หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: กรมการท่องเที่ยว จับมือ 8 มหาวิทยาลัย พัฒนามัคคุเทศก์ด้านภาษาพร้อมเข้าสู่ AEC  (อ่าน 97 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 13 มิ.ย. 14, 09:35 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

12 มิถุนายน 2557 : กรมการท่องเที่ยว จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่มัคคุเทศก์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประจำปี 2557” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว ปั้นมัคคุเทศก์เก่งด้านภาษา 10 ภาษา โดยมี นางธิดา จงก้องเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานแถลงข่าว ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ
นางธิดา จงก้องเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ซึ่งได้รับมอบหมาย จาก อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ชี้แจงข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่มัคคุเทศก์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประจำปี 2557 ว่า ในปี 2558 ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายจะสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้ได้สองล้านล้านบาทในปีเดียวกัน ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จึงควรเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างโอกาสและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับตนเองและประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มัคคุเทศก์ซึ่งเป็นด่านแรกในการให้การต้อนรับ และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยสู่นักท่องเที่ยว การใช้ภาษาที่ถูกต้องควบคู่ไปกับการรู้จักวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวแต่ละชาติ ถือเป็นการสร้างเสริมการให้บริการที่มีคุณภาพและประทับใจนักท่องเที่ยว อันจะนำไปสู่การเพิ่มวันพำนัก การกลับมาเที่ยวซ้ำ และการแนะนำบอกต่อให้นักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆ เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น กรมการท่องเที่ยว โดยสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ ประสบการณ์และทักษะให้แก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ได้ทำการศึกษาและสอบถามจากบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และพบว่าภาษาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาให้แก่มัคคุเทศก์และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
ด้าน นางสาวศิริวรรณ พรเลิศวิวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว กล่าวว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านภาษาต่างประเทศให้แก่มัคคุเทศก์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประจำปี 2557 โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 8 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, มหาวิทยาลัยพะเยา, มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในการจัดอบรมภาษาต่างประเทศให้แก่มัคคุเทศก์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น และแก้ปัญหาการขาดแคลนมัคคุเทศก์ที่มีความรู้และความชำนาญภาษาต่างประเทศ จำนวน 10 ภาษา ได้แก่ ภาษารัสเซีย ฝรั่งเศส ภาษาสเปน ภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ซึ่งเป็นภาษาที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ภาษาเวียดนาม ภาษาอินโดนีเซีย ภาษามลายู


และภาษาพม่า ซึ่งเป็นภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อรองรับการเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวและรองรับ การปฏิบัติหน้าที่ผู้นำเที่ยว ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยการมีมัคคุเทศก์ที่มีทักษะความรู้ด้านภาษาต่างประเทศในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการ เพิ่มช่องทางขยายโอกาสการทำธุรกิจและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
สำหรับการอบรมภาษาต่างประเทศ ได้ดำเนินการจัดอบรมในมหาวิทยาลัยทั้ง 8 แห่ง โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญการสอนภาษาจากสถาบันเป็นผู้ให้การอบรม ซึ่งจะเริ่มอบรมตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กันยายน 2557 ดังนี้
-มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปิดอบรม 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาญี่ปุ่น (สถานที่อบรมกรุงเทพฯ) และภาษาจีน (สถานที่อบรมจังหวัดเชียงราย) สอบถามได้ที่ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ โทร. 02-244-5410-15
-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดอบรม 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาจีน และภาษาพม่า (สถานที่อบรมจังหวัดเชียงใหม่) สอบถามได้ที่ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-943-754
-มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดอบรม 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาพม่า และภาษามาลายู (สถานที่อบรมกรุงเทพฯ)สอบถามได้ที่ วิทยาลัยการประปา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โทร. 02-943-751
-มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดอบรมภาษาอินโดนีเซีย (สถานที่อบรมจังหวัดเชียงราย) สอบถามได้ที่ สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โทร. 053-776-087-8
-มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดอบรม 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาอินโดนีเซีย และภาษาสเปน (สถานที่อบรมกรุงเทพฯ)สอบถามได้ที่ สถานศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. 081-820-1264, 081-664-0577
-มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดอบรม 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาเกาหลี และภาษาฝรั่งเศส (สถานที่อบรมกรุงเทพฯ) สอบถามได้ที่ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา โทร. 02-655-1100 / 081-806-9625
-มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดอบรมภาษารัสเซีย (สถานที่อบรมพัทยา จังหวัดชลบุรี) สอบถามได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โทร. 02-890-1801 ต่อ 2060
-มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดอบรมภาษาเวียดนาม (สถานที่อบรมจังหวัดอุดรธานี) สอบถามได้ที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร. 042-241-806 ต่อ 401, 702
ทั้งนี้ มัคคุเทศก์ที่เข้ารับการอบรมภาษาจะได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอย่างมีคุณภาพและสามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง นำทักษะที่ได้ไปใช้ในการบริการแก่นักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศได้รับความประทับใจในการให้บริการของมัคคุเทศก์ไทย สำหรับมัคคุเทศก์ที่สนใจเข้าอบรมด้านภาษาต่างประเทศ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ มหาวิทยาลัยทั้ง 8 แห่งที่เปิดอบรมภาษาทั้ง 10 ภาษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:   Go
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม