หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: รับสมัครค่ายช่างสิบหมู่สู่ชีวิตพอเพียง เด็กอินเตอร์  (อ่าน 394 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 27 พ.ค. 11, 11:10 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

ค่าย ช่างสิบหมู่ สู่ชีวิตพอเพียง (สำหรับเด็กอินเตอร์)
วันที่: ๑๓ มิถุนายน-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔

วัตถุประสงค์โครงการ :

เพื่อให้เด็กได้พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ของตนเองจากวิทยากรผู้ทรงความรู้
เพื่อให้เด็กได้ฝึกฝนเรียนรู้วิถีไทยและวัฒนธรรมไทย
เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะทางภาษาไทย ทั้งการ พูด การฟัง การอ่านและการเขียน
เพื่อฝึกทักษะการทำงานศิลปะในแขนงต่างๆให้กับเด็กบนพื้นฐานความเหมาะสมกับวัย
เพื่อให้เด็กพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
เพื่อให้เด็กฝึกกระบวนการทำงาน การฝึกแก้ไขปัญหา
เด็กสามารถนำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยการฝึกเป็นผู้ผลิตชิ้นงานเอง ทดแทนการเป็นผู้เสพบริโภคเพียงอย่างเดียว เข้าสู่ชีวิตที่พอเพียง
เด็กฝึกการอบรมพัฒนาจิต (โดยการฝึกสมาธิ)

รายละเอียดกิจกรรม :
๑. ปั้นดินกับนายดี
๒. เขียนลายไทย
๓. ร้อยมาลัย ถวายพระ
๔. ทัศนศึกษา สถานที่ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย และงานช่างสิบหมู่ เช่น วัดพระแก้ว วัดโพธิ์ บ้านตติยะ พิพิธภัณฑ์นิทรรศรัตนโกสินทร์ เป็นต้น
๕. ผลิตงานช่างด้านต่างๆ เช่น ช่างหล่อปูน ช่างไม้ ช่างตอก ช่างหุ่น ช่างปั้น ช่างแกะ เป็นต้น
๖. ฝึกสติ ด้วยการยืน เดิน และนั่งสมาธิ
๗. เกมการละเล่นเด็กไทย
๘. พัฒนาทักษะทางวิชาการ ด้านภาษาไทย เช่นเขียนไทย เกมเกี่ยวกับภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน
๙. ทำขนมไทย หรือ อาหารไทย
วิถีชีวิต

08.30 กิจกรรมอิสระตามความสนใจเล่นของเล่นเลโก้
วาดภาพ ระบายสี ฯลฯ
09.00 เกมการละเล่นเด็กไทย หรือเกมฝึกคิด ฟังเพลงเพลินใจ
วรรณกรรมไทยที่ไพเราะและร่วมฝึกร้องฝึกอ่าน
10.00 ทำสมาธิ ฝึกสติด้วยการยืน เดิน นั่ง
10.30 อาหารว่าง กิจกรรมต่อเนื่องช่วงที่ ๒ กิจกรรมงานช่าง
สร้างสรรค์ออกมาเป็นงานศิลป์
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 พัฒนาทักษะทางภาษาไทย เช่น ฝึกอ่านผ่านวรรณกรรม
การเขียนตัวอักษรไทย ฯลฯ
14.00 สรุปความรู้ที่ได้รับ ผ่านออกมาเป็นงานศิลป์ ด้วยการวาด
การเขียน งานช่างไม้ ช่างปั้น ช่างหล่อ ฯลฯ
15.00 กลับบ้าน

กิจกรรมพิเศษจากวิทยากรในแต่ละสัปดาห์
สัปดาห์ที่ 1 “งานช่างคืออะไร”
วิทยากร อาจารย์ภูษิต บุตรดี (ผู้รับมรดกการถ่ายทอดงานช่างสิบหมู่ ประเภท งานหล่อ ปั้นพระพุทธรูปและ ลงรักปิดทอง งานไม้ งานปูน และเป็นวิปัสนาจารย์ สอนการปฏิบัติธรรมสำหรับเด็ก เยาวชนและพระสงฆ์)
สัปดาห์ที่ 2 “งานช่างในอดีตจนถึงชีวิตประจำวัน” ฝึกการคิด วิเคราะห์ สืบสาวหาที่มา – ที่ไป เหตุและผล ที่ทำให้ อยู่บนโลกนี้ ท่ามกลางสภาวะ วิทยากร นายดี ช่างหม้อ ฝึกการปั้นและงานเขียน
สัปดาห์ที่ 3 “ช่างเขียน และช่างหุ่น” รับความรู้และฝึกใช้ลายเส้นทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน ศึกษาการทำหุ่นเชิดและ ทำหุ่นเชิด ทัศนศึกษาบ้านช่างไทย
สัปดาห์ที่ 4 “ช่างปั้น ช่างบุ ช่างรัก” รับความรู้และฝึกการปั้น การลงรัก ปิดทอง พระพุทธรูป ทัศนศึกษาวัดพระแก้ว วัดพระเชตุพน
สัปดาห์ที่ 5 “ช่างแกะ ช่างสลัก” รับความรู้และฝึกการแกะผลไม้ ผัก
วิทยากรอาจารย์บุญญฤทธิ์ ศรีบาล (ผู้เชี่ยวชาญด้านงานแกะ สลัก)
สัปดาห์ที่ 6 “ช่างสิบหมู่” รับความรู้และฝึกฝนงานช่างสิบหมู่ เลือกทำงานและสร้างสรรค์งานออกมาเป็นของตนเอง ทัศนศึกษากรมศิลปากร (ผู้เชี่ยวชาญงานช่างสิบหมู่ ผู้รับสืบทอดงานช่างสิบหมู่ของกรมศิลปากร)


สัปดาห์เสริมสำหรับเด็กที่ยังไม่เปิดภาคเรียน
สัปดาห์ที่ 7 “ช่างแกะ ช่างสลัก” รับความรู้และฝึกการแกะผลไม้ ผัก แกะไม้เนื้ออ่อน ทำของเล่นจากไม้ สำหรับเด็กผู้หญิง และเด็กผู้ชายวิทยากรอาจารย์บุญญฤทธิ์ ศรีบาล (ผู้เชี่ยวชาญด้านงานแกะ สลัก)
สัปดาห์ที่ 8 “ช่างกลึง ช่างหล่อ ช่างสลัก” รับความรู้และฝึกการทำงานกลึงและงานหล่อขั้นพื้นฐานสำหรับเด็ก ทัศนศึกษาวัดพระเชตุพน และชมงานที่มีงาน กลึงงานหล่อ (การทัศนศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

คุณครูและวิทยากร
คุณครู Maggieและครูปู ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัยและ
การจัดการศึกษานอกระบบ และการ
จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้น มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาไทยและ วัฒนธรรมไทย ให้กับเด็กไทยในต่างประเทศ ( Dallas Texas USA.)

บ้านปัญญาดี เสนอกิจกรรม ที่มีคุณค่า สำหรับครอบครัว เด็กไทยใจสากล5/35 บ้านกลางเมือง ซอยศรีนครินทร์ 24 สวนหลวง กรุงเทพฯ
ติดต่อ 02-721-5455 , 080-3020044
Email:panyaadee535@gmail.com
หรือเว็บไซด์สำรองที่
http://relux.readyhomepage.com/
และ http://www.facebook.com/notes/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B5/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5/122103667872720
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:   Go
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม