หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: “ศิลป์สานฝันปันน้ำใจ เอสเอสไอชวนน้องรักษ์น้ำ”ปี 3  (อ่าน 118 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 28 ก.ค. 11, 18:09 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

กรมเจ้าท่า ร่วมกับ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมในโครงการ
“ศิลป์สานฝันปันน้ำใจ เอสเอสไอชวนน้องรักษ์น้ำ”ปี 3

กรมเจ้าท่า ร่วมกับ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ จัดกิจกรรมโครงการ “ศิลป์สานฝันปันน้ำใจ เอสเอสไอชวนน้องรักษ์น้ำ”ปี 3 ซึ่งเป็นกิจกรรมร่วมกันระหว่างโครงการเยาวชนรักษ์น้ำ และ โครงการศิลป์สานฝัน ปันน้ำใจ เป็นกิจกรรมพัฒนาเยาวชนได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องซึ่งดำเนินการมาแล้ว 2 รุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อหยิบยื่นโอกาสให้กับเยาวชนผู้ด้อยโอกาสได้เรียนรู้ศิลปะ และใช้ศิลปะในการฟื้นฟูสภาพจิตใจ พร้อมกับปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์น้ำ และเป็นการเปิดโอกาสให้ได้สัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวทางน้ำ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒1 กรกฎาคม 2554 เวลา ๐๗.๓๐ -16.30 น. ณ ห้องประชุมศรี พระยา กรมเจ้าท่า และสถานที่สำคัญริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมี อธิบดีกรมเจ้าท่า (นายถวัลย์รัฐ อ่อนศิระ) มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดภาพวาด/แต่งกลอนพร้อมปิดโครงการในเวลา 15.30 น.
กรมเจ้าท่า ในฐานะที่เป็นหน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ในการควบคุมและบริหารงานด้านการส่งเสริมการพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวี รวมทั้งการควบคุมดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางน้ำให้ปราศจากมลภาวะเป็นพิษ โดยเล็งเห็นถึงผลกระทบจากการใช้ประโยชน์จากน้ำอย่างฟุ่มเฟือย อันเกิดจากการระบายน้ำเสียจากบ้านเรือน สถานประกอบการ เรือโดยสาร จนเกิดปัญหามลพิษทางน้ำ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสิ่งแวดล้อม และกรมฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของ เยาวชนไทย อันเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญในด้านการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต จึงเป็นที่มาของ โครงการเยาวชนรักษ์น้ำ ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านมาตรฐานความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำให้กับเยาวชน พร้อมปลูกจิตสำนึกเยาวชนให้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางน้ำ ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องถึง 30 รุ่นด้วยกัน
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนรายแรกของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี ๒๕๓๓ มีโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนของเอสเอสไอได้รับการยอมรับให้เป็นโรงงาน ที่ทันสมัย และใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ให้ความสำคัญในด้านการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมโดยเฉพาะเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากโครงการศิลป์สานฝันปันน้ำใจ ที่จัดขึ้นเพื่อใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการฟื้นฟูสภาพจิตใจของเด็กที่ประสบปัญหาในสังคม ช่วยลดความวิตกกังวล มีสมาธิ ที่นำไปสู่การพัฒนาสุขภาพจิตให้สามารถดำรงชีวิตของตนให้อยู่ในสังคมได้ดีขึ้น โดยได้จัดกิจกรรมสอนวาดภาพให้แก่เด็กด้อยโอกาสหมุนเวียนไปตามมูลนิธิและศูนย์ที่มีเด็กที่ประสบปัญหาจากสังคมไปแล้ว รวม ๗ หน่วยงาน และนำผลงานการวาดภาพของเด็กๆ ไปขยายผล จัดกิจกรรมการประกวดผลงานด้านศิลปะ ภายใต้ชื่อ โครงการ “ศิลป์สานฝันปันน้ำใจ เอสเอสไอเพื่อน้องด้วยรัก” ซึ่งจัดขึ้นในช่วงปลายปี และยังส่งเข้าประกวดในนิทรรศการศิลปะเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ ๔2 The ๔2nd International Children’s Drawing Contest ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ทั้งนี้โครงการศิลป์สานฝันปันน้ำใจ จัดขึ้นตั้งแต่ปี 2549 เพื่อใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการฟื้นฟูสภาพจิตใจของเด็กที่ประสบปัญหาในสังคม ช่วยลดความวิตกกังวล มีสมาธิที่นำไปสู่การพัฒนาสุขภาพจิตให้สามารถดำรงชีวิตของตนให้อยู่ในสังคมได้ดีขึ้น โดยรูปแบบโครงการที่ผ่านมาจะเป็นการจัดกิจกรรมสอนการวาดภาพ หมุนเวียนไปตามมูลนิธิและศูนย์ที่มีเด็กที่ประสบปัญหาจากสังคมและตั้งแต่เริ่มโครงการได้จัดโครงการดังกล่าวให้แก่เด็กด้อยโอกาสไปแล้ว รวม 7 หน่วยงาน ได้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร มูลนิธิคุ้มครองเด็กบ้านครูน้อย โรงเรียนสอนเด็กหูหนวกเศรษฐเสถียร สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี และสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด และมีการนำผลงานการวาดภาพของกลุ่มเป้าหมาย นำไปขยายผลจัดกิจกรรมการประกวด ผลงานด้านศิลปะของเด็ก ๆ ภายใต้ชื่อโครงการ “ศิลป์สานฝันปันน้ำใจ เอสเอสไอเพื่อน้องด้วยรัก”ซึ่งจัดขึ้นในช่วงปลายปี
กรมเจ้าท่า ร่วมกับ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดโครงการ “ศิลป์สานฝันปันน้ำใจ เอสเอสไอ ชวนน้องรักษ์น้ำ”ปี 3 ขึ้น โดยเล็งเห็นว่าเป้าหมายและนโยบายที่สอดคล้องกัน เป็นการฟื้นฟู บำบัด และพัฒนาสุขภาพจิตการเติมความแข็งแกร่งให้กับจิตใจ การสร้างสุขภาพจิตที่ดี อีกทั้งเยาวชนผู้ด้อยโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้ด้านความปลอดภัย ในการเดินทางทางน้ำ พร้อมทั้งปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางน้ำและศึกษาวิถีชีวิตของชาวบ้านริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นการเปิดโอกาสให้ได้สัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวทางน้ำ เพื่อให้กิจกรรมพัฒนาเยาวชนได้ดำเนินและพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง
โครงการ “ศิลป์สานฝันปันน้ำใจ เอสเอสไอชวนน้องรักษ์น้ำ” ปี 3 นับเป็นตัวอย่างของการดำเนินงานแบบบูรณาการตามแนวนโยบายการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งนับเป็นการประสานความร่วมมือเป็นอย่างดี จากหน่วยงานภาครัฐ ( กรมเจ้าท่า) และภาคเอกชน (บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด มหาชน) และบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด จึงทำให้ได้มีการดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นการจุดประกายการจัดโครงการในลักษณะอย่างนี้ต่อไปในอนาคต ทั้งนี้เพื่อสานฝันให้กับน้องๆ เยาวชนผู้ด้อยโอกาส ซึ่งจะเป็นทรัพยากรบุคคล ที่สำคัญที่เราต้องช่วยกันเติมเต็มประสบการณ์การใช้ชีวิตอย่างเด็กปกติทั่วไป และส่งเสริมให้น้องๆ เหล่านี้ ได้พัฒนาตนเองไปในทิศทางที่จะช่วยให้สามารถออกมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขในอนาคต ดังนั้น ผู้ที่สนใจรายละเอียดของโครงการฯ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมเจ้าท่า โทร. ๐ ๒๒๓3 1311-8 ต่อ 280,285 หรือ สำนักประชาสัมพันธ์ และชุมชนสัมพันธ์ บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) โทร. ๐ ๒๒๓๘ ๓๐๖๓-๘๒

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม