หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: ค่าไฟแพงผิดปกติเพราะรัฐบาลปูหมกเม็ด!!  (อ่าน 3198 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 6 ม.ค. 12, 01:12 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
รัฐประกาศลดค่าใช้ไฟฟรีจาก90หน่วย เหลือ50หน่วย

แต่แทนที่รัฐบาลจะออกค่าใช้ไฟฟรีในส่วนที่ไม่เกิน50หน่วยเอง ดันแอบหมกเม็ดไปเฉลี่ยเก็บกับผู้ใช้ไฟเกิน90หน่วยหรือ50หน่วยแทน

ดังที่ปรากฏว่าช่วงน้ำท่วม คนหนีออกจากบ้าน แต่ทำไมค่าไฟฟ้ากลับแพง ทั้งๆที่คนหนีออกจากบ้านเพราะน้ำท่วมv


v
สมาคมต่อต้านโลกร้อนฟ้องนโยบายใช้ไฟฟ้าฟรี


นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน จวกผลักภาระให้กับประชาชนและผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 90 หรือ 50 หน่วย คิดอยากจะใช้ประชานิยมแต่ไม่มีปัญญาหาเงินมาดำเนินการเอง


วันนี้ (5 ม.ค.54) นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เปิดเผยว่าเมื่อ เวลา 10.00 น.สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนได้รับมอบอำนาจจากประชาชนและผู้ประกอบการเอกชน ได้ยื่นฟ้องรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐรวม 5 หน่วยงานต่อศาลปกครองกลาง ถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) คณะรัฐมนตรี (ครม.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในความผิดฐานเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คำสั่งหรือการกระทำอื่นใดเนื่องจากกระทำโดยไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้น หรือโดยไม่สุจริตหรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ จากกรณีที่หน่วยงานต่าง ๆ ดังกล่าวร่วมกันมีมติให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยต่อเดือนและภายหลังมีมติปรับลดเหลือ 50 หน่วยต่อเดือน เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.54

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า นโยบายดังกล่าวถือว่าเป็นนโยบายที่ดี ซึ่งรัฐบาลในอดีตเคยเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอง แต่พอมาในรัฐบาลยุคนี้กลับดำเนินการผลักภาระค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟฟ้าฟรีดังกล่าวไปให้ประชาชนทุกครัวเรือน ผู้ประกอบการขนาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ่ทุกรายที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 90 หน่วยหรือเกิน 50 หน่วย ให้ร่วมรับผิดชอบต่อค่าไฟฟ้าฟรีดังกล่าว

อีกทั้งยังพบข้อมูลจากสมาคมแช่เยือกแข็งไทยรายงานว่าผู้ประกอบการบางจังหวัดถูกเรียกเก็บค่าไฟฟ้าสูงขึ้นกว่าอัตราที่ใช้ในแต่ละรอบเดือนตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา อาทิ จังหวัดสงขลาเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 จังหวัดระนองเพิ่มขึ้นร้อยละ 58 จังหวัดจันทบุรีเพิ่มขึ้นร้อยละ 28

นายศรีสุวรรณ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ประชาชนบางครัวเรือนช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมามีการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าสูงกว่าปกติมาก ทั้งๆ ที่ชาวบ้านไม่ได้อยู่บ้านเลยตลอดช่วงน้ำท่วม

การดำเนินการดังกล่าวของรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องถือได้ว่า เป็นการดำเนินการโดยมิชอบ มีการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 30 และขัดต่อ พ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงาน 2550 มาตรา 7 (4) โดยชัดแจ้ง

คำขอท้ายฟ้อง

๑)ขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงที่ ๓ เพิกถอนคำสั่งหรือมติเกี่ยวกับมาตรการค่าไฟฟ้าฟรี เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการผลักภาระค่าการใช้ไฟฟ้าฟรี สำหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินครัวเรือนละ ๙๐ หรือ ๕๐ หน่วยต่อเดือน ไปให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ่ กิจการเฉพาะอย่าง และองค์กรที่ไม่แสดงหากำไร หรือประชาชน ผู้ประกอบการ หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั่วประเทศ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่ ๕ คืนเงินที่เรียกเก็บไปแล้วจากนโยบายดังกล่าวคืนให้กับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ถูกรับภาระค่าไฟฟ้าดังกล่าวทั้งหมดตั้งแต่เริ่มเก็บเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ มาจนถึงวันที่ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษา พร้อมอัตราดอกเบี้ยตามที่ศาลกำหนด

๒)ขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๒ และหรือผู้ถูกฟ้องคดีทั้งหมด ยกเลิกการจำแนกประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้าออกเป็นประเภทต่าง ๆ และให้กำหนดอัตราค่าไฟฟ้าที่เท่าเทียมกันทั้งประเทศโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

๓)ขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการกำกับอัตราค่าพลังงาน ให้เกิดความเป็นธรรม โดยแต่งตั้งตัวแทนของผู้ใช้ไฟฟ้าประจำเขตทั้งประเทศ หรือตัวแทนภาคประชาชนชนผู้ใช้ไฟฟ้า เข้าไปเป็นคณะกรรมการดังกล่าวเสีย และหรือในคณะทำงานทุก ๆ คณะฯ ตามพระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๐

๔) ขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำประชาพิจารณ์หรือจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายบัญญัติทุกครั้งอย่างทั่วถึง ทั่วประเทศ ก่อนที่จะมีการประกาศใช้ค่าไฟฟ้าผันแปร หรือค่าเอฟที ต่อผู้ใช้ไฟฟ้าที่จะต้องได้รับผลกระทบต่อการประกาศค่าเอฟทีดังกล่าว

๕)ด้วยปรากฏว่าขณะนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ดำเนินการเรียกเก็บค่าใช้ไฟฟ้าจากผู้ฟ้องคดีและประชาชน ผู้ประกอบการต่าง ๆ ทั่วประเทศแล้ว ก่อให้เกิดความเดือดร้อนและเสียหายเกิดขึ้นกับผู้ฟ้องคดีและผู้ใช้ไฟฟ้าเกิน ๙๐ และหรือ ๕๐ หน่วยทั่วประเทศ ผู้ฟ้องคดีจึงใคร่มีคำขอมายังศาลในข้อนี้ เพื่อศาลได้โปรดเปิดการไต่สวนและมีเมตตากำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาตามคำขอของผู้ฟ้องคดีโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการผลักภาระการเก็บค่าการใช้ไฟฟ้าส่วนเกินจากการใช้ไฟฟ้าฟรี ไปเก็บผู้ที่ใช้ไฟฟ้าเกินครัวเรือนละ ๕๐ หน่วยต่อเดือน ให้กับผู้ฟ้องคดี และหรือผู้ใช้ไฟฟ้า และหรือผู้ประกอบการ หรืออุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วประเทศที่ต้องเสียหรือจ่ายเงินดังกล่าวแล้วด้วย

http://www.tcijthai.com/citizen-journalist-story/1138

v

v

ถ้าไปถามนายก นายกจะตอบว่า...?

ปูไม่รู้ค่า!! q*019q*019q*019

q*018q*018q*018q*018q*018คลิก --> รัฐบาลยิ่งลักษณ์มือเติบ เพราะไม่ใช่เงินตระกูลชิน

.


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 8 ม.ค. 12, 04:41 น โดย akecity » noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

add
เรทกระทู้
« ตอบ #1 เมื่อ: 6 ม.ค. 12, 08:20 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
ปูำทำถูกแล้ว อย่าไปสนใจเอกกะลา กับพวกสลิ่ม

ค่าไฟเฉลี่ยจ่าย ให้กับคนจน (ซึ่งใช้ไฟฟ้าน้อยมีเครื่องไฟฟ้าไม่กี่ชิ้น)
มีแต่คนรวยคนเห็นแก่ตัวแบบเอกกะลาที่คิดแบบนี้

ส่วนค่าไฟแพงเกินปกติ ในกรณีไม่อยู่บ้านไม่ได้ใช้ไฟ ก็ไปตรวจสอบ
อย่ามาอ้างชุ่ยๆ พวกสลิ่ม
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
ประทุม
เรทกระทู้
« ตอบ #2 เมื่อ: 6 ม.ค. 12, 08:20 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

เขาทำอะไรๆหลายอย่างลองสังเกตุดูครับ และตอนนี้ของก็ขึ้นโดยที่ประชาชนไม่ทราบ เพราะเขาลดปริมาณแต่ราคาคงเดิมหลายอย่าง เช่น ผงซักฟอก ยาสระผมเป็นต้น

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
ค ว า ย แดง
เรทกระทู้
« ตอบ #3 เมื่อ: 6 ม.ค. 12, 20:34 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

การที่ลดจำนวนหน่วยไฟฟ้าลงจาก 80 หน่วย เหลือ 50 หน่วย นี่ก็ฆ่าชาวรากหญ้า(รากหญ้าเป็นฐานเสียงสำคัญของพรรคเพื่อไทย)ทางอ้อมแล้ว จะประหยัดอย่างไร ก็คงเกิน 50 หน่วยอยู่ดี แต่ชาวรากหญ้าส่วนใหญ่สมองไม่ค่อยจะมีหยัก ก็เลยไม่ได้คิดอะไรตรงนี้ นี่แหละที่เขาว่า คนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาด ถูกเขาหลอกใช้ยังจะภูมิใจกันอีก

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #4 เมื่อ: 7 ม.ค. 12, 01:27 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
ปูำทำถูกแล้ว อย่าไปสนใจเอกกะลา กับพวกสลิ่ม

ค่าไฟเฉลี่ยจ่าย ให้กับคนจน (ซึ่งใช้ไฟฟ้าน้อยมีเครื่องไฟฟ้าไม่กี่ชิ้น)
มีแต่คนรวยคนเห็นแก่ตัวแบบเอกกะลาที่คิดแบบนี้

ส่วนค่าไฟแพงเกินปกติ ในกรณีไม่อยู่บ้านไม่ได้ใช้ไฟ ก็ไปตรวจสอบ
อย่ามาอ้างชุ่ยๆ พวกสลิ่มคุณเสลดnuttครับ ถ้าจะทำแบบนั้นก็ต้องไม่หมกเม็ด ต้องให้ประชาชนรับทราบข้อมูล

จะแอบมาเก็บโดยที่ไม่บอกประชาชนไม่ได้ แบบนั้นเขาเรียกว่า โกง

ประชาธิปไตยต้องโปร่งใส ต้องให้ประชาชนรับรู้

เว้นแต่พวกไม่รู้จักประชาธิปไตยที่แท้จริงเท่านั้นแหล่ะ

และที่สำคัญมันแอบไปเฉลี่ยเก็บจากชาวบ้านจนๆด้วยกันที่ต่างจังหวัดต่างหาก

อ่านแล้วคงฉลาดขึ้นแล้วนะ!!« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 7 ม.ค. 12, 16:59 น โดย akecity » noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
k542
เรทกระทู้
« ตอบ #5 เมื่อ: 7 ม.ค. 12, 03:00 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
การที่ลดจำนวนหน่วยไฟฟ้าลงจาก 80 หน่วย เหลือ 50 หน่วย นี่ก็ฆ่าชาวรากหญ้า(รากหญ้าเป็นฐานเสียงสำคัญของพรรคเพื่อไทย)ทางอ้อมแล้ว จะประหยัดอย่างไร ก็คงเกิน 50 หน่วยอยู่ดี แต่ชาวรากหญ้าส่วนใหญ่สมองไม่ค่อยจะมีหยัก ก็เลยไม่ได้คิดอะไรตรงนี้ นี่แหละที่เขาว่า คนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาด ถูกเขาหลอกใช้ยังจะภูมิใจกันอีก


ฉลาดแล้วต้องเป็นคนดีด้วย ถึงจะเป็นบุคคลที่น่าเอาอย่าง...

แต่อย่างคุณนี่ก็คงไม่ต่างจากคนที่ไม่มีสมองละมัง

คำพูดถึงได้แค่วนเวียนกับการด่าว่าและเหยียดหยามเพื่อนคนไทยว่าโง่

ขอบอก ถ้าคุณจะด่าหรือตำหนิรัฐบาลคุณก็ว่าไป แต่ขอร้องอย่าเหยียดหยามคนรากหญ้า

คุณมันดีแค่ไหนกัน? q*029

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
ลูก2
เรทกระทู้
« ตอบ #6 เมื่อ: 7 ม.ค. 12, 13:53 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

หนองแขมริมคลองภาษีเจริญ ไม่ได้อยู่บ้านเลย ค่าไฟยังโผล่มา1500 บาท ไม่ได้ใช้สักนิด มั่วนิ่ม จริงๆ ห่วยแตก การไฟฟ้าคิดเงินแบบนั่งเทียน ซ้ำเติมชาวบ้านนะเนี่ย

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #7 เมื่อ: 7 ม.ค. 12, 18:09 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

คนที่ตำหนิรัฐบาลเขาก็ไม่ได้เอาทุกเรื่องมาตำหนิแม้มันจะน่าตำหนิทุกเรื่องเป็น

เรื่องปรกติไม่แปลกแต่ที่น่าแปลกคือนายnuttelpantipและขบวนการกลับ

แก้ตัวและเห็นดีสนับสนุนทุกเรื่องว่ารัฐบาลทำดีทำถูกทุกเรื่องนี่สิมันไม่ปรกติ

เขารู้กันหมดแล้วว่าเป็นบ่าวจัดตั้ง รัฐบาลนี้ทำงานไม่ได้เรื่องแค่ไหนพวกคุณรู้

อยู่แก่ใจดีอย่าหลับหูหลับตาเชียร์นักเลย เงยหน้าขึ้นมาสูดเอาความจริงบ้างจะ

ได้ประเทืองปัญญา
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
zole
เรทกระทู้
« ตอบ #8 เมื่อ: 7 ม.ค. 12, 19:02 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

หนีน้องน้ำไปอยู่ที่อื่น ไม่ได้อยู่บ้านเหมือนกัน ค่าไฟ400บาท
อืม นึกได้ว่าไม่ได้ถอดปลั้กตู้เย็นออกก่อนไป
กรณีที่เป็นพันบาท การไฟฟ้าอาจผิดพลาด ควรตรวจสอบและปรับปรุง

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #9 เมื่อ: 7 ม.ค. 12, 20:12 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
หนีน้องน้ำไปอยู่ที่อื่น ไม่ได้อยู่บ้านเหมือนกัน ค่าไฟ400บาท
อืม นึกได้ว่าไม่ได้ถอดปลั้กตู้เย็นออกก่อนไป
กรณีที่เป็นพันบาท การไฟฟ้าอาจผิดพลาด ควรตรวจสอบและปรับปรุง

ไม่น่าจะใช่ครับคุณzole

ตู้เย็นไม่ได้กินไฟมาก อีกทั้งไม่อยู่บ้าน ไม่ได้เปิดปิดตู้บ่อยๆ ค่าไฟไม่น่าถึง400บาทนะ เพราะใช้ไฟแค่ตู้เย็นอย่างเดียว ไม่ได้ใช้เครื่องไฟฟ้าอย่างอื่นด้วยนี่ครับnoticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
คนไทแท้
เรทกระทู้
« ตอบ #10 เมื่อ: 8 ม.ค. 12, 10:21 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
ไปจ่ายค่าไฟฟ้าแถวอ้อมน้อย ถามว่าทำไมค่าไฟฟ้าถึงเป็นพันกว่าบาท เพราะไม่ได้อยู่บ้านเกือบ 2 เดือน (น้ำท่วม) ได้รับคำตอบว่า การไฟฟ้าคิดเฉลี่ยค่าไฟ ไม่เข้าใจเหมือนกัน ทำไม***ต้องมาเฉลี่ยเพื่อให้ประชาชนสับสน คุณจดเลขมิเตอร์ คิดตามความเป็นจริงที่ใช้ไฟไม่ได้หรือไงวะ
เซ็ง !!!!!!!
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
Thipvimol-_ch@hotmail.com
เรทกระทู้
« ตอบ #11 เมื่อ: 10 ม.ค. 12, 14:57 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*061q*062q*064q*069q*070q*071q*072q*074q*075q*076q*077q*078q*026q*027q*029q*030q*031q*032q*033q*034q*035q*038q*039q*00cocokai2kai2kai1q*001q*003q*005q*007q*066q*00kai1q*001kai2cocoq*052q*051q*053q*095q*036q*037q*083q*097q*019q*097q*098q*099q*040q*100q*041q*101q*042q*102q*043q*094q*093q*092q*090q*044q*103q*104q*045q*091q*046q*067q*018q*020q*082q*081q*023q*022q*080q*079q*013q*012q*007q*005

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
คนรากหญ้าไม่โง่หรอก
เรทกระทู้
« ตอบ #12 เมื่อ: 10 ม.ค. 12, 18:55 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

นโยบายแบบเอาใจรากหญ้าไง ไม่ได้เอาใจคนชั้นกลาง ไม่ทราบคุณ k542 นี่คนชั้นอะไร ปกป้องคนรากหญ้าเหลือเกิน ไม่ทราบเรียนอยู่ชั้นอะไรดู innocent จัง อย่าว่าเขาเลยน้าเขาอยู่เมืองนอก แล้วที่ว่าสลิ่มนี่คืออะไรอะ ได้ยินบ่อยมากด้วย แล้วแมลงสาบ แต่ควายแดงไม่ต้องบอกนะ เพราะรู้แล้ว

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #13 เมื่อ: 10 ม.ค. 12, 20:46 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
ปูำทำถูกแล้ว อย่าไปสนใจเอกกะลา กับพวกสลิ่ม

ค่าไฟเฉลี่ยจ่าย ให้กับคนจน (ซึ่งใช้ไฟฟ้าน้อยมีเครื่องไฟฟ้าไม่กี่ชิ้น)
มีแต่คนรวยคนเห็นแก่ตัวแบบเอกกะลาที่คิดแบบนี้

ส่วนค่าไฟแพงเกินปกติ ในกรณีไม่อยู่บ้านไม่ได้ใช้ไฟ ก็ไปตรวจสอบ
อย่ามาอ้างชุ่ยๆ พวกสลิ่มอวยกันเข้าไป

อะไรผิดก็ยอมรับบ้างก็ได้นะคู๊ณณณณณณณณณณ


เห็นเถียงแทน เจ๊ ปูววววว ตลอดเลย


ทำอย่างกับว่ารัฐบาลนี้ตัวเป็นทอง แตะต้องไม่ได้

ผิดก็ผิด ถูกก็ถูก

ใช้เหตุใช่ผลพิจารณาบ้าง ไม่ใช่ใช้แต่ ความคลั่ง

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
456789
เรทกระทู้
« ตอบ #14 เมื่อ: 10 ม.ค. 12, 21:13 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
ปูำทำถูกแล้ว อย่าไปสนใจเอกกะลา กับพวกสลิ่ม

ค่าไฟเฉลี่ยจ่าย ให้กับคนจน (ซึ่งใช้ไฟฟ้าน้อยมีเครื่องไฟฟ้าไม่กี่ชิ้น)
มีแต่คนรวยคนเห็นแก่ตัวแบบเอกกะลาที่คิดแบบนี้

ส่วนค่าไฟแพงเกินปกติ ในกรณีไม่อยู่บ้านไม่ได้ใช้ไฟ ก็ไปตรวจสอบ
อย่ามาอ้างชุ่ยๆ พวกสลิ่ม


ขอโทษนะคิดแบบนี้ได้ไง ฉันก็ไม่ใช่ทั้งเอกกะลา หรือ สลิ่ม แต่เป็นปชช. คนหนึ่งที่ไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้ใช้ไฟ แต่โดนค่าไฟเดือนละ พันกว่าบาทมาเรียกเก็บพร้อมกันทีเดียว 2 เดือน อย่างงี้มีความเป็นธรรมมั๊ย รู้ได้ไงว่าเค้าเฉลี่ยให้คนจน? แล้วรู้ได้ไงว่าบ้านที่เค้าโดนคิดว่าไฟเกินนั้นรวย คิดได้แค่นี้เอง โธ่เอ๊ย
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
k542
เรทกระทู้
« ตอบ #15 เมื่อ: 12 ม.ค. 12, 02:33 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
นโยบายแบบเอาใจรากหญ้าไง ไม่ได้เอาใจคนชั้นกลาง ไม่ทราบคุณ k542 นี่คนชั้นอะไร ปกป้องคนรากหญ้าเหลือเกิน ไม่ทราบเรียนอยู่ชั้นอะไรดู innocent จัง อย่าว่าเขาเลยน้าเขาอยู่เมืองนอก แล้วที่ว่าสลิ่มนี่คืออะไรอะ ได้ยินบ่อยมากด้วย แล้วแมลงสาบ แต่ควายแดงไม่ต้องบอกนะ เพราะรู้แล้ว


เป็นคนธรรมดาๆคนนึงค่ะ ที่เห็นค่าของความเป็นคนของคนเท่าเทียมกัน!!

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #16 เมื่อ: 12 ม.ค. 12, 09:20 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

นี่ว่าหนักแล้วรออีกหน่อยพี่น้องรอSheและสมุนขึ้นค่าก๊าซกับน้ำมันอีกหน่อยไม่นานปชช

อาจต้องเอาทีวีไปจำนำมาจ่ายค่าไฟแน่ๆเพราะสิ่งเหล่านี้จะมาเป็นต้นทุนคำณวนค่าไฟ

อัตราใหม่เตรียมอ้วกไว้ได้เลยรัฐบาลนี้มั่วทุกมติครมเลยมีมติอะไรออกมาไม่กี่วันก็ต้อง

ออกมาขอโทษปชชบ้างแก้ตัวบ้างแต่ไม่เคยแก้ไขทำงานมีมติชุ่ยๆออกมารายวันคนที่หลับ

หูหลับตาเชียร์ไม่รู้พิการทางสมองหรือหูหนวกตาบอดกันแน่นะถึงได้ไม่ได้วิเคราะห์อะไร

เลยบางเรื่องมันเกินจะรับได้ก็ปูถูกปูดีแบบนี้งัยนายกเลยยังไม่ได้สำนึกในปัญญาที่แท้จริง

ของตัวเองขนาดทำงานห่วยก็มีลิ่วล้อรับจ้างมานั่งปั่นโพสชมไม่รู้เรื่องน่าเวทนา

แท้ๆ
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
นางฟ้า
เรทกระทู้
« ตอบ #17 เมื่อ: 12 ม.ค. 12, 22:19 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ทำไมต้องจ่ายด้วยในเมื่อบ้านน้ำท่วมไม่มีคนอยู่บ้านและบ้านก็สับคัตเอ้าท์หมดไม่ได้มีไฟเข้าบ้านเลย แต่ค่าไฟปาไป4000บาท ไม่ไหวจะเคลียนะค่ะ จะมาเฉลี่ยจ่ายได้ยังไงหม้อไฟฟ้ามีไว้ทำไมถ้าไม่เก็บตามจริง ช่วงน้ำท่วมมาไม่ได้ ก็มาตอนน้ำลดซิ จดมิเตอร์ไว้ไม่ใช่เหรอไง ปทุมธานี คลอง4 ธัญบุรี ลองมาดูกันบ้างนะค่ะน้ำท่วมถึงอกจมหัว ใครจะอยู่บ้าน ใครจะใช้ไฟ เวรกรรมต้องมาเสียค่าไฟที่ไม่ได้ใช้ หน่วยงานไหนที่ช่วยได้ ช่วยทีเหอะ ค่าน้ำด้วยค่ะ q*077

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:  รัฐบาล 

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม