หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: Banco Bradesco ประกาศผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2560  (อ่าน 21 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 2 ก.พ. 18, 13:33 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

Bradesco (BM&FBovespa: BBDC3; BBDC4, NYSE: BBD) รายงานตัวเลขผลประกอบการที่สำคัญในงวดปี 2560 โดยรวมถึงการควบรวมกิจการกับ HSBC Bank Brasil S.A.และบริษัทย่อย (HSBC Brasil) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

1. กำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามปกติ (Recurring Net Income) งวดปีแรก 2560 อยู่ที่ 1.9024 หมื่นล้านเรียลบราซิล (เพิ่มขึ้น 11.1% จากระดับ 1.7121 หมื่นล้านเรียลบราซิลในงวดปี 2560) คิดเป็นกำไรต่อหุ้นที่ 3.13 เรียลบราซิล และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (Return on Average Adjusted Shareholders' Equity) ที่ 18.1%

2. เมื่อแยกตามแหล่งที่มาของรายได้ กำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามปกติ ประกอบด้วยกำไร 1.3490 หมื่นล้านเรียลบราซิล จากกิจกรรมทางการเงินต่าง ๆ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 70.9% ของทั้งหมด และอีก 5.534 พันล้านเรียลบราซิล จากธุรกิจประกัน แผนบำนาญ และพันธบัตรเพื่อการออมเงิน (Capitalization Bond) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนรวมกัน 29.1%

3. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มูลค่าตลาดของ Bradesco อยู่ที่ 2.00521 แสนล้านเรียลบราซิล โตขึ้น 24.7% จากเดือนธันวาคม 2559

4. มูลค่าทรัพย์สินรวมในเดือนธันวาคม 2560 อยู่ที่ 1.298 ล้านล้านเรียลบราซิล เพิ่มขึ้น 0.4% จากเดือนธันวาคม 2559 โดยมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ยอยู่ที่ 1.5% ต่อปี

5. ในเดือนธันวาคม 2560 ธนาคารมีวงเงินสินเชื่อ (Expanded Loan Portfolio) แตะ 4.92931 แสนล้านเรียลบราซิล ลดลง 4.3% จากเดือนธันวาคม 2559 โดยสินเชื่อลูกค้าบุคคลมีมูลค่ารวมอยู่ที่ 1.75469 แสนล้านเรียลบราซิล (เพิ่มขึ้น 2.0% จากเดือนธันวาคม 2559) ขณะที่สินเชื่อลูกค้าองค์กรมีมูลค่ารวมอยู่ที่ 3.17462 แสนล้านเรียลบราซิล (ลดลง 7.4% จากเดือนธันวาคม 2559)

6. มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการอยู่ที่ 1.987 ล้านล้านเรียลบราซิล เพิ่มขึ้น 4.3% จากเดือนธันวาคม 2559

7. ส่วนของผู้ถือหุ้นมีมูลค่ารวม 1.10457 แสนล้านเรียลบราซิลในเดือนธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น 10.0% จากเดือนธันวาคม 2559 ขณะที่อัตราส่วนเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III เมื่อคำนวณตามเงื่อนไข Prudential Conglomerate อยู่ที่ 17.1% ซึ่งในจำนวนนี้เป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier I Capital) ทั้งสิ้น 13.1%

8. ธนาคารจ่ายและกันสำรองผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 7.204 พันล้านเรียลบราซิลในรูปแบบของผลประโยชน์ในส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งคำนวณจากผลกำไรที่ได้รับในงวดปี 2560 โดยแบ่งจ่ายเป็นงวดรายเดือนและระหว่างกาล 2.384 พันล้านเรียล และกันสำรอง 4.820 พันล้านเรียลบราซิล

9. สัดส่วนดอกเบี้ยต่อรายได้ของ NII อยู่ที่ 6.2775 หมื่นล้านเรียลบราซิลในงวดปี 2560 ลดลง 0.5% เมื่อเทียบกับปี 2559

10. อัตราการค้างชำระหนี้ระยะเวลา 90 วัน อยู่ที่ 4.7% ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560 ลดลง 0.8% เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2559

11. อัตราส่วนประสิทธิภาพ (Efficiency Ratio (ER)) ซึ่งไม่รวมผลกระทบจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน อยู่ที่ 40.8% ในเดือนธันวาคม 2560 (38.9% ในเดือนธันวาคม 2559)

12. ค่าเบี้ยประกันภัย การจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และรายได้จากพันธบัตรเพื่อการออมเงิน รวมอยู่ที่ 7.6289 หมื่นล้านเรียลบราซิลในงวดปี 2560 เพิ่มขึ้น 6.8% เมื่อเทียบกับปี 2559 การตั้งสำรองทางเทคนิคอยู่ที่ 2.46653 แสนล้านเรียลบราซิล เพิ่มขึ้น 10.4% จากยอดเงินคงเหลือในเดือนธันวาคม 2559

13. การลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 6.037 พันล้านเรียลบราซิลในปี 2560

14. ภาษีและเงินจ่ายสมทบที่จ่ายหรือกันสำรอง ซึ่งรวมถึงประกันสังคม แตะที่ 3.1584 หมื่นล้านเรียลบราซิลในงวดปี 2560 โดยในยอดรวมดังกล่าวนั้น จำนวน 1.5548 หมื่นล้านเรียลบราซิลคือส่วนที่เกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่ายและการเรียกเก็บจากบุคคลที่สาม และ 1.6036 หมื่นล้านเรียลบราซิล คำนวณจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่พัฒนาโดย Bradesco Organization ซึ่งตัวเลขรวมนี้เทียบเท่ากับ 84.3% ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามปกติ

15. ด้วยความพยายามอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในปี 2560 ที่ผ่านมา Bradesco จึงได้ดำเนินการปรับปรุงเครือข่ายบริการลูกค้า โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยกระดับการให้บริการแก่ลูกค้า โดยขณะนี้ Bradesco มีเครือข่ายบริการลูกค้าที่กว้างขวางในบราซิล ด้วยจุดบริการลูกค้า (PA) จำนวน 73,474 จุด, สาขา 4,749 แห่ง, สาขาบริการ 3,899 สาขา, ตู้เอทีเอ็มที่ตั้งอยู่ตามบริษัท (PAE) จำนวน 928 ตู้ และจุดบริการลูกค้า Bradesco Expresso จำนวน 38,708 จุด นอกจากนี้ ลูกค้าของธนาคารยังสามารถใช้บริการจากตู้เอทีเอ็ม Bradesco จำนวน 35,590 เครื่อง และเครือข่ายเอทีเอ็มของ Banco24Horas จำนวน 21,259 เครื่อง

16. เงินเดือน บวกค่าสวัสดิการและผลประโยชน์ทั้งหมด มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 1.6874 หมื่นล้านเรียลบราซิลในงวดปี 2560 โดยมีการให้ผลประโยชน์ทางสังคมแก่พนักงานของ Bradesco Organization และผู้อยู่ในอุปการะ เป็นมูลค่า 4.638 พันล้านเรียลบราซิล ในขณะที่การลงทุนด้านการศึกษา การฝึกอบรม และโครงการพัฒนาต่าง ๆ มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 1.70775 แสนเรียลบราซิล

17. รางวัลและการยอมรับที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมา:

- บริษัทที่ได้รับรางวัล "Best in People Management" มากที่สุด (Valor Carreira ของหนังสือพิมพ์ Valor Economico)
- ถูกกล่าวถึงในผลสำรวจ "Top of Mind" ว่าเป็นสถาบันการเงินเอกชนที่อยู่ในใจชาวบราซิลมากที่สุด (หนังสือพิมพ์ Folha de S. Paulo)
- คว้าอันดับหนึ่งในการจัดอันดับทั่วไป และเป็นผู้ชนะรางวัล "100 Most Innovative in companies in the Use of IT" (IT Midia ร่วมกับ PricewaterhouseCoopers – PWC)
- เป็นผู้ชนะรางวัล IT Leaders ประจำปี 2560 ในสาขาธนาคารและประกัน และคว้าอันดับหนึ่งในการจัดอันดับ Top 100 IT Leaders ประจำปี 2560 (17th edition of Computerworld) ซึ่งนับเป็นปีที่สองติดต่อกัน
- ได้รับรางวัลผู้จัดการกองทุนประเภท wholesale และ multimarket ในบราซิล (นิตยสาร Exame, จากผลสำรวจที่จัดทำโดย Getulio Vargas Foundation) และ
- กลุ่มบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ที่สุดในการจัดอันดับ "Valor Grandes Grupos" (หนังสือพิมพ์ Valor Economico )

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม