หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: ข้อไหนบ้างที่ "รัฐบาลทำได้และทำได้ดีที่สุด"...???  (อ่าน 998 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 15 ก.พ. 12, 23:05 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
เปิด 8 กรอบนโยบายรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ โดยมี 16 ภารกิจเร่งด่วนที่ต้องทำในปีแรก เน้นการสร้างความปรองดอง ปราบยาเสพติด และเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทต่อวันสำหรับร่างนโยบายที่รัฐบาลจะแถลงต่อรัฐสภา ในวันที่ 23-24 สิงหาคม นี้ จะมีทั้งหมด 34 หน้า แบ่งเป็น 8 ด้าน คือ

1.นโยบายเร่งด่วน

2.นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ

3.นโยบายเศรษฐกิจ

4.นโยบายคุณภาพชีวิต

5.นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัย และนวัตกรรม

7.นโยบายด้านการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

8.นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยในปีแรก จะเร่งทำนโยบายเร่งด่วนใน 16 ภารกิจหลักก่อน ประกอบด้วย...

1.สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย

2.กำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ

3.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐอย่างจริงจัง

4.เร่งแก้ไขปัญหาความไม่สงบและนำสันติสุขกลับสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเร็ว

5.เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ

6.แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ำมันเชื้อเพลิง

7.ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น พักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายย่อย เพิ่มรายขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน และ รายได้ปริญญาตรี เดือนละ 15,000 บาท เบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ และมาตรการภาษี

8.ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคลให้เหลือร้อยละ 23 ในปี 2555 และลดลงร้อยละ 20 ในปี 2556 เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน ขยายฐานภาษีและรองรับเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558

9.ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนสนับสนุนสินเชื่อรายย่อย เช่น เพิ่มกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 1 ล้านบาท จัดตั้งกองทุนพัฒนาศักยภาพสตรีเฉลี่ยจังหวัดละ 100 ล้านบาท จัดตั้งกองทุนตั้งตัวได้วงเงินประมาณ 1 พันล้านบาทต่อสถาบันอุดมศึกษา

10.ยกระดับสินค้าการเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยให้มีการประกันภัยพืชผลและนำระบบรับจำนำสินค้าการเกษตรมาใช้ รวมถึงการออกบัตรเครดิตสำหรับเกษตรกร

11.ส่งเสริมให้มีการจัดการน้ำอย่างบูรณาการด้วยการสร้างระบบชลประทานขนาดใหญ่-กลาง-เล็ก

12.เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวโดยปี 2554-2555 เป็นปีมหัศจรรย์ไทยแลนด์ (มิราเคิลไทยแลนด์ เยียร์) และประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวร่วมเฉลิมฉลองในพระราชพิธีมหามงคลในช่วงปี 2554-2555

13.สนับสนุนงานศิลปหัตถกรรมเพื่อสร้างเอกลักษณ์และผลิตสินค้าในท้องถิ่น สนับสนุนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ และบริหารโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพ

14.พัฒนาระบบประกันสุขภาพ 30 บาทรักษาทุกโรค

15.จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้โรงเรียน โดยเริ่มทดลองดำเนินการในโรงเรียนนำร่อง สำหรับระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ควบคู่กับการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตรบรรจุลงในแท็บเล็ต รวมถึงทำอินเตอร์เน็ตไร้สายในระดับการให้บริการและในพื้นที่สาธารณะ รวมถึงสถานศึกษาที่กำหนดฟรี

16.เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมือง ที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขว้าง โดยมีสภาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยให้ประชาชนเห็นชอบโดยการออกเสียง

q*021q*096q*021

http://www.krobkruakao.com/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/42982/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C-16-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99.html

เพื่อนๆ คิดว่า 6 เดือนที่ผ่านมา มีกี่ข้อที่ทำได้และมีกี่ข้อที่ "รัฐบาล ทำได้ดีเยี่ยมที่สุด"...??? ครับ q*077

สำหรับผม เรื่องที่ต้องขอ "ชม" มีทั้งหมด 4 ข้อครับ คือ 2,5,11,15 ส่วนที่เหลือ "แย่" ครับ

q*021q*096q*021cocococococo

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Guest
k542
เรทกระทู้
« ตอบ #1 เมื่อ: 16 ก.พ. 12, 00:23 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*062 ทุกข้อเราเอาอยู่ค่ะคุณlumtakong...หวังว่าคงเข้าใจ

ขอบคุณค่ะ q*021q*021
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #2 เมื่อ: 16 ก.พ. 12, 01:00 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*062 ทุกข้อเราเอาอยู่ค่ะคุณlumtakong...หวังว่าคงเข้าใจ

ขอบคุณค่ะ q*021q*021อ้อ...ผมขออนุญาติแก้คำชมเชยรัฐบาล ในข้อที่ 15 ครับ คุณ คิม

ด้วยความพริ้วของรัฐบาลว่าจะแจกนักเรียนทุกคน มาเป็น แจกเฉพาะ เด็ก ป.1 q*073

อันที่จริง เรื่องการแจกแท็บเล็ตเด็กนักเรียน ผม ไม่เห็นด้วยมาตั้งแต่ต้นครับ

เนื่องจาก "คำจำกัดความของคำว่า แท็บเล็ต คือการย่อขนาดของคอมพิวเตอร์ เพื่อการพกพาที่สะดวกสบายขึ้น"

ด้วยความพยายามของรัฐบาล ที่จะ รวบรวมหนังสือแบบเรียนทั้งหมด มารวบรวมไว้ใน e-book

แต่หารู้ไม่ว่า แท็บเล็ตสำหรับเด็ก มีไว้เพื่อ "เล่นเกม"

และด้วยส่วนหนึ่งคือ ถ้าต้องใช้งบประมาณ จำนวนมหาศาล เพื่อ "ปกป้องการ หน้าแตก...แบบหมอไม่รับเย็บ"

อ่ะแจกก็แจก แค่ได้แจกเด็ก ป.1 ก็ยังดี ก็หนูแจกแล้วไงค้าาาาาาา ไม่ได้โม้...น้าค้าาาา
q*020

cocococococo

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
k542
เรทกระทู้
« ตอบ #3 เมื่อ: 16 ก.พ. 12, 01:28 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 


อ้อ...ผมขออนุญาติแก้คำชมเชยรัฐบาล ในข้อที่ 15 ครับ คุณ คิม

ด้วยความพริ้วของรัฐบาลว่าจะแจกนักเรียนทุกคน มาเป็น แจกเฉพาะ เด็ก ป.1 q*073

อันที่จริง เรื่องการแจกแท็บเล็ตเด็กนักเรียน ผม ไม่เห็นด้วยมาตั้งแต่ต้นครับ

เนื่องจาก "คำจำกัดความของคำว่า แท็บเล็ต คือการย่อขนาดของคอมพิวเตอร์ เพื่อการพกพาที่สะดวกสบายขึ้น"

ด้วยความพยายามของรัฐบาล ที่จะ รวบรวมหนังสือแบบเรียนทั้ง มารวบรวมไว้ใน e-book

แต่หารู้ไม่ว่า แท็บเล็ตสำหรับเด็ก มีไว้เพื่อ "เล่นเกม"

และด้วยส่วนหนึ่งคือ ถ้าต้องใช้งบประมาณ จำนวนมหาศาล เพื่อ "ป้องกันการ หน้าแตกแบบหมอไม่รับเย็บ"

อ่ะแจกก็แจก แค่ได้แจกเด็ก ป.1 ก็ยังดี ก็หนูแจกแล้วไงค้าาาาาาา ไม่ได้โม้น้าค้าาาา
q*020

cocococococo
คุณlumtakongคะ...

คิมเคยออกความเห็นในเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนหาเสียงแล้วว่า ไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่

แต่เมื่อมันคือนโยบาย ก็ควรให้โอกาสและพร้อมกับให้ความไว้วางใจ ทั้งๆที่ยังกังวลค่ะ...

ก็ลุ้นต่อไปค่ะ...ว่าเด็กจะเล่นแต่เกมส์หรือไร??? ก็ขึ้นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะ... q*021q*021
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #4 เมื่อ: 16 ก.พ. 12, 02:59 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ขอโทษนะคะ คุณลำตะคอง จะ ดี หรือ แย่ ต้องมีการเปรียบเทียบค่ะ หากให้คนสนับสนุนฝ่ายค้านมาวิจารณ์ก็ต้องบอกว่าแย่ แต่หากให้ฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลมาวิจารณ์ก็ต้องบอกว่าดี เพราะฉะนั้นมันต้องมีคู่เปรียบเทียบ เช่น ยกตัวอย่างง่ายๆ คนเป็นพ่อเป็นแม่ มักจะยกลูกสองคนมาเปรียบเทียบกันเสมอ เช่น ทำไมน้องไม่ดีกว่าพี่ หรือทำไมพี่สู้น้องไม่ได้ อย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นให้แฟร์กันจริงๆ ต้องยกอีกฝ่ายขึ้นมาเปรียบเทียบค่ะ วิจารณ์กันหมัดต่อหมัด ถึงจะสมน้ำสมเนื้อ ซึ่งพิมอยากจะบอกง่ายๆก็คือ รัฐบาลนี้ดี รัฐบาลที่แล้วแย่ พิมให้คะแนนรัฐบาลนี้ 8 ให้รัฐบาลที่แล้ว 2 เต็ม 10 ทุก กระทรวง ทบวง กรม เลยก็ว่าได้ หรือ คุณลำตะคองว่าไม่จริงคะ คืนนี้ พิมจะคุยแค่ข้อ.1 ก่อนค่ะ แล้วจะมาคุยกับคุณลำตะคองทุกคืนจนครบ 16 ข้อก็แล้วกัน

ข้อ.1.สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
ข้อนี้มองไม่ยากจากการที่ รัฐบาลจัดงานรักเมืองไทยเดินหน้าประเทศไทย งบประมาณ 10 ล้านบาทสร้างความปรองดองได้เกินคาด เปรียบเทียบกับ โครงการไทยสามัคคีร้องเพลงชาติ 76 จังหวัด งบประมาณ 13 ล้านบาท เพราะดีกว่าหรือไม่ ก็ทำให้พรรคประชาธิปัตย์แต่งชุดดำประท้วงก็แล้วกัน ดูสิ่งที่ประชาชนได้รับที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นค่ะ

ของรัฐบาลปัจจุบัน

ยิ่งลักษณ์เขินเยือนถิ่นทหาร ประยุทธ์หยอดกองทัพยังเป็นของท่านเสมอลั่นพร้อมทำตามรัฐบาล
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างการลงพื้นที่ จ.ลพบุรี ของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นายธวัชชัย บุญเลิศผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงานและแนวทางการจัดเตรียมแผนปฏิบัติการ โดยระบุว่า จ. ลพบุรีส่วนใหญ่อยู่ในเขตชลประทานทำให้หน้าแล้งก็แล้งมาก หน้าน้ำก็น้ำมาก ข้อมูลดังกล่าวทางจังหวัดต้องการพื้นที่เก็บน้ำ 2 พันล้านลูกบาศ์กเมตร จึงต้องสร้างพื้นที่เก็บน้ำอีก 750 ล้านลูกบาศ์กเมตร ซึ่งในส่วนหนึ่งก็ได้ใช้ในพื้นที่ของทหาร 140 ไร่ที่อยู่ใกล้ตัวเมือง
ด้านพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. กล่าวว่า วันนี้ตนได้รับข่าวดี นายกฯสั่งให้ตนไปขุดลอกคูคลองอะไรซักอย่าง เป็นทหารรับได้ทั้งหมดอยู่แล้วสั่งให้ขุดให้ลึกก็ต้องลึก ถ้าใครไม่ทำก็จะเล่นงานหน่วยนั้น ขอขอบคุณที่ท่านนายกฯให้เกียรติ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของรัฐบาลที่มาที่นี้ ตรวจแถวทหารหมวกแดง เรารับรองเราจะทำคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่รัฐบาลให้มา ส่วนที่รัฐบาลมอบหมายให้กองทัพขุดลอกที่เป็นพื้นที่ประชาชนอยู่อาศัย รัฐบาลต้องไปเจรจา หากต้องการให้ออกก็ต้องออกไปอยู่ที่ไหนก็ต้องไป เพราะกองทัพก็ยังเป็นของท่านเสมอ
ขณะที่น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวว่า มาที่นี้ก็เขินนิดหน่อย ซึ่งต้องขอบคุณกองทัพเพราะช่วงอุทกภัยที่ผ่านมาก็ได้ประสานงานเป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งภาพรวมในการแก้ไขก็ดี ซึ่งเราขอฝากรัฐบาลว่า อยากให้กองทัพทำงานบูรณาการข้อมูลพยากรณ์อยู่ที่เดียวกัน โดยการปรับปรุงขั้นตอนข้อมูลข่าวสารและการเตือนภัยที่จะแจ้งไปยังประชาชน ที่จะนำแผนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาบูรณาการรวม
ที่มา เนชั่นทันข่าว วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 02:20 น.

ของรัฐบาลที่แล้ว

หลังจากจัดงานโครงการไทยสามัคคีร้องเพลงชาติแล้ว อีกห้าเดือนต่อมาประชาชนก็ได้รับโลงศพไป 91 โลง บาดเจ็บไปสองพันกว่าจากใครไม่รู้

พิมเลยให้รัฐบาลนี้ 8 ประชาธิปัตย์ 0 เต็ม 10 จากข้อนี้ แล้วพบข้อต่อไปคืนพรุ่งนี้ค่ะ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
นะฮะ
เรทกระทู้
« ตอบ #5 เมื่อ: 16 ก.พ. 12, 07:35 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

หนูพิม...

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะ ถิ่นฐานเดิมเป็นคน อ.กาญจนดิษฐ์...!!!!! q*033q*032q*039

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
Hutjung
เรทกระทู้
« ตอบ #6 เมื่อ: 16 ก.พ. 12, 10:20 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

เอาละซิ...องค์หญิงออกโรงเอง! (สะไบไหวมาเชียว)
ขาจร(เกือบประจำ)อย่างผม เพิ่งเห็นเหมือนกัน ต้องติดตามๆ
อ้าววว......มโหรสพ!..... บรรเลงงงงง เตงๆเต่งเต้งงง เต็งเต่งฯลฯ
q*003q*014

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #7 เมื่อ: 16 ก.พ. 12, 10:49 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
ลำตะ....... การดิ้นรนของพวกลิ่วล้ออย่างลำตะ...นี่หล่ะ ที่ทำให้ภาพพจน์ของพรรค ปชป.ลดต่ำลงอย่างเทียบชั้นไม่ได้กับพรรคเพือไทย แถม ปชป. ยังไม่มีประชาชนคอยปกป้อง แต่ เพื่อไทยประชาชนพร้อมจะมาคุ้มครองให้เป็นรัฐบาลจากประชาชนต่อไป และทำเพื่อประเทศชาติไทยอย่างถึงที่สุด และก็จับจองการเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในครั้งต่อไป และต่อไปอีกด้วยครับ q*062q*062q*062q*062q*062noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #8 เมื่อ: 16 ก.พ. 12, 10:50 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ท่านลำตะ..ครับ ท่านคงหหลงๆลืมไปหรือเปล่าครับว่าถ้าเรา ล็อคเครื่องไม่ให้ลงเกมส์ หรือ ล๊อคไม่ให้เล่นเกมส์เด็ ป.1 จะลงเองได้ไหม อย่าเอาตรงนี้มาเป็นเหตุผลต่อว่าเลยครับมันขาดน้ำหนักไปหน่อย.

แฟนผมเป็นครูครับ แล้วเวลาสอนเด็กๆจะให้หัดอ่านจะต้องเปิดเพลงท่อง ก.เอ๋ย ก.ไก่ ในคอมพิวเตอร์พร้อมมีรูปประกอปทำให้เด็กๆสนใจที่จะท่องและจำพัฒนาทักษะเด็กในการอ่า+ท่อง+เล่านิทาน ถ้าเอามาแล้วลงเฉพาะโปรแกรม การอ่านการเขียน วิธีคัดลายมือ แบบมีภาพประกอบท่านว่าเด็กจะเอาจากไหนมาเล่น..อยากให้ตอบข้อนี้ให้ที่ครับ.

ท่านอย่าเอาความส่มารถของตัวเองใส่ลงไปแทนเด็กซิครับ ท่านลงเกมส์เป็น โหลดเกมส์เป็นแต่เด็ก ป.1 เค้าทำไม่เป็นหรอกครับท่าน ต่อให้เด็กอัจฉริยะก็เข้าไม่ได้โหลดไม่ได้เหมือนผู้ใหญ่หรอกครับ ยิ่งมีการล๊อค Password ด้วยยิ่งไม่ได้ใหญ่ ท่านต้องแยกความคิดของผู้ใหญ่ออกจากเด็กให้ได้ด้วยอย่านึกว่า ตัวเองเป็นผู้ใช้ แล้วจะได้คำตอบครับ.

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #9 เมื่อ: 16 ก.พ. 12, 11:33 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

คิดว่าเด็กป.1 ไม่มีความสามารถขนาดรักษาของได้หรอกค่ะ ลองให้แฟนคุณstafano บอกหน่อยซิค่ะ ว่าทำไมเด็กประถม หรือมัธยมส่วนใหญ่ ทางโรงเรียนไม่ให้นำของที่มีค่ามาโรงเรียน เพราะเด็กจะทำหายหรือทำพัง ถ้าใครนำมาก็จะถูกริบ หายอาจจะยากเพราะมีกันทั้งห้อง แต่ถ้าพังนี่แน่ชัวร์ ลองดูโต๊ะเด็กมีกี่โต๊ะที่ไม่ขีดเขียน เพราะเด็กก็คือเด็ก

มีลูก 2 คน คนโต 5 ขวบ เล่นคอมได้แล้ว แต่ไม่กล้าละสายตา เพราะแกคิดว่าแกรู้เรื่อง จะเริ่มถอดบ้างแกะบ้าง แล้วห้องหนึ่งมีครูหนึ่งคน จะตามเด็กทั้งห้องทันรึเปล่า ส่วนเกมส์เข้าใจว่าล็อกกันได้

แต่ที่อยากให้เด็กไทยได้ความรู้เพิ่มเติมนี่สนับสนุนค่ะ แต่มันก็มีหลายวิธี เริ่มที่ครูก่อนเลยดีกว่าค่ะ เคยมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษทั้งประเทศ ครูประถมมีได้คะแนน 2 เต็ม 100 ครูประถมหลายแห่ง ต้องสอนหลายวิชาควบ ความรู้ ความชำนาญก็เลยไม่ครอบคลุม (พี่สาวก็เป็นครูสอนอังกฤษ แต่ต้องไปสอนสังคมด้วย) สิ่งนี่น่าจะจัดการมากกว่า แจก แท็บเล็ต

ถึงเป็นนโยบาย แต่ถ้าแก้ไขก็น่าจะได้ ด้วยใช้การประเมินหรือวิจัยพฤติกรรมในเด็ก แล้วถ้ามันเป็นด้านลบ จะยกเลิกนโยบายนี้ ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหา ถ้าทำไม่ได้ 1 ข้อ แต่ทั้งหมดทำได้ก็ดีมากๆ แล้วค่ะ


ผลประเมินความรู้ภาษาอังกฤษแม่พิมพ์ไทย

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
Hutjung
เรทกระทู้
« ตอบ #10 เมื่อ: 16 ก.พ. 12, 12:38 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

เรียน.คุณลำตะคอง
ผมขออนุญาตออกความเห็นเกี่ยวกับข้อแทบเล็ตซักนิดครับ ในเบื้องต้นผมก็มีความเห็นเหมือนคุณ คือเป็นการมอมเมาเด็กกับเอาใจพ่อแม่นั่นเอง ไม่มีอะไรมากกว่านั้น
แต่เมื่อพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว นี่เป็นนโยบายเชิงรุกที่มีนัยยะสำคัญมากทีเดียว
ทราบกันดีว่าการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานของบ้านเรานั้น จะเป็นลักษณะของการท่องจำแบบปรนัยเป็นหลัก ซึ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับพัฒนาการสติปัญญาของเด็ก
นอกจากนั้นยังมีผลเสียด้านกายภาพของเด็กด้วย เพราะรูปแบบนี้จำเป็นต้องมีอุปกรณ์การเรียนมาก ทั้งหมดเป็นน้ำหนักที่เด็กต้องแบกไปเรียนทุกวัน มีผลกับมวลกระดูกของเด็กวัยเติบโต*(วิทย์ฯการกีฬายืนยันได้ จากการห้ามเด็กเล่นกีฬายกน้ำหนัก)
*สติปัญญา,ความรู้ใหม่ๆของมนุษย์ ล้วนเกิดขึ้นจาก”จินตนาการ” ซึ่งระบบท่องจำไม่สามารถให้ได้ แต่ให้ได้เพียงถ่ายทอดความรู้เดิมจากรุ่นสู่รุ่นเท่านั้น
เป็นความจริงที่ว่าเด็กในรุ่นแรกๆนี้ จะมองว่ามันเป็นเกมมือถือ แต่หลังจากที่เด็กรู้ว่าสามารถเอาเข้าหัองเรียน,ใช้เรียนด้วยได้ ไม่ผิดอีกต่อไป โสตฯแรกที่รู้สึกทันทีคือมีความสุข-สนุก ที่ได้เรียนในรูปแบบที่ชอบ(จิ้มๆกดๆ)
*ความสุข-สนุก นี่แหล่ะครับที่เป็นสารตั้งต้นของ”จินตนาการ”และนอกจากนั้นมันยังเชื่อมโยงมัลติมิเดียได้ ต่อยอดสติปัญญาได้อีก เด็กของเราก็จะทันโลกในแบบที่คิดตามได้ เด็กจะไปโรงเรียนเพราะรู้สึก”อยากเรียน”กันทุกคน ไม่ใช่เพราะ”ต้องเรียน”อีกต่อไป
ดูแล้วการแจกแท็บเล็ตก็เป็นการนำร่องเท่านั้น นโยบายนี้สำเร็จตามข้างต้นไม่ได้เลยถ้าไม่ปฎิรูประบบการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานควบคู่ไปด้วย(ส.ป.ฐ)
แต่ผมเชื่อว่าสำเร็จนะ เพราะ
1.ในแง่การเมือง-รัฐบาลคงจริงใจทำ เพราะให้ผลประชานิยมระยะสั้นน้อยมากแต่มีข้อครหาเรื่องความจำเป็นและอื่นๆ(รู้ทั้งรู้)
2.ในแง่ปฎิบัติตามนโยบาย-คิดว่าทำได้ไม่ยาก เนื่องจากวงการนี้ผู้เสียผลประโยชน์ไม่น่ามากเท่าไหร่ ทั้งปริมาณและอิทธิพล รวมทั้งครูผู้สอนเองก็อยากใช้แท็บเล็ตด้วยเหมือนกัน(สอนง่ายขึ้น เด็กอยากเรียน)
ตรง*คุณหาข้อมูลวิชาการยืนยันได้ไม่ยากจากคอมฯเครื่องใหญ่ของคุณครับ.
ขอบคุณครับ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #11 เมื่อ: 16 ก.พ. 12, 13:08 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ขอตอบคุณbansheesaba

อ้างจากข้อความนี้. คิดว่าเด็กป.1 ไม่มีความสามารถขนาดรักษาของได้หรอกค่ะ ลองให้แฟนคุณstafano บอกหน่อยซิค่ะ ว่าทำไมเด็กประถม หรือมัธยมส่วนใหญ่ ทางโรงเรียนไม่ให้นำของที่มีค่ามาโรงเรียน เพราะเด็กจะทำหายหรือทำพัง ถ้าใครนำมาก็จะถูกริบ หายอาจจะยากเพราะมีกันทั้งห้อง แต่ถ้าพังนี่แน่ชัวร์ ลองดูโต๊ะเด็กมีกี่โต๊ะที่ไม่ขีดเขียน เพราะเด็กก็คือเด็ก.

เหตุผลของคุณผิดครับ.
สาเหตุที่โรงเรียนไม่อนุญาติให้เด็กประถมและมัถยมนำของมีค่ามา รร. อันนี้นอกประเด็นที่ถกกันในนี้เรื่องเด็ก ป.1 อย่าหลงครับ.

แต่ถ้าสาเหตุที่โรงเรียนห้ามนำครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต+สมารทโฟน มาโรงเรียน ก็เพราะเด็กจะไม่ตั้งใจเรียน (เสียการเรียนหรือแอบแช๊ต+ดูหนังฟังเพลงในห้อง) และประเด็นสำคัญ โกงการสอบ หรือ คำตอบเวลาเทส โดยการเซิรท์หาคำตอบได้. q*038

และขอบอกว่าเท๊บเล๊ตไม่มีคีย์บอร์ดให้แกะน่ะครับ อย่าคิดไปไกลนักคุณ ส่วนเรื่องกลัวเด็ทำพัง มันมีหลายวิธีป้องกันโดยที่ผู้ใหญ่เค้าไม่ฉลาดน้อยขนาดไม่รู้หรอกน่ะครับ อาจจะใส่กรอบกันกระแทก+กันน้ำและกันถอด และอยู่ในการดูแลของผู้ใหญ่แหละครับ. q*073

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #12 เมื่อ: 16 ก.พ. 12, 13:25 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

คุณlumtakongคะ...

คิมเคยออกความเห็นในเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนหาเสียงแล้วว่า ไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่

แต่เมื่อมันคือนโยบาย ก็ควรให้โอกาสและพร้อมกับให้ความไว้วางใจ ทั้งๆที่ยังกังวลค่ะ...

ก็ลุ้นต่อไปค่ะ...ว่าเด็กจะเล่นแต่เกมส์หรือไร??? ก็ขึ้นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะ... q*021q*021


ผมคิดว่า งบประมาณ ควรนำไปจัดซื้อคอมฯ ให้เพียงพอกับทุกโรงเรียน

และจัดงบฯ สำหรับอบรมภาษาอังกฤษให้แก่คุณครู ทั่วประเทศ

เด็กๆ ควรที่จะให้ความสำคัญกับการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีน มากกว่า

เพื่อเตรียมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเชี่ยน น่าจะคุ้มค่ากว่าการให้ความสำคัญกับ "แท็บเล็ต"

แล้วทั้งหมด 16 ข้อ คุณ คิม ให้คะแนนข้อไหน เท่าไหร่ดีครับ


q*021q*096q*021
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #13 เมื่อ: 16 ก.พ. 12, 13:45 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
ขออ่านด้วยคนนะครับ คุณลำตะคอง
ดงบาทา
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #14 เมื่อ: 16 ก.พ. 12, 15:02 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
ขอโทษนะคะ คุณลำตะคอง จะ ดี หรือ แย่ ต้องมีการเปรียบเทียบค่ะ หากให้คนสนับสนุนฝ่ายค้านมาวิจารณ์ก็ต้องบอกว่าแย่ แต่หากให้ฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลมาวิจารณ์ก็ต้องบอกว่าดี เพราะฉะนั้นมันต้องมีคู่เปรียบเทียบ เช่น ยกตัวอย่างง่ายๆ คนเป็นพ่อเป็นแม่ มักจะยกลูกสองคนมาเปรียบเทียบกันเสมอ เช่น ทำไมน้องไม่ดีกว่าพี่ หรือทำไมพี่สู้น้องไม่ได้ อย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นให้แฟร์กันจริงๆ ต้องยกอีกฝ่ายขึ้นมาเปรียบเทียบค่ะ วิจารณ์กันหมัดต่อหมัด ถึงจะสมน้ำสมเนื้อ ซึ่งพิมอยากจะบอกง่ายๆก็คือ รัฐบาลนี้ดี รัฐบาลที่แล้วแย่ พิมให้คะแนนรัฐบาลนี้ 8 ให้รัฐบาลที่แล้ว 2 เต็ม 10 ทุก กระทรวง ทบวง กรม เลยก็ว่าได้ หรือ คุณลำตะคองว่าไม่จริงคะ คืนนี้ พิมจะคุยแค่ข้อ.1 ก่อนค่ะ แล้วจะมาคุยกับคุณลำตะคองทุกคืนจนครบ 16 ข้อก็แล้วกัน

ข้อ.1.สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
ข้อนี้มองไม่ยากจากการที่ รัฐบาลจัดงานรักเมืองไทยเดินหน้าประเทศไทย งบประมาณ 10 ล้านบาทสร้างความปรองดองได้เกินคาด เปรียบเทียบกับ โครงการไทยสามัคคีร้องเพลงชาติ 76 จังหวัด งบประมาณ 13 ล้านบาท เพราะดีกว่าหรือไม่ ก็ทำให้พรรคประชาธิปัตย์แต่งชุดดำประท้วงก็แล้วกัน ดูสิ่งที่ประชาชนได้รับที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นค่ะ

ของรัฐบาลปัจจุบัน

ยิ่งลักษณ์เขินเยือนถิ่นทหาร ประยุทธ์หยอดกองทัพยังเป็นของท่านเสมอลั่นพร้อมทำตามรัฐบาล
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างการลงพื้นที่ จ.ลพบุรี ของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นายธวัชชัย บุญเลิศผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงานและแนวทางการจัดเตรียมแผนปฏิบัติการ โดยระบุว่า จ. ลพบุรีส่วนใหญ่อยู่ในเขตชลประทานทำให้หน้าแล้งก็แล้งมาก หน้าน้ำก็น้ำมาก ข้อมูลดังกล่าวทางจังหวัดต้องการพื้นที่เก็บน้ำ 2 พันล้านลูกบาศ์กเมตร จึงต้องสร้างพื้นที่เก็บน้ำอีก 750 ล้านลูกบาศ์กเมตร ซึ่งในส่วนหนึ่งก็ได้ใช้ในพื้นที่ของทหาร 140 ไร่ที่อยู่ใกล้ตัวเมือง
ด้านพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. กล่าวว่า วันนี้ตนได้รับข่าวดี นายกฯสั่งให้ตนไปขุดลอกคูคลองอะไรซักอย่าง เป็นทหารรับได้ทั้งหมดอยู่แล้วสั่งให้ขุดให้ลึกก็ต้องลึก ถ้าใครไม่ทำก็จะเล่นงานหน่วยนั้น ขอขอบคุณที่ท่านนายกฯให้เกียรติ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของรัฐบาลที่มาที่นี้ ตรวจแถวทหารหมวกแดง เรารับรองเราจะทำคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่รัฐบาลให้มา ส่วนที่รัฐบาลมอบหมายให้กองทัพขุดลอกที่เป็นพื้นที่ประชาชนอยู่อาศัย รัฐบาลต้องไปเจรจา หากต้องการให้ออกก็ต้องออกไปอยู่ที่ไหนก็ต้องไป เพราะกองทัพก็ยังเป็นของท่านเสมอ
ขณะที่น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวว่า มาที่นี้ก็เขินนิดหน่อย ซึ่งต้องขอบคุณกองทัพเพราะช่วงอุทกภัยที่ผ่านมาก็ได้ประสานงานเป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งภาพรวมในการแก้ไขก็ดี ซึ่งเราขอฝากรัฐบาลว่า อยากให้กองทัพทำงานบูรณาการข้อมูลพยากรณ์อยู่ที่เดียวกัน โดยการปรับปรุงขั้นตอนข้อมูลข่าวสารและการเตือนภัยที่จะแจ้งไปยังประชาชน ที่จะนำแผนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาบูรณาการรวม
ที่มา เนชั่นทันข่าว วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 02:20 น.

ของรัฐบาลที่แล้ว

หลังจากจัดงานโครงการไทยสามัคคีร้องเพลงชาติแล้ว อีกห้าเดือนต่อมาประชาชนก็ได้รับโลงศพไป 91 โลง บาดเจ็บไปสองพันกว่าจากใครไม่รู้

พิมเลยให้รัฐบาลนี้ 8 ประชาธิปัตย์ 0 เต็ม 10 จากข้อนี้ แล้วพบข้อต่อไปคืนพรุ่งนี้ค่ะ


ผมมองคนละมุมกับคุณพิมนะครับ

สำหรับประเด็นการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย

ที่คุณพิมยกตัวอย่างมา 2 กรณี คือ

1. รัฐบาลจัดงานรักเมืองไทยเดินหน้าประเทศไทย งบประมาณ 10 ล้านบาทสร้างความปรองดองได้เกินคาด

งบประมาณ 10 ล้าน กับงานเลี้ยงเพียง 1 คืน และเป็นการสร้างความปรองดองของรัฐบาลกับผู้ใหญ่ในบ้านเมือง ไม่ได้เกี่ยวกับภาคประชาชนครับ ผมคิดว่า เพื่อความอยู่รอดของรัฐบาลมากกว่า เพราะกระแสลบๆ ค่อนข้างแรง จึงจำเป็นต้องลดแรงเสียดทาน
2. โครงการไทยสามัคคีไทยเข้มแข็งร้องเพลงชาติ 76 จังหวัด งบประมาณ 13 ล้านบาท

ผมจำข้อนี้ได้ เพราะเราเคยถกกันในเรื่องนี้ คุณพิม เคยให้ข้อมูลว่า งานนี้ ใช้งบไปทั้งสิ้น 100 ล้าน

และพรรคเพื่อไทย ล่าสุดก็โจมตี พรรคประชาธิปัตย์ ว่า ใช้งบไปทั้งสิ้น 60 ล้าน

แต่แท้ที่จริงแล้ว คุณสาทิตย์ ก็เคยได้ชี้แจงต่อสื่อมวลชน ไปแล้วว่า

ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 13 ล้านบาท 77 วัน 76 จังหวัด

เราลองไปชมคลิปกันครับ ว่า การกระทำแบบนี้ เป็นการสร้างความปรองดองของคนในชาติ หรือไม่ ครับ


q*021q*096q*021

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #15 เมื่อ: 16 ก.พ. 12, 19:09 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
หนูพิม...

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะ ถิ่นฐานเดิมเป็นคน อ.กาญจนดิษฐ์...!!!!! q*033q*032q*039

คุณ นะฮะ แวะเข้ามาเยี่ยมทั้งที ไม่โหวตซักหน่อยเหรอครับ

q*021q*096q*021

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #16 เมื่อ: 16 ก.พ. 12, 23:01 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
เอาละซิ...องค์หญิงออกโรงเอง! (สะไบไหวมาเชียว)
ขาจร(เกือบประจำ)อย่างผม เพิ่งเห็นเหมือนกัน ต้องติดตามๆ
อ้าววว......มโหรสพ!..... บรรเลงงงงง เตงๆเต่งเต้งงง เต็งเต่งฯลฯ
q*003q*014

คุณพิม เค้าเป็น "ขาประจำ" ของบอร์ดแห่งนี้ครับ คุณ Hutjung

และถือว่าเป็น "คนคุณภาพ" อีกท่านหนึ่ง ที่ถกกันอย่าง "สุภาพชน" ครับ


q*021q*096q*021

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #17 เมื่อ: 17 ก.พ. 12, 00:11 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
ลำตะ....... การดิ้นรนของพวกลิ่วล้ออย่างลำตะ...นี่หล่ะ ที่ทำให้ภาพพจน์ของพรรค ปชป.ลดต่ำลงอย่างเทียบชั้นไม่ได้กับพรรคเพือไทย แถม ปชป. ยังไม่มีประชาชนคอยปกป้อง แต่ เพื่อไทยประชาชนพร้อมจะมาคุ้มครองให้เป็นรัฐบาลจากประชาชนต่อไป และทำเพื่อประเทศชาติไทยอย่างถึงที่สุด และก็จับจองการเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในครั้งต่อไป และต่อไปอีกด้วยครับ q*062q*062q*062q*062q*062อะไร ตรงไหน ที่ทำให้คุณ ฟาร่าฯ มองว่า ผมกำลังดิ้นครับ

การตั้งกระทู้เพื่อวิเคราะห์ผลการทำงานของรัฐบาล นั่นคือส่วนหนึ่งของการทำงาน

ภาคการตรวจสอบ ว่า "ผ่านหรือไม่ผ่าน"

รวมถึงการจัดสรรงบประมาณ ว่า "สมเหตุ สมผล หรือไม่"

อันที่จริง รัฐบาลคุณหนูปูแดง ถ้าไม่สร้างเรื่อง ให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคม

ผมคิดว่า 4 ปี อยู่ได้แน่ ถ้าไม่สร้างปัญหาครับ

กลับไปมองใหม่นะ ทุกๆปัญหา ตัวรัฐบาลเองนั่นละ ที่เป็นผู้จุดประกายครับ

cocococococo
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #18 เมื่อ: 17 ก.พ. 12, 00:14 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
เอ...คอมเม้นท์ของคุณ อินเตอร์ฯ หายไปไหนครับ

เพราะเท่าที่จำได้ เมื่อตอนกลางวัน ผมยังอ่านอยู่เลยครับ

ก็ไม่เห็นจะมีข้อความอะไร ที่หนักๆ เลยนี่ครับ


q*021q*096q*021

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #19 เมื่อ: 17 ก.พ. 12, 00:43 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
ท่านลำตะ..ครับ ท่านคงหหลงๆลืมไปหรือเปล่าครับว่าถ้าเรา ล็อคเครื่องไม่ให้ลงเกมส์ หรือ ล๊อคไม่ให้เล่นเกมส์เด็ ป.1 จะลงเองได้ไหม อย่าเอาตรงนี้มาเป็นเหตุผลต่อว่าเลยครับมันขาดน้ำหนักไปหน่อย.

แฟนผมเป็นครูครับ แล้วเวลาสอนเด็กๆจะให้หัดอ่านจะต้องเปิดเพลงท่อง ก.เอ๋ย ก.ไก่ ในคอมพิวเตอร์พร้อมมีรูปประกอปทำให้เด็กๆสนใจที่จะท่องและจำพัฒนาทักษะเด็กในการอ่า+ท่อง+เล่านิทาน ถ้าเอามาแล้วลงเฉพาะโปรแกรม การอ่านการเขียน วิธีคัดลายมือ แบบมีภาพประกอบท่านว่าเด็กจะเอาจากไหนมาเล่น..อยากให้ตอบข้อนี้ให้ที่ครับ.

ท่านอย่าเอาความส่มารถของตัวเองใส่ลงไปแทนเด็กซิครับ ท่านลงเกมส์เป็น โหลดเกมส์เป็นแต่เด็ก ป.1 เค้าทำไม่เป็นหรอกครับท่าน ต่อให้เด็กอัจฉริยะก็เข้าไม่ได้โหลดไม่ได้เหมือนผู้ใหญ่หรอกครับ ยิ่งมีการล๊อค Password ด้วยยิ่งไม่ได้ใหญ่ ท่านต้องแยกความคิดของผู้ใหญ่ออกจากเด็กให้ได้ด้วยอย่านึกว่า ตัวเองเป็นผู้ใช้ แล้วจะได้คำตอบครับ.

ด้วยความยินดีครับ คุณ สเตฯ

ผมขอตอบเป็นข้อๆ เลยก็แล้วกันนะครับ

1. การล็อคเครื่อง ดูเหมือนผิวเผินนั่นอาจจะใช่ครับ

แต่สเปคฯเครื่องที่จะนำมาแจกเด็กๆ เป็นระบบปฏิบัติการ Andriod

ซึ่งการโหลด โปรแกรมเพิ่มเติม โดยผ่านเครือข่าย WiFi หรือคอนเน็คผ่านระบบ 3G

นั่นคือ คุณ สเตฯ เข้าใจถูกต้องครับ คือต้องมีการยืนยันการใช้ Email ของผู้ใช้เครื่อง จึงจะมีสิทธิ์ ในการโหลดข้อมูล

แต่...ถ้าเด็กเดินไปตามห้างหรือร้านมือถือทั่วไป

"เรื่องใหญ่ จะกลายเป็น เรื่องเล็ก" เสียเงินเพียงไม่กี่บาท รับรองว่า "เกมเต็มเครื่อง" ครับ

หรือถ้าดูแล้วยุ่งยากมากกับการแค่ล็อค Email เครื่องก็จะถูก Restore เป็นค่าโรงงาน ทันทีครับ

2. เรื่องแฟนของคุณ สเตฯ ซึ่งท่านเป็นอาจารย์สอน โดยใช้เทคโนโลยี

มาเป็นส่วนหนึ่งของบทเรียน

เรื่องนี้ ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับ คุณครูสมัยใหม่ ต้องรู้จักปรับปรุงตัวเอง

ให้ทันต่อการเรียนรู้ในสมัยใหม่

ถ้าได้อ่าน ทุกๆคอมเม้นท์ของผม ก็จะทราบว่า ผมเห็นด้วย และสนับสนุน

ในเรื่อง ของการนำเทคโนโลยี มาเพื่อเสริมในสื่อ การเรียน การสอน

แต่...ผมไม่เห็นด้วย ที่จะต้องเป็นแท็บเล็ต

ถามว่า สถานศึกษาทั่วประเทศ มีคอมพิวเตอร์ PC กันทุกโรงเรียนหรือยัง

และเพียงพอ ต่อการเรียน การสอนหรือไม่...???

นั่นคือ สิ่งที่ผมพยายามนำเสนอครับ


q*021q*096q*021

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #20 เมื่อ: 17 ก.พ. 12, 00:46 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ขอตอบคุณstafano การที่คุณบอกว่าเขาจะวิธีป้องกันโดยที่ผู้ใหญ่เค้าไม่ฉลาดน้อยขนาดไม่รู้หรอกน่ะครับ หลายอย่างที่รู้ทั้งรู้ ทั้งป้องกันก็แล้วก็ยังพังน่ะค่ะ คอมพิวเตอร์โรงเรียนมีกี่โรงค่ะที่ไม่มีพัง (คิดว่าโรงเรียน และมหาลัยก็มีบุคคลากรไม่ได้โง่ถึงขนาดปล่อยให้นักเรียน นักศึกษาทำพัง เขามีกฎ มีระเบียบในการใช้ แต่ก็ไม่สามารถดูแลทั่วถึงได้) โรงเรียน หรือมหาลัยที่เคยเรียน (ขนาดเป็นนักศึกษา) ไม่เห็นจะอยู่คงทน ใช้ได้นาน ถึงแท็บเล็ตไม่มีแป้นพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นปุ่มเปิดปิด หรือที่ชาร์ตหรือหูฟัง (เด็กมันก็เอาของไปใส่ ไปแหย่แล้วหละค่ะ) หรือหน้าจอ ต่อให้กันน้ำ ทำตกทีหนึ่งก็เสียหายแล้วค่ะ ผู้ใหญ่ถือของยังทำหล่นได้ นับประสาอะไรกับเด็ก

ส่วนที่ว่าทางโรงเรียนไม่อนุญาต สำหรับตัวเองคิดว่าไม่หลงประเด็นน่ะ เพราะที่ยกตัวอย่างหมายถึงเด็กที่ไม่สามารถดูแลของได้ ถ้าทำหายหรือพัง ทางโรงเรียนก็ไม่รับผิดชอบ (สร้อย ต่างหู แหวน ) และที่ยกตัวอย่างนี้เพื่อที่จะบอกว่า ยิ่งเด็กป.1 ไม่มีวุฒิภาวะในการรักษาของเลย

คนเราคิดการ์ณไกล มันย่อมดีกว่า การคิดถึงผลได้ผลเสียที่จะเกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ อย่าเอาแค่ฉาบฉวย ถ้าจะให้โอกาสเด็ก แค่คอมพิวเตอร์ก็น่าจะได้ ได้ใช้ทุกชั้น ทุกห้อง และอย่างที่คุณstafano "เขาจะวิธีป้องกันโดยที่ผู้ใหญ่เค้าไม่ฉลาดน้อยขนาดไม่รู้หรอกน่ะครับ" คอมพิวเตอร์หลายเครื่องห้องหนึ่ง คงจะป้องกันได้ ไม่พัง
ได้ใช้ทั้งโรงเรียน ได้ความรู้ ทุกคน ไม่เฉพาะแค่ ป.1 ก็น่าจะดีกว่า

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #21 เมื่อ: 17 ก.พ. 12, 01:13 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
คิดว่าเด็กป.1 ไม่มีความสามารถขนาดรักษาของได้หรอกค่ะ ลองให้แฟนคุณstafano บอกหน่อยซิค่ะ ว่าทำไมเด็กประถม หรือมัธยมส่วนใหญ่ ทางโรงเรียนไม่ให้นำของที่มีค่ามาโรงเรียน เพราะเด็กจะทำหายหรือทำพัง ถ้าใครนำมาก็จะถูกริบ หายอาจจะยากเพราะมีกันทั้งห้อง แต่ถ้าพังนี่แน่ชัวร์ ลองดูโต๊ะเด็กมีกี่โต๊ะที่ไม่ขีดเขียน เพราะเด็กก็คือเด็ก

มีลูก 2 คน คนโต 5 ขวบ เล่นคอมได้แล้ว แต่ไม่กล้าละสายตา เพราะแกคิดว่าแกรู้เรื่อง จะเริ่มถอดบ้างแกะบ้าง แล้วห้องหนึ่งมีครูหนึ่งคน จะตามเด็กทั้งห้องทันรึเปล่า ส่วนเกมส์เข้าใจว่าล็อกกันได้

แต่ที่อยากให้เด็กไทยได้ความรู้เพิ่มเติมนี่สนับสนุนค่ะ แต่มันก็มีหลายวิธี เริ่มที่ครูก่อนเลยดีกว่าค่ะ เคยมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษทั้งประเทศ ครูประถมมีได้คะแนน 2 เต็ม 100 ครูประถมหลายแห่ง ต้องสอนหลายวิชาควบ ความรู้ ความชำนาญก็เลยไม่ครอบคลุม (พี่สาวก็เป็นครูสอนอังกฤษ แต่ต้องไปสอนสังคมด้วย) สิ่งนี่น่าจะจัดการมากกว่า แจก แท็บเล็ต

ถึงเป็นนโยบาย แต่ถ้าแก้ไขก็น่าจะได้ ด้วยใช้การประเมินหรือวิจัยพฤติกรรมในเด็ก แล้วถ้ามันเป็นด้านลบ จะยกเลิกนโยบายนี้ ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหา ถ้าทำไม่ได้ 1 ข้อ แต่ทั้งหมดทำได้ก็ดีมากๆ แล้วค่ะ


ผลประเมินความรู้ภาษาอังกฤษแม่พิมพ์ไทย

ผมเห็นด้วย กับทุกข้อเขียนของคุณ bansheesaba

และผมขอฝากไปยังผู้สนับสนุนทุกท่าน คงลืมไปว่า ถ้าการบรรจุหนังสือแบบเรียนทั้งหมดลงไปในแท็บเล็ต

หาก วันหนึ่งวันใด เครื่องเกิดแฮ๊งเสียขึ้นมา...เด็กๆ จะเอาอะไรเรียนครับ


cocococococo
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #22 เมื่อ: 17 ก.พ. 12, 01:33 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
เรียน.คุณลำตะคอง
ผมขออนุญาตออกความเห็นเกี่ยวกับข้อแทบเล็ตซักนิดครับ ในเบื้องต้นผมก็มีความเห็นเหมือนคุณ คือเป็นการมอมเมาเด็กกับเอาใจพ่อแม่นั่นเอง ไม่มีอะไรมากกว่านั้น
แต่เมื่อพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว นี่เป็นนโยบายเชิงรุกที่มีนัยยะสำคัญมากทีเดียว
ทราบกันดีว่าการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานของบ้านเรานั้น จะเป็นลักษณะของการท่องจำแบบปรนัยเป็นหลัก ซึ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับพัฒนาการสติปัญญาของเด็ก
นอกจากนั้นยังมีผลเสียด้านกายภาพของเด็กด้วย เพราะรูปแบบนี้จำเป็นต้องมีอุปกรณ์การเรียนมาก ทั้งหมดเป็นน้ำหนักที่เด็กต้องแบกไปเรียนทุกวัน มีผลกับมวลกระดูกของเด็กวัยเติบโต*(วิทย์ฯการกีฬายืนยันได้ จากการห้ามเด็กเล่นกีฬายกน้ำหนัก)
*สติปัญญา,ความรู้ใหม่ๆของมนุษย์ ล้วนเกิดขึ้นจาก”จินตนาการ” ซึ่งระบบท่องจำไม่สามารถให้ได้ แต่ให้ได้เพียงถ่ายทอดความรู้เดิมจากรุ่นสู่รุ่นเท่านั้น
เป็นความจริงที่ว่าเด็กในรุ่นแรกๆนี้ จะมองว่ามันเป็นเกมมือถือ แต่หลังจากที่เด็กรู้ว่าสามารถเอาเข้าหัองเรียน,ใช้เรียนด้วยได้ ไม่ผิดอีกต่อไป โสตฯแรกที่รู้สึกทันทีคือมีความสุข-สนุก ที่ได้เรียนในรูปแบบที่ชอบ(จิ้มๆกดๆ)
*ความสุข-สนุก นี่แหล่ะครับที่เป็นสารตั้งต้นของ”จินตนาการ”และนอกจากนั้นมันยังเชื่อมโยงมัลติมิเดียได้ ต่อยอดสติปัญญาได้อีก เด็กของเราก็จะทันโลกในแบบที่คิดตามได้ เด็กจะไปโรงเรียนเพราะรู้สึก”อยากเรียน”กันทุกคน ไม่ใช่เพราะ”ต้องเรียน”อีกต่อไป
ดูแล้วการแจกแท็บเล็ตก็เป็นการนำร่องเท่านั้น นโยบายนี้สำเร็จตามข้างต้นไม่ได้เลยถ้าไม่ปฎิรูประบบการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานควบคู่ไปด้วย(ส.ป.ฐ)
แต่ผมเชื่อว่าสำเร็จนะ เพราะ
1.ในแง่การเมือง-รัฐบาลคงจริงใจทำ เพราะให้ผลประชานิยมระยะสั้นน้อยมากแต่มีข้อครหาเรื่องความจำเป็นและอื่นๆ(รู้ทั้งรู้)
2.ในแง่ปฎิบัติตามนโยบาย-คิดว่าทำได้ไม่ยาก เนื่องจากวงการนี้ผู้เสียผลประโยชน์ไม่น่ามากเท่าไหร่ ทั้งปริมาณและอิทธิพล รวมทั้งครูผู้สอนเองก็อยากใช้แท็บเล็ตด้วยเหมือนกัน(สอนง่ายขึ้น เด็กอยากเรียน)
ตรง*คุณหาข้อมูลวิชาการยืนยันได้ไม่ยากจากคอมฯเครื่องใหญ่ของคุณครับ.
ขอบคุณครับ


เท่าที่อ่านมาทั้งหมด คุณ Hutjung วิเคราะห์ได้ดีครับ

ผมเห็นด้วยกับหลายๆประเด็น โดยเฉพาะการเรียนรู้ ในเชิงบูรณาการณ์สมัยใหม่ ให้ก้าวทันในยุคไอที

แต่ด้วยข้อจำกัดหลายๆอย่างของ แท็บเล็ต ผมไม่เห็นด้วยครับ

เพราะประเด็นหลัก ที่ผมจับใจความได้คือ App. ในการเรียนรู้เพิ่มเติมในภาควิชาภาษาอังกฤษ

นั่นคือ ข้อดี ข้อเดียว ที่เพื่อนๆ สมาชิกหลายๆ ท่านยกมานำเสนอ

ผมจะขอแถมข้อดีให้อีกข้อ ก็ได้ครับ คือมี App. แปลภาษา ที่ถือว่า สำคัญส่วนหนึ่งครับ

แต่นั่นไม่ใช่สาระสำคัญครับ เพราะข้อจำกัดของแท็บเล็ต ไม่สามารถทำได้เหมือนกับ PC

การสนับสนุน ให้ทุกโรงเรียนเข้าถึงโครงข่ายอินเตอร์เน็ต น่ะถูกต้องที่สุดแล้วครับ

แต่การที่เด็ก จะถือแท็บเล็ต เดินไปไหนมาไหน ในมุมหนึ่งของโรงเรียน

เพื่อแช็ตสนุกสนานตามวัย หรือท่องเวปไซด์ ไปถึงไหนก็ไม่รู้

คุณครู ของ โรงเรียนนั้นๆ ควรจะมีกี่ท่านครับ จึงจะสามารถ ดูแลเด็กๆไหวครับ


cocococococo
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #23 เมื่อ: 17 ก.พ. 12, 01:39 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
ขออ่านด้วยคนนะครับ คุณลำตะคอง
ดงบาทา

ด้วยความยินดีครับ คุณ ดงฯ ต้องขอโทษด้วยครับ ที่ผมเห็นข้อความตั้งแต่ช่วงบ่าย แต่ไม่ได้ทักทาย วันนี้ผมค่อนข้างยุ่งครับ

q*021q*096q*021
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
k542
เรทกระทู้
« ตอบ #24 เมื่อ: 17 ก.พ. 12, 01:48 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
ผมคิดว่า งบประมาณ ควรนำไปจัดซื้อคอมฯ ให้เพียงพอกับทุกโรงเรียน

และจัดงบฯ สำหรับอบรมภาษาอังกฤษให้แก่คุณครู ทั่วประเทศ

เด็กๆ ควรที่จะให้ความสำคัญกับการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีน มากกว่า

เพื่อเตรียมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเชี่ยน น่าจะคุ้มค่ากว่าการให้ความสำคัญกับ "แท็บเล็ต"

แล้วทั้งหมด 16 ข้อ คุณ คิม ให้คะแนนข้อไหน เท่าไหร่ดีครับ


q*021q*096q*021


คิมเห็นด้วยกับแนวความคิดของคุณนะคะคุณlumtakong

ส่วนคะแนน คิมไม่ขอบอกว่าแต่ละข้อคิมให้เท่าไร และเพราะเหตุใด...

เอาเป็นว่า คะแนนเฉลี่ยแล้วจาก16ข้อได้ 6...โอเคนะคะ q*095

ปล.ทุกอย่างคิมมองอย่างเป็นกลาง บวกด้วยระยะเวลาที่เข้ามาบริหาร

พร้อมด้วยบางข้อที่ยังไม่ได้ลงมือทำอย่างจริงจัง และบางเรื่อในบางข้อ ก็ทำงานไม่ได้สะดวก

เนื่องจากติดขัดกับเรื่องของ ว.วุ่นวายอยู่ตลอดเวลา ต้องทำงานกันอีกนาน

ช่วยเป็นกำลังใจให้รัฐบาลด้วยนะคะคุณlumtakong q*021

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #25 เมื่อ: 17 ก.พ. 12, 02:05 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
ผมขอฝากทิ้งท้ายไว้ก่อนนอนคืนนี้ว่า

ทุกวันนี้ เด็กไทยจบปริญญาตรี บางคนยังใช้คอมพิวเตอร์บางโปรแกรมยังไม่ได้เลย

โดยเฉพาะ Excel ซึ่งมีความจำเป็นต่อการใช้งาน ขั้นพื้นฐาน

และอย่าพยายามยัดเยียด เครื่องมือเทคโนโลยีให้เด็กมากจนเกินไป

ควรจะหันไปใส่ใจ คุณครูผู้สอน ให้มากขึ้น

คุณครู ภาษาอังกฤษ ประเทศเรา ดีพอแล้วหรือยัง

คุณครู ภาษาจีน ประเทศเรา ดีพอแล้วหรือยัง

ท่านทราบหรือไม่ว่า ประเทศจีน ได้ขึ้นอันดับหนึ่ง ในเรื่องของเศรษฐกิจการค้าโลกแล้ว

เด็กไทยของเรา เวลาเจอต่างชาติ ก็ยังกล้าๆกลัวอยู่เลย (ผมหมายถึงส่วนใหญ่นะครับ)

คณิตคิดเร็ว คุณครู ประเทศเราเป็นอย่างไรบ้าง

วิทยาศาสตร์ คุณครู ของเรา ก้าวล้ำไปแค่ไหน

ประวัติศาสตร์ คุณครูของเรา รู้ลึกเพียงใด

สุดท้ายภาษาไทย คุณครูของเรา แม่นแค่ไหน มีความพร้อมมากน้อยเพียงใด

นั่นคือ สาระสำคัญ ที่ผมอยากจะฝากถึงรัฐบาลครับ


q*021q*096q*021
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
k542
เรทกระทู้
« ตอบ #26 เมื่อ: 17 ก.พ. 12, 02:22 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
ผมขอฝากทิ้งท้ายไว้ก่อนนอนคืนนี้ว่า

ทุกวันนี้ เด็กไทยจบปริญญาตรี บางคนยังใช้คอมพิวเตอร์บางโปรแกรมยังไม่ได้เลย

โดยเฉพาะ Excel ซึ่งมีความจำเป็นต่อการใช้งาน ขั้นพื้นฐาน

และอย่าพยายามยัดเยียด เครื่องมือเทคโนโลยีให้เด็กมากจนเกินไป

ควรจะหันไปใส่ใจ คุณครูผู้สอน ให้มากขึ้น

คุณครู ภาษาอังกฤษ ประเทศเรา ดีพอแล้วหรือยัง

คุณครู ภาษาจีน ประเทศเรา ดีพอแล้วหรือยัง

ท่านทราบหรือไม่ว่า ประเทศจีน ได้ขึ้นอันดับหนึ่ง ในเรื่องของเศรษฐกิจการค้าโลกแล้ว

เด็กไทยของเรา เวลาเจอต่างชาติ ก็ยังกล้าๆกลัวอยู่เลย (ผมหมายถึงส่วนใหญ่นะครับ)

คณิตคิดเร็ว คุณครู ประเทศเราเป็นอย่างไรบ้าง

วิทยาศาสตร์ คุณครู ของเรา ก้าวล้ำไปแค่ไหน

ประวัติศาสตร์ คุณครูของเรา รู้ลึกเพียงใด

สุดท้ายภาษาไทย คุณครูของเรา แม่นแค่ไหน มีความพร้อมมากน้อยเพียงใด

นั่นคือ สาระสำคัญ ที่ผมอยากจะฝากถึงรัฐบาลครับ


q*021q*096q*021


ขอออกความเห็นเกี่ยวกับประเทศจีนในทัศนของคิมนิดนึงนะคะว่า...

โปรดเอาเยี่ยงแต่อย่าเอาอย่าง...สั้นๆแค่นี้ค่ะ ขอบคุณมาก q*021

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #27 เมื่อ: 17 ก.พ. 12, 11:22 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

นโยบายของพรรคเพื่อไทยถูกกำหนดขึ้นก่อนการเลือกตั้ง ในเวลานั้นยังไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย แต่ทันทีที่เข้ามาเป็นรัฐบาลก็ต้องผจญกับภาวะน้ำท่วมครั้งใหญ่ดังกล่าวก็ต้องทุ่มเทเวลาและสรรพกำลังไปแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ทำให้แผนงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต้องชะลอไปโดยอัตโนมัติ แต่ก็ได้พยายามทำตามนโยบายต่าง ๆ เท่าที่จะสามารถทำได้แล้ว นายกรัฐมนตรีนั้นแสนจะเหน็ดเหนื่อยแต่ไม่เคยจะอ่อนล้าท้อถอย...ข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้ ผู้ที่มีใจเป็นธรรมต่างมองเห็นและไม่โจมตีรัฐบาลในเรื่องเหล่านี้เลย

สำหรับเรื่องแท็บเล็ตนั้นก็ให้รัฐบาลดำเนินการไปเถิดจะได้เป็นการเริ่มต้นของการก้าวให้ทันโลก ที่ไหน ๆ เขาก็เริ่มต้นกันไปมากแล้ว เช่นที่เกาหลีใต้อีกไม่กี่ปีเขาก็จะไม่ให้เด็กนักเรียนชั้นประถมของเขาเรียนจากหนังสือแล้วให้เรียนจากแท็บเล๊ตนี่แหละ ของเรามัวแต่ห่วงโน่นห่วงนี่ก็เลยไม่ต้องทำอะไรกัน มีปัญหาอะไรก็ต้องช่วยกันแก้ไข ไม่ใช่มัวแต่คอยขัดขวางอันโน้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ได้ก็เลยอยู่เฉย ๆ ถอยหลังลงคลองไปเรื่อย ๆ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #28 เมื่อ: 17 ก.พ. 12, 19:03 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
ด้วยความยินดีครับ คุณ สเตฯ

ผมขอตอบเป็นข้อๆ เลยก็แล้วกันนะครับ

1. การล็อคเครื่อง ดูเหมือนผิวเผินนั่นอาจจะใช่ครับ

แต่สเปคฯเครื่องที่จะนำมาแจกเด็กๆ เป็นระบบปฏิบัติการ Andriod

ซึ่งการโหลด โปรแกรมเพิ่มเติม โดยผ่านเครือข่าย WiFi หรือคอนเน็คผ่านระบบ 3G

นั่นคือ คุณ สเตฯ เข้าใจถูกต้องครับ คือต้องมีการยืนยันการใช้ Email ของผู้ใช้เครื่อง จึงจะมีสิทธิ์ ในการโหลดข้อมูล

แต่...ถ้าเด็กเดินไปตามห้างหรือร้านมือถือทั่วไป

"เรื่องใหญ่ จะกลายเป็น เรื่องเล็ก" เสียเงินเพียงไม่กี่บาท รับรองว่า "เกมเต็มเครื่อง" ครับ

หรือถ้าดูแล้วยุ่งยากมากกับการแค่ล็อค Email เครื่องก็จะถูก Restore เป็นค่าโรงงาน ทันทีครับ

2. เรื่องแฟนของคุณ สเตฯ ซึ่งท่านเป็นอาจารย์สอน โดยใช้เทคโนโลยี

มาเป็นส่วนหนึ่งของบทเรียน

เรื่องนี้ ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับ คุณครูสมัยใหม่ ต้องรู้จักปรับปรุงตัวเอง

ให้ทันต่อการเรียนรู้ในสมัยใหม่

ถ้าได้อ่าน ทุกๆคอมเม้นท์ของผม ก็จะทราบว่า ผมเห็นด้วย และสนับสนุน

ในเรื่อง ของการนำเทคโนโลยี มาเพื่อเสริมในสื่อ การเรียน การสอน

แต่...ผมไม่เห็นด้วย ที่จะต้องเป็นแท็บเล็ต

ถามว่า สถานศึกษาทั่วประเทศ มีคอมพิวเตอร์ PC กันทุกโรงเรียนหรือยัง

และเพียงพอ ต่อการเรียน การสอนหรือไม่...???

นั่นคือ สิ่งที่ผมพยายามนำเสนอครับ


q*021q*096q*021


ผมรับและก็เห็นด้วยกับท่านลำตะ..ว่าใช้ PC มีประโยชน์กว่าแท๊บเล๊ต
ครับ แต่ทว่า รบ.มีการจัดการที่ออกมาเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ตามที่ได้สัญญากันไว้ตอนเลือกตั้ง ถ้าไม่ทำก็โดนฟ้องว่าหลอกลวง ปชช. อีกแหละครับ. q*076

(เหมือน รบ.ปชป มอบหมายให้ รมต.ศึกษา ทำไงครับซื้อคอมพิวเตอร์ บังคับซื้อแอร์+โต๊ะคอม แล้วยังเรื่องเครื่องมือแพทย์+รวมไปด้วยที่ช่อง3 นำมาประจานเมื่อ2ปีที่แล้วอย่างนั้นหรือครับ)
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #29 เมื่อ: 19 ก.พ. 12, 00:38 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
ผมรับและก็เห็นด้วยกับท่านลำตะ..ว่าใช้ PC มีประโยชน์กว่าแท๊บเล๊ต
ครับ แต่ทว่า รบ.มีการจัดการที่ออกมาเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ตามที่ได้สัญญากันไว้ตอนเลือกตั้ง ถ้าไม่ทำก็โดนฟ้องว่าหลอกลวง ปชช. อีกแหละครับ. q*076

(เหมือน รบ.ปชป มอบหมายให้ รมต.ศึกษา ทำไงครับซื้อคอมพิวเตอร์ บังคับซื้อแอร์+โต๊ะคอม แล้วยังเรื่องเครื่องมือแพทย์+รวมไปด้วยที่ช่อง3 นำมาประจานเมื่อ2ปีที่แล้วอย่างนั้นหรือครับ)


เรื่องการทุจริตน่าสนใจครับ คุณ สเตฯ พอจะมีลิ้งค์ข่าวหน่อยไหมครับ

เพราะถ้าเป็นการกล่าวอ้างกันลอยๆ อาจจะทำให้ผู้อ่าน เข้าใจผิดได้ครับ


q*021q*021q*021
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #30 เมื่อ: 19 ก.พ. 12, 09:28 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
เรื่องการทุจริตน่าสนใจครับ คุณ สเตฯ พอจะมีลิ้งค์ข่าวหน่อยไหมครับ

เพราะถ้าเป็นการกล่าวอ้างกันลอยๆ อาจจะทำให้ผู้อ่าน เข้าใจผิดได้ครับ


q*021q*021q*021
คงต้องให้ท่านลำตะ..คลิ๊กชมข่าวย้อนหลังทางช่อง3ดูครับ นานแล้วเหมือนกัน หรือติดต่อฝ่ายครอบครัวข่าว3 แต่รับรองว่าเป็นเรื่องจริงไม่ได้ใส่ความ ผมเอาหัวผมเป็นประกัน นั่งดูมากับตาไม่ได้โม้ครับ. q*073

http://www.thaitv3.com/ch3/
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
Combat
เรทกระทู้
« ตอบ #31 เมื่อ: 21 ก.พ. 12, 14:36 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ผมชอบท่านนายกยิ่งลักษณ์ฯ....ใครไม่ชอบก็ช่าง เธอได้เป็นนายกด้วยการลงเล่นการเมืองเพียงไม่ถึง 2 เดือน แล้วเธอก็ตั้งใจทำงานอย่างที่นายกคนก่อนๆทำไม่ได้ครึ่งของเธอ....คะแนนเสียงเธอได้มาอย่างท่วมท้น.....ผมจะคอยติดตามและตรวจสอบผลงานของเธอ....แต่ไม่ใช่มาไล่เอาผิดเธอตอนนี้...ในเมื่อเธอเป็นนายกมาแค่เพียง 6 เดือนเท่านั้น....ต้องให้เวลาเธอและรัฐบาลของเธอทำงานก่อน....สงสารผู้หญิงบ้างโว๊ย.........คุณพวกค่อนขอดมันก็สมุนคุณพวกพรรคการเมืองตกกระป๋อง...ผมไม่รู้จักเธอมาก่อน แต่เกิดมาเป็นคนต้องมองคนในแง่ดีและไม่ให้ร้ายคนอื่นทั้งๆที่ไม่รู้จริง..........มีแต่ฟังเขามาแล้วก็มาต่อยอด.....ด่าคนอื่นโดยที่ไม่มองกลับมาดูตัวเองน่ะมัน....ไม่ใช่คน

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
paggy
เรทกระทู้
« ตอบ #32 เมื่อ: 22 ก.พ. 12, 23:01 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

1.เห็นด้วยที่ว่าทำไมไม่แจกคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน
2.คุณลำตะคองเค้าชมนายกว่าทำได้ยอดเยี่ยมตั้ง 4 ข้อไม่ได้วิจารณ์ว่าแย่ทุกข้อเหมือนที่แฟนคลับนายกบอกว่า ปชป.ไม่ได้ความอะไรเลย(คือไม่มีข้อดีอะไรเลยสักข้อ)
3.รถไฟฟ้าปรับราคาขึ้นแล้วค่ะ พิจารณาเพิ่มอีกข้อด้วยค่ะ เพราะตอนหาเสียงได้ยินชัดว่า 20 บาททุกเที่ยว
4.ค่าชดเชยให้กับผู้เสียชีวีต 91 ศพ คนล่ะ 7 ล้านกว่าๆๆ บอกตามตรงค่ะ รู้สึกแย่ถ้าเปรียบเทียบกับทหารที่ลงใต้ แล้วได้ค่าชดเชย แค่ แสนเดียว
5.แท็บเลตไม่เหมาะกับเด็ก ป.1 ถ้าอยากให้เด็กพัฒนาไปไกลอยู่ที่คุณครูและอาจารย์ทุกๆๆท่านมากกว่า ควรพัฒนาในด้านผู้สอน มากกว่าผู้ถูกสอนนั่นหมายความว่าแท็บเลตเหมาะกับครูผู้สอนเพื่อที่จะพัฒนาการสอนให้เด็กรู้จักเรียนรู้ค่ะในต่างจังหวัดหรือที่กันดารจะดีมากๆๆเด็กจะได้เรียนรู้ได้เหมือนๆๆกันทุกที่โดยมีครูเป็นผู้นำความรู้นี้ให้
6.คุณลำตะคองควรให้โอกาสนายกหญิงของเราทำงานให้ครบปีนี้ เหมือนกับที่เราเคยให้โอกาส ปชป. ทำงานมาเกือบ สองปี ดิชั้นจะได้ไม่รู้สึกผิดที่เลือกมา
7.คนในชาติจะปรองดองได้เหมือนแต่ก่อนต้องให้คนในชาติรู้จักรัก ชาติ ศาสนา และพระมหากษัติย์ เพราะตอนนี้บางคนก็ได้ครบจริงๆๆเพียงข้อหรือสองข้อเท่านั้น อยู่ที่นายกของเราจะทำได้หรือไม่ ไม่ยากค่ะแค่รักในความเป็นชาติไทย จิตใจมีศาสนาเป็นที่พึ่ง เคารพพระมหากษัตริย์
8. เรารักในหลวงค่ะ q*064 อยากให้ทุกคนคิดมาจากใจแบบนี้ จะได้ไม่มี คลิปเน่าๆๆคำพูดเละๆๆออกมาใ้ห้เห็นหรือได้ยินกัน ฝากปราบปรามให้เหมือนที่ได้ปราบยาเสพติดด้วยค่ะและขอชื่นชมการปราบปรามยาเสพติดค่ะทำไดเยี่ยม ให้แปดเต็มสิบค่ะ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:  รัฐบาล 

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม