั้น แต่ถ้าเป็นคนที่จงรักภักดี รักในหลวงจริง ใครก็ตามที่บังอาจพูดจาลบหลู่ท่าน เราต้องไม่นับเป็นเพื่อน ดังที่พระพุทธเจ้าสอนว่า "ให้หลีกหนีจากคนชั่ว"
ข้าพเจ้าขอให้พระสงฆ์และประชาชนที่ยังไม่เกิด "ปัญญา" ในการมองสัจธรรมในการต่อสู้ของคนเสื้อแดงว่าจุดประสงค์ของพวกแกนนำคืออะไร
ให้บังเกิดดวงตาแห่งธรรมด้วยเถิด
q*00q*020เห็นด้วยทุกประการ
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
คนไทยย
เรทกระทู้
« ตอบ #17 เมื่อ: 8 ก.พ. 11, 10:37 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

" เฮงซวย!!!!!!เอ๋ย...

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
ตลก
เรทกระทู้
« ตอบ #18 เมื่อ: 8 ก.พ. 11, 10:39 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

จขกท.เขากะเอางานวิจัยที่เกิดขึ้นจริงมาลง ก็มีคนไปด่าไปว่าเขา คนไทยสมัยนี้มันรับความจริงกันไม่ค่อยได้หรือไง...

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
ไม่เข้าใจ
เรทกระทู้
« ตอบ #19 เมื่อ: 8 ก.พ. 11, 10:40 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

เราก็ไม่เข้าใจ ว่าคนที่ไปสำรวจความคิดเห็นจากพระสงฆ์ แล้วคิดว่าท่านจะตอบคำถามของพวกท่าน เราว่านะเอาเวลาไปดูแลครอบครัวของท่าน เด็กยุคใหม่ส่วนมากมันจะเสียคนไปกันใหญ่แล้ว สามัคคีกันไว้ดีกว่าครับ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
-*-+
เรทกระทู้
« ตอบ #20 เมื่อ: 8 ก.พ. 11, 11:01 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ใช้ศาสนาออกมาช่วย
เอ.. ผมว่าคนที่เขียนกระทู้คงจะไม่ทราบว่า พระศาสนาในไทยจะไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องการเมือง แต่มีหน้าที่เทศนาสั่งสอน สิ่งถูกสิ่งผิด ชี้นำแนวทาง แล้วใช้คำว่าพระสงฆ์ส่วนใหญ่ หมายถึง เกินครึ่ง 50% จริงอยู่อาจจะมีพระบางรูปเข้าร่วมชุมนุม หรือออกความคิดเห็น แต่ก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมนะครับ ผมเคยเห็นพระตอนเสื้อแดง ขึ้นนั่งหัวขบวนรถ โบกธง ทุบรถ ตะโกนด่า อันนี้ผมว่ามันไม่เหมาะ มันไม่ใช่กิริยาของสงฆ์ ถ้าพระสงฆ์ที่ว่า เป็นแบบนี้ 50 กว่า% คงไม่ไหว

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
เก่งกาจ
เรทกระทู้
« ตอบ #21 เมื่อ: 8 ก.พ. 11, 11:02 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

เห็นด้วยกับบทความ q*021

การยอมสงบแต่หมกปัญหาเอาไว้ ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้อง

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
add
เรทกระทู้
« ตอบ #22 เมื่อ: 8 ก.พ. 11, 11:02 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

แต่หลวงตามหาบัวท่านไม่ได้เข้าข้างเสื้อแดงน่ะ ทำให้อดีตนายกท่านหนึ่งไม่ถูกโฉลกท่านเอามากๆ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
-*-+
เรทกระทู้
« ตอบ #23 เมื่อ: 8 ก.พ. 11, 11:08 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ผมไม่เชื่อว่า พระสงฆ์ในประเทศไทย เกิน 50% จะเป็นแบบนั้น แต่ผมยอมรับว่ามี แต่เป็นส่วนน้อย และแสดงว่าไม่ได้ศึกษาพระธรรมอย่างถ่องแท้ หรืออาจจะเป็นลูกศิษย์ของพระเทวทัต ซึงเป็นอริกับพระพุทธองค์หรือเปล่า มาทำให้ศาสนามัวหมอง กรรมผมเชื่อ 100% มีจริงๆ ครับ ถ้าใครไม่เชื่อเอาเป็นว่า คนที่เป็นดอกเตอร์ คนที่ทำงานให้นาซ่า คนที่ผ่านวิทยาศาตร์ หรือวิศวกรรมอย่างสุดขั้ว กลับเปลี่ยนความคิดที่ไม่เคยเชื่อ มาเชื่อเรื่องกฏแห่งกรรม !!! แล้วเราเป็นคนธรรมดา แต่กลับคิดเอาเองว่าไม่มี ทั้งๆที่เราเองก็ไม่เคยพิสูน์เลยว่ามีจริงหรือไม่

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
มาวิน
เรทกระทู้
« ตอบ #24 เมื่อ: 8 ก.พ. 11, 11:20 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

วิจัยชั่วอะไร

ไปถามพระสงฆ์ที่ไหนเหรอ ถามกี่รูป

แน่ใจนะว่าคนที่แกถามอยู่เป็นพระจริงๆ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
รักชอบธรรม
เรทกระทู้
« ตอบ #25 เมื่อ: 8 ก.พ. 11, 11:20 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

แรงจังนะ เจ้าของกระทู้ q*003
ระวังตัวด้วยเพราะอาจจะเจอภัยวิบัติที่ไม่ได้เกิดจากภัยธรรมชาติ

ทั้งหลายทั้งปวง นับถือเสื้อแดงคนที่บริสุทธิ์ใจต่อสู้เพื่อความถูกต้องเสมอภาค ผมสนับสนุนครับ

แต่สำหรับพวกรับจ้างมาก่อม็อบนี่ ขอให้มันอดอยาก ตายไปให้หมดเกลี้ยงจากประเทศไทย เพราะชนพวกนี้ไม่มีคุณค่าต่อประเทศชาติ ถูกซื้อด้วยเงิน

หากคนไทยรักเหนือหัวจริง ก็จงทำดีให้เกิดขึ้นแก่ตัวและครอบครัว มันก็ส่งผลดีต่อประเทศชาติ

ไม่ต้องหาข้ออ้างแล้วก่อม็อบป่วน ๆๆ เพราะว่าความรักชาติ ๆๆๆ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
นิจ
เรทกระทู้
« ตอบ #26 เมื่อ: 8 ก.พ. 11, 12:03 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

"ทำไม.. พระสงฆ์ไทยส่วนใหญ่เห็นใจคนเสื้อแดง..???...!!!!"เพราะว่า...
ตอบ #26 เมื่อ: วันนี้ 11:20 น
แก้ไข แก้ไข แก้ไข ลบทิ้ง ลบทิ้ง ลบทิ้ง แยกกระทู้ แยกกระทู้บล็อคบล็อค


วิจัยชั่วอะไร

ไปถามพระสงฆ์ที่ไหนเหรอ ถามกี่รูป

แน่ใจนะว่าคนที่แกถามอยู่เป็นพระจริงๆ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
elmo
เรทกระทู้
« ตอบ #27 เมื่อ: 8 ก.พ. 11, 12:36 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

พระที่แท้จริง เข้าใจหลักศาสนาอย่างแท้จริง ไม่มีสีครับ
แต่มองทุกอย่างด้วยเหตุผล และความเป็นจริง ไม่แบ่งแยกสี แต่สามารถแนะนำทุกสีถึงทางดับทุกข์

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
556
เรทกระทู้
« ตอบ #28 เมื่อ: 8 ก.พ. 11, 12:43 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ไม่ต้องบอกนะครับวัดใกล้ทำเนียบตอนเสื้อแดงไปขอใช้ห้องน้ำเปิดให้ทันที
พอเสื้อเหลืองไปขอใช้มั่งปิดหนีทุกกุฏฺิ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
add
เรทกระทู้
« ตอบ #29 เมื่อ: 8 ก.พ. 11, 13:44 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
เหรอ.....แล้วที่เป็นฝ่ายยิงและเผาเมืองล่ะ....ไม่ใช่เสื้อแดงเหรอ
ที่ทำให้บ้านเมืองลุกเป็นไฟไม่ใช่เสื้อแดงเหรอ.....ที่ทำร้ายประชาชนผู้บริสุทธ์ไม่ใช่เสื้อแดงเหรอ.....คนที่ไปค้นลงวิจัยเนี่ยอยู่ฝ่ายเสื้อแดงหรือเปล่าหรือทำตามบอสใหญ่ฝ่ายเสื้อแดง......คิดเอาเองนะจ๊ะ q*011
q*013
แล้ว ฝ่ายไหนไม่ทราบที่ปิดสนามบิน ประเทศเสียหายหลายแสนล้านบาท ไม่เห๊นมีใครรับผิด มีแต่รับชอบ ไม่มีใครติดคุก เศรษฐกิจพังพินาศ รับเข้า ส่งออก ย่อยยับ คนเสื้อแดงปิดแค่ราชประสงค์ คิดดูว่า มีแต่คนรวยเสียหาย ฉันอยู่ 3 เดือน เสียไป 3 แสน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องตนจน คนแก่จากต่างจังหวัด ไม่เคยได้รับแม้แต่ 1 บาท เจอ พรรคพวกที่นอนข้าง ๆ จาก กรุงเทพ ข้าง ๆ กรุงเทพมากมาย บางคนมาทุกวันหลังเลิกงาน เช้าตื่นไปทำงาน บางคนเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่โตแต่เปิดตัวมากไม่ได้ มาเพื่อเป็นกำลังใจทุกวัน ไป กลับ บางคนจบวิศวกรรมศาสตร์ บางคนไป กลับ นครปฐม ตี 5 กลับ ทุกวัน พวกคุณ คิดว่า พวกเราโง่ ทำเพื่อ อะไรกัน เอาหัวแม่เท้า ตรองกันดูทีซิ
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
นะฮะ
เรทกระทู้
« ตอบ #30 เมื่อ: 8 ก.พ. 11, 13:47 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
จากใจเจ้าของกระทู้.....

งานวิชาการ..บางคนทำใจรับความจริงไม่ได้...ทั้งนี้ก็เพราะว่า..ตนเองนั้นมีชีวิตอยู่กับโลกจินตนาการล้วน ๆ มาแทบตลอดชีวิต..โดยไม่เคยมองเห็นสัจจธรรมของชีวิตอย่างตรงตามความเป็นจริงได้เลย...

โลกนี้..มีหลายโลกหลายมิติทับซ้อนกันอยู่...

โลกแห่งสมมุติสัจจะ...

โลกแห่งความเป็นจริงแท้...

ทั้ง 2 โลก 2 มิติ ได้ทับซ้อนกันอยู่ทุกขณะจิต...

ดังนั้น ชีวิตของมนุษย์ทุกคนย่อมต้องอาศัยอยู่ในโลกทั้ง 2 ไปพร้อม ๆกัน....

แต่หากไม่รู้...ย่อมต้องหลงติดอยู่ในโลกสมมุติอย่างแน่นอน.
..

ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาพิจารณาในข้อความจริงดังนี้อย่างแยบคายลึกซึ้ง..ไฉนเลยจะล่วงรู้ถึงความเป็นจริงอันยิ่งยวดได้.
....

หลงอะไร...ก็ไม่เสียหายเท่ากับหลงตนเอง...หลงความคิดจิตใจแห่งตน.

บุคคลดังกล่าว เปรียบเสมือนผู้ที่ได้สร้างกรงขังตนเองไว้นั่นแล....!!!!!!!
q*014q*014q*014q*005q*005q*021q*021q*020q*020q*00q*00q*022q*022q*021q*021.

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
รักไท
เรทกระทู้
« ตอบ #31 เมื่อ: 8 ก.พ. 11, 13:57 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

เป็นกระทู้ที่อ่านแล้วปลงอนิจจัง ว่าเสื้อแดงไม่ลบหูลู่ สถาบัน
แถวห้วยขวาง ลบหลู่สถาบันอย่างร้ายแรง พระสงฆ์ลงพื้นที่บ้าง
จะได้เห็นสัจจะธรรมที่เป็นจริงของคนเสื้อแดง

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
ดารากาก
เรทกระทู้
« ตอบ #32 เมื่อ: 8 ก.พ. 11, 14:07 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
ขณะนี้ปี2011แล้วประเทศสยามใด้เปลี่ยนชื่อเป็นประเทศไทยเราใด้ประกาศเลิกทาสไปนานแล้ว เราใด้เปลี่ยนการปกครองเป็นประชาธิปไตย ทุกคนมีอิสระเท่าเทียมกัน ประเทศนี้ไม่ควรมีเหลือง มีแดง ไม่ควรมีสองมาตรฐาน เราควรมีความยุติธรรมในการอยู่ร่วมกัน คุณคิดเหมือนผมใหม เราจะแบ่งแยกกันทำไม ด่ากันทำไม ตั้งต้นกันใหม่ดีใหม ทำความดี ตั้งใจทำมาหากินดีกว่าตั้งเยอะ
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
ดีซี
เรทกระทู้
« ตอบ #33 เมื่อ: 8 ก.พ. 11, 14:22 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
งานวิจัยอะไร ไร้สาระ อ่านแล้วรับไม่ได้ เสื้อแดงหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์คนไทยก็ได้ยินกันทั่วประเทศ เสื้อเหลืองก็เลิกเสียก่อน เพราะตอนนี้ประเทศชาติกำลังวุ่นวาย คนไทยฆ่ากันเอง เขมรจะ 555

เหลือง หรือ แดง ก็คนไทย ขอให้รักกันไว้ และรักในหลวงของคนไทยให้มาก ๆๆ q*00
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
ม่อน
เรทกระทู้
« ตอบ #34 เมื่อ: 8 ก.พ. 11, 14:29 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

แน่จริง ใส่ชื่อ และ ลงรูปผู้ทำงานวิจัยชิ้นนี้ให้หน่อย อยากเห็นจังเลยไม่รู้เอาสมองส่วนไหนคิด ทุเรศมาก ๆๆ พระก็อยู่ส่วนพระ ปฏิบัติกิจของสงฆ์ให้ดี q*018

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
สงบสุข
เรทกระทู้
« ตอบ #35 เมื่อ: 8 ก.พ. 11, 14:34 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

อยากทราบว่า ตอนที่ไปวิจัยอ่ะ

ไปวิจัยมาทั่วประเทศไทยแล้วหรือ?

ไม่ใช่วิจัยแต่ภาคกลางนะ

เมื่อไหร่มันจะสงบสุขกันสะที น่ารำคาน สงสารประชาชนคนอื่น

พวกนักการเมืองมันก้อเห้นแก่ตัวกันทั้งหมดนั้นแหละ เอาแต่ได้.....ไม่รู้จักพอ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
add
เรทกระทู้
« ตอบ #36 เมื่อ: 8 ก.พ. 11, 14:36 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
เหรอ.....แล้วที่เป็นฝ่ายยิงและเผาเมืองล่ะ....ไม่ใช่เสื้อแดงเหรอ
ที่ทำให้บ้านเมืองลุกเป็นไฟไม่ใช่เสื้อแดงเหรอ.....ที่ทำร้ายประชาชนผู้บริสุทธ์ไม่ใช่เสื้อแดงเหรอ.....คนที่ไปค้นลงวิจัยเนี่ยอยู่ฝ่ายเสื้อแดงหรือเปล่าหรือทำตามบอสใหญ่ฝ่ายเสื้อแดง......คิดเอาเองนะจ๊ะ q*011

คุณรู้ได้อย่างไรว่าเสื้อแดงเป็นคนทำทั้งหมด หรือคุณก็เป็นเสื้อแดงที่ไปทำเอง ตำรวจยังหาหลักฐานอะไรมาจับไม่ได้เลย ดีแต่กักขังมาเกือบปีแล้ว ถ้ามีหลักฐานจริงมีเหรอที่เค้าจะไม่รีบป่าวประกาศให้โลกรับรู้ ไม่ใช่เหลืองนี่จะได้ดองเอาไว้หลายๆปี คิดดิ
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
datscoo
เรทกระทู้
« ตอบ #37 เมื่อ: 8 ก.พ. 11, 14:39 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
งานวิจัย นี้เป็นงานวิจัยพวกเสื้อแดง หรือเอนเอียงไปทางแดง เป็นงานวิจัยชักจูง หรืออยากให้คนในสังคมเห็นว่าแดงมีคนชอบเยอะมีคนเห็นใจเยอะ แต่แท้จริงแล้วคนเกือบทั่วกรุงเทพ ระอาและสมเพศกับคนกลุ่มนี้มากๆ พระสงฆ์ส่วนใหญ่หรือ? คงไม่น่าจะจริง พระสงฆ์ไม่รู้ไง ว่าแดงล้มเจ้านั้นมีจริง และพวกที่ไปชมนุมราชประสงศ์ก็พวกเดียวกันใช่ไหม ที่ขีดเขียนข้อความ พ่นสีเขียนข้อความ มาดร้าย ด่า สถาบันเบื้องสูง ? ข้อมูลที่คุณวิจัยมาบกพร่องอย่างแรง เราไปร่วมชุมนุมกับพวกเสื้อแดงด้วย คนที่ขีดเขียนข้อความ ด่า สถาบัน ก็คือพวกที่อยู่ในที่ชุมนุมทั้งนั้น ไม่มีใครเขาปลอมตัวมาเขียนข้อความ ด่าสถาบันเลย เว็ปไซด์ต่างๆที่มีการต่อต้าน สถาบัน ก็จัดำโดยคนเสื้อแดงทั้งนั้น ในfacebookก็เช่นกัน ไม่ใช่เสื้อแดงทุกคนที่คิดจะล้มเจ้า แต่คนที่คิดล้มเจ้าทุกคน นั้นเป็นเสื้อแดง

เสื้อแดงเนี่ยแหละตัวจาบจ้วงอย่างรุนแรง ไปดูในเว็ป คนเคยรักเจ้าได้เลย พวกนี้ ด่า ด้วยถ้อยคำรุนแรง หยาบคาย เหมือนสุนัขที่ไม่กินข้าวดีๆ เหมือนกระบือขาดหญ้า แต่ก็ประชาธิปไตยใช่ไหม คุณมีสิทธิชอบมีสิทธิเสรีในการเลือก แต่ก็ไม่ควรจะมาด่าสิ่งที่คนไทยค่อนประเทศเขารักและเคารพ

นักวิชาการณ์ นักวิจัยควรจะวิจัยให้ฉลาดหน่อย ไม่ใช่วิจัยโง่ๆแบบนี้ ตอนนี้คงเห็นได้ชัดแล้วละว่า สีไหนแอบแฝง ใช้คำว่าปราธิปไตยแต่เบื้องหลังนั้นต้องการล้มเจ้า อันนี้แน่นอน ล้านเปอร์เซ็นต์ เหลือง เขามาชุมนุมแล้วก็จากไป แดงชุมนุมเสร็จ หรือไม่บรรลุผล ก็ยังสร้างความวุ่นวายไปเรื่อยๆ ไม่จบไม่สิ้น เห็นหรือยังสังคมไทย ?
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
เด็กเล็ก ๆ คนหนึ่ง
เรทกระทู้
« ตอบ #38 เมื่อ: 8 ก.พ. 11, 14:53 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

คนเขียนต้องการจะสื่อถึงอะไรมิทราบ ใครจะเขียนอะไรก็ได้ ใครจะคิดอะไรก็ได้ แต่ต้องไม่พาดพิงถึงสถาบันต่าง ๆ

พวกมารศาสนา

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
add
เรทกระทู้
« ตอบ #39 เมื่อ: 8 ก.พ. 11, 14:54 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

เรานับถือ พระพุทธเจ้า ตามคำสอน แต่เสื้อเหลืองถูกเสมอ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
add
เรทกระทู้
« ตอบ #40 เมื่อ: 8 ก.พ. 11, 15:07 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
การเมืองไม่ใช่กิจของสงฆ์ครับ กิจของท่านคือทำให้คนมีสติ สงบ มีความสุขที่แท้จริง แต่ปัจจุบันพระมีหลากหลายครับ พระแท้ พระปลอม ตัวห่มเครื่องนุ่งห่มสงฆ์แต่ไม่ปฎิบัติธรรม นำหมู่คนไปเทเลือด สาบแช่งฆราวาส แปลกดีครับ...ผมว่าเจ้าของกระทู้คงสับสนแน่ ๆ ต้องมีสติก่อนนะครับ แล้วจะแยกแยะออก ถ้าเอาโทหะ โมหะมาครอบงำสติคงไม่มีแน่ ๆ ครับ
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
คนดี
เรทกระทู้
« ตอบ #41 เมื่อ: 8 ก.พ. 11, 15:12 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

.ให้กำลังใจคนเขียน q*014

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
add
เรทกระทู้
« ตอบ #42 เมื่อ: 8 ก.พ. 11, 15:15 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

คำเดียวสั้น ไม่เชื่อ งานวิจัยอะไร ใครวิจัย รับรองโดยสถาบันอะไร วิจัยที่ไหน กับใคร มีวัตถุประสงค์อะไร แค่การพิมพ์ในอินเตอร์เนต แล้วมาบอกว่าวิจัยอย่างนั้นอย่างนี้เพื่ออะไร ไม่ใช่เสื้อเหลือง ไม่ใช่เสื้อแดง บทความชี้นำโดยมิได้กลั่นกรองควรถูกลบ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
add
เรทกระทู้
« ตอบ #43 เมื่อ: 8 ก.พ. 11, 15:53 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
หากินกับพระอีกแระ..เมื่อก่อนหากินกับศพ..เด็ก..ผู้หญิง..คนแก่..วงแตก..บ้างก็หนีเข้าคุก..บ้างก็ไม่มีแผ่นดินอยู่..บาปกรรมจริงๆ.. q*013q*013


noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
เบื่อพวกขี้ปนเลือด
เรทกระทู้
« ตอบ #44 เมื่อ: 8 ก.พ. 11, 16:04 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
งานวิจัยเดี๋ยวนี้ใช้นั่งเทียนแล้วหรอ งานวิจัยนี้น่าชื่อ " ทำไม พระสงฆ์ เลือกแผ่เมตตาให้เสื้อแดง และเจ้าของกระทู้ " ทำไมถึงได้แสดงแต่ความดักดาน ยังอยากจะหาความถูกต้องด้วยการสร้างบาปแบบนี้ต่ออีก บาปที่มีมันก็ไม่ได้พุดไม่ได้เกิดอยู่แล้ว เฮ้อๆๆน่าอนาถทั้งแดงทั้งเหลือง
น่าสงสารประเทศไทยเหมือนมีขี้ปนเลือดเปรอะเปื้อนอยู่เต็มไปหมด
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Tags:  

หน้า: 1 2 3

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม