หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: อำเภอแม่เจ่ม รวมพลังประชารัฐขับเคลื่อนแม่แจ่มโมเดลโมเดลพลัส  (อ่าน 51 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 28 ก.ค. 16, 09:49 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 


อำเภอแม่เจ่ม รวมพลังประชารัฐ จับมือภาคการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ขับเคลื่อนแม่แจ่มโมเดลโมเดลพลัส แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า เดินหน้าพลิกฟื้นผืนป่าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมสร้างระบบน้ำ ส่งเสริมพืชทางเลือกที่ตอบโจทย์เรื่องรายได้แก่เกษตรกรควบคู่ไปกับการดูแลป่า พร้อมสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ภูมิสารสนเทศฯ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนแม่แจ่มโมเดลพลัส

อำเภอแม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลอำภอแม่แจ่ม พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ โปรดิ๊วส จำกัด และภาคประชาสังคม ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลง(MOU)ว่าด้วยความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาป่าไม้กับชุมชนและหมอกควันไฟป่าอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วม อำเภอแม่แจ่ม (แม่แจ่มโมเดลพลัส)

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อระดมสรรพกำลังในการแก้ไขปัญหาป่าไม้กับชุมชนและหมอกควันไฟป่าอำเภอแม่แจ่ม ในการนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ร่วมสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วม อำเภอแม่แจ่ม เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการจัดการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

นายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอแม่แจ่ม กล่าวว่า บันทึกข้อตกลง(MOU)ว่าด้วยความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาป่าไม้กับชุมชนและหมอกควันไฟป่าอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วม อำเภอแม่แจ่ม (แม่แจ่มโมเดลพลัส) เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาป่าไม้กับชุมชนและหมอกควันและไฟป่าอย่างยั่งยืน หรือ เรียกว่า “แม่แจ่มโมเดลพลัส” ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน(เขาหัวโล้น)ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 7 กรกฎาคม 2558 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและหยุดยั้งปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ำในพื้นที่ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้โดยจะนำร่องดำเนินการก่อนได้อย่างทันทีใน 15 หมู่บ้าน โดยมีการจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือดังกล่าว ไปเมื่อ 26 ก.ค. 2559 ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ภายใต้บันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีสาระสำคัญ ประกอบด้วย 1.สนับสนุนการสร้างความเข้าใจกับทุกภาคส่วน 2.ส่งเสริมการจัดระเบียบคนและพื้นที่ 3.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาป่า 4.ส่งเสริมสนับสนุนการฟื้นฟูระบบนิเวศ 5.ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 6.ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน

ในการนี้คณะกรรมการบูรณาการแก้ไขปัญหาป่าไม้กับชุมชนและหมอกควันไฟป่าอำเภอแม่แจ่ม ได้จัดตั้งภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วม อำเภอแม่แจ่ม ขึ้นมาโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ซึ่งศูนย์ภูมิสารสนเทศฯนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์แม่แจ่มโมเดลพลัส โดยจะมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการติดตามประเมินผลในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มให้มีความเป็นเอกภาพ ช่วยให้การจัดทำข้อมูลแผนที่จำแนกการใช้ประโยชน์ป่าไม้ที่ดินรายแปลงสามารถนำไปใช้กำหนดพื้นที่ดินประเภทต่าง ๆ เช่น ป่าอนุรักษ์ดินและน้ำ, ป่าชุมชน, ที่ทำกินและป่าเศรษฐกิจชุมชน ตลอดจนที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

นายจอมกิตติ ศิริกุล ผู้บริหารโครงการพิเศษ ประจำสำนักประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความตั้งใจจริงในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยได้เข้าร่วมเป็นภาคีของแม่แจ่มโมเดลมาตั้งแต่ต้น ที่ผ่านมาได้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาครัฐ และภาคประชาสังคมในอำเภอแม่แจ่มแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

อาทิ การนำร่องโครงการหมู่บ้านปลอดเผา 100% ที่ตำบลบ้านทับ จำนวน 1,500 ไร่ซึ่งประสบความสำเร็จที่น่าพอใจ และในก้าวต่อไปของการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและพลิกฟื้นฝืนป่าอำเภอแม่แจ่มสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์แม่แจ่มโมเดลพลัส ได้วางแผนที่จะสร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ระบบน้ำ ควบคู่ไปกับการสร้างอาชีพในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนหรือ Social Enterprise โดยอยู่ระหว่างการศึกษาหาพืชทางเลือกเพื่อทดแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งนำร่องลดพื้นที่การปลูกข้าวโพดและสร้างความยั่งยืนด้านอาชีพแก่เกษตรกรเป็นโครงการแรกที่บ้านกองกาย ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่มนอกจากนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ร่วมสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วม อำเภอแม่แจ่ม ทั้งนี้เพราะเห็นถึงความสำคัญของศูนย์ฯดังกล่าวซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการจัดการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าที่อำเภอแม่แจ่ม

ทั้งนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์เชื่อมั่นว่ายุทธศาสตร์แม่แจ่มโมเดลพลัสซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน จะเป็นมิติใหม่ในการพัฒนา ซึ่งจะทำให้ได้พื้นที่ป่ากลับคืนมา เพิ่มพื้นที่ป่า แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน พัฒนาแหล่งน้ำ และสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม