หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: พานาโซนิค จับมือ สจล. เปิดตัว ศูนย์วิจัยการเฝ้าระวังอัจฉริยะ  (อ่าน 296 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 26 ก.พ. 15, 09:37 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

"พานาโซนิค จับมือ สจล. เปิดตัว ศูนย์วิจัยการเฝ้าระวังอัจฉริยะ SSRC ตอบรับนโยบายดิจิตอล อีโคโนมี"

พานาโซนิคผนึกกำลังกับคณะวิศวะฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิด ศูนย์วิจัยการเฝ้าระวังอัจฉริยะ (Smart Surveillance Research Center : SSRC) เพื่อสนับสนุนงานวิจัยทางด้านงานเฝ้าระวัง ตอบรับนโยบายดิจิตอล อีโคโนมีของภาครัฐ พร้อมมุ่งพัฒนาเป็นสนามสอบเทียบมาตรฐานอุปกรณ์กล้อง CCTV ในอนาคต

นางสาวราณี สิทธิแก้ว ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสดูแลสินค้าซีซีทีวีในประเทศไทย บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงการสนับสนุนในครั้งนี้ว่า พานาโซนิคได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีด้านงานเฝ้าระวัง ในยุคดิจิตอลไลฟ์ ซึ่งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้คำนึงถึงเรื่องการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน เป็นอันดับต้นๆ ทางบริษัทฯ จึงมีความยินดีที่จะสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนางานทางด้านนี้ แก่หน่วยงานทางการศึกษา เพื่อทำวิจัยโครงงานเรื่องการเฝ้าระวังด้านความปลอดภัย เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมไทยในอนาคต ประกอบกับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ของ สจล. มีความประสงค์ที่จะจัดตั้ง ศูนย์วิจัยเกี่ยวกับงานเฝ้าระวังขึ้น เพื่อทำงานวิจัยเกี่ยวกับงานเฝ้าระวัง ให้กับทางอาจารย์ และนักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป ที่สนใจในงานด้านนี้ ซึ่งสอดรับกับวัตถุประสงค์ ของทางบริษัทฯ ดังได้กล่าวมาข้างต้น

ในฐานะผู้นำตลาดกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในประเทศไทย เพื่อเป็นการคืนกำไรสู่สังคมไทย ทางบริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ SSRC พร้อมทั้งสนับสนุนเครื่องมือ และอุปกรณ์ของพานาโซนิค ให้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อใช้ในการศึกษาฟังก์ชั่นต่างๆ ให้ชัดเจนมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ในอนาคต ยังสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นศูนย์สำหรับสอบเทียบมาตรฐาน อุปกรณ์ทางด้านกล้อง เพื่อใช้ในการสร้างมาตรฐานให้กับหน่วยงานต่างๆ ได้อีกด้วย ปัจจุบันศูนย์วิจัยการเฝ้าระวังอัจฉริยะ (Smart Surveillance Research Center) พร้อมเปิดให้บริการที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รศ. ดร. คมสัน มาลีสี คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดเผยว่า ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบดิจิตอล (Digital Economy) หรือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าให้แก่ผลผลิตมวลรวมของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันรัฐบาลได้เร่งผลักดัน และรวบรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งยังกระจัดกระจายอยู่นั้น มาร่วมกันทำงานเพื่อการพัฒนาและรับมือกับนโยบายดังกล่าว

“ ที่ผ่านมา สถาบันฯ ได้นำองค์ความรู้และงานวิจัยต่างๆมาสร้างสรรค์เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ ที่ช่วยยกระดับการใช้ชีวิตประจำวันให้สอดคล้องกับนโยบายดิจิตอล อีโคโนมี ของภาครัฐอยู่เป็นจำนวนมาก โดยล่าสุดทางสถาบันฯ ได้ริเริ่มจัดตั้ง Smart Surveillance Research Center : SSRC ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และอุปกรณ์ต่างๆ จากบริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการทำงานวิจัย เกี่ยวกับโครงงานการเฝ้าระวัง ให้แก่อาจารย์ และนักศึกษา อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานกลางที่เป็นภาคการศึกษา ในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์ และการออกแบบระบบ สำหรับงานเฝ้าระวังแก่ผู้บริโภคทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ขายได้นำสินค้าของตนเข้ามาทดสอบ เพื่อตรวจเช็คคุณภาพสินค้าก่อนการจัดจำหน่าย อันจะเกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคต่อไปในอนาคต ” รศ. ดร. คมสัน กล่าว

ด้านดร.วัชระ ฉัตรวิริยะ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ Smart Surveillance Research Center : SSRC กล่าวเพิ่มเติมว่า “ศูนย์วิจัย SSRC มีการวางแผนการใช้งานศูนย์วิจัย ไว้ 4 ด้านด้วยกัน อันได้แก่ 1. ด้านงานการศึกษา จะจัดให้มีกิจกรรมการฝึกอบรมเกี่ยวกับการออกแบบและติดตั้งระบบเฝ้าระวังแบบต่างๆ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้กับนักศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2. ในส่วนของภาคธุรกิจ จะจัดให้มีฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้และทักษะทางเทคนิคให้ผู้ทำงานด้านการการติดตั้ง การใช้งานและการบำรุงรักษาระบบเฝ้าระวังด้วยกล้องวงจรปิดเพื่อสร้างมาตรฐานในระดับวิชาชีพ 3. ในส่วนของภาคประชาชน ศูนย์วิจัย SSRC มีห้องทดสอบที่สามารถควบคุมสภาพแสงและวัตถุอ้างอิง สามารถใช้ในการทดสอบและเปรียบเทียบคุณสมบัติกล้องวงจรปิดในสภาพการทำงานที่แตกต่างกัน เพื่อสร้างความมั่นใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค และ 4. สำหรับหน่วยงานทุกภาคส่วนสามารถติดต่อใช้ศูนย์วิจัย SSRC เพื่อประโยชน์ในด้านงานวิจัยและพัฒนาด้านการเฝ้าระวังหรือการตรวจจับด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงเช่น การวิเคราะห์ภาพ เสียง และการสั่นสะเทือน เป็นต้น เพื่อการประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ เช่น งานจราจร งานเกี่ยวกับความมั่นคง งานเกี่ยวกับภัยพิบัติ เป็นต้น นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยฯ ยังได้เตรียมแผนพัฒนาและผลักดันศูนย์วิจัย SSRC ให้เป็นสถานที่สอบเทียบมาตรฐานอุปกรณ์งานเฝ้าระวังอิเลคทรอนิกส์ในอนาคตอีกด้วย ” ดร.วัชระ กล่าว

ทั้งหมดนี้ แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและความร่วมมือระหว่าง บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่จะพัฒนาเทคโนโลยีในการทดสอบคุณสมบัติกล้องวงจรปิด เพื่อสร้างความมั่นใจ ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคต่อไป โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม