หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: MR. BUNNECHANNนักศึกษาทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพฯจากประเทศกัมพูชา  (อ่าน 24 ครั้ง)
Guest
prkmutnb
เรทกระทู้
« เมื่อ: 23 ก.ย. 18, 21:38 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

MR. BUNNECHANNนักศึกษาทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพฯจากประเทศกัมพูชา
"นักเรียนทุน" ในต่างประเทศ อาจเป็นความใฝ่ฝันของนักศึกษาหลายๆ คน ที่อยากได้รับโอกาสดี
สักครั้งในสถาบันการศึกษาที่ตนเองใฝ่ฝันและอยากเข้าไปศึกษาแน่นอนที่สุดการได้รับทุนการศึกษาสมัยนี้มี
หลากหลายช่องทางจากองค์กรต่างๆ ให้การสนับสนุน ด้วยเหตุผลของทุนแต่ละประเภทไป เพราะ
ทุนการศึกษาสามารถเติมเต็มและเกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเมื่อจบการศึกษาไป
วันนี้จะพามารู้จัก MR. BUNNECHANNเป็นนักศึกษาทุนพระราชทาน โครงการพระราชทานความ
ช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.)ประสบความสำเร็จบนเส้นทางการศึกษา บวกกับฝีไม้ลายมือ
อินเตอร์จริงๆ ทั้งเก่งเรียน เก่งกิจกรรม มีความคล่องตัวสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ปัจจุบัน
กำลังจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในเดือนพฤศจิกายน 2561 นี้
MR. BUNNEเล่าให้ฟังว่า ผมรู้สึกดีใจ ปลาบปลื้มปิติ รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
อย่างหาที่สุดมิได้ รวมถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ที่ได้ให้โอกาส
ทางการศึกษาแก่ผม โดยสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชาวกัมพูชาที่ปรารถนาอยากศึกษาต่อใน
ต่างประเทศสำหรับทุนพระราชทานนี้ ได้ช่วยสนับสนุนทั้งเรื่องของที่พักอาศัย อุปกรณ์ทางการศึกษา
ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่อเดือนอีกด้วยครับซึ่งผมถือว่าได้รับโอกาสที่ดีมาก ทำให้ชีวิตบนเส้นทางการศึกษาที่นี้ได้
เหมือนคนอื่นๆ ที่ได้รับโอกาสเฉพาะผมเองเป็นคนกัมพูชาได้เข้ามาศึกษาต่อในต่างประเทศ คือประเทศไทย
ผมมีความประทับใจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) รั้ว แสด- ดำ มีหลาย
อย่างครับ นับตั้งแต่การย่างก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ผมสัมผัสถึงความอบอุ่น ร่มเย็น “มหาวิทยาลัยมีความ
สวยงาม มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เคยได้ยินมา” ส่วนวิทยาลัยนานาชาติ
และสาขาที่ผมเรียนอยู่เต็มไปด้วยมิตรไมตรี ความรักและความอบอุ่นระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์ผู้สอนซึ่ง
อาจารย์ผู้สอนทุกท่านมีความเมตตา ให้คำแนะนำที่ดีพร้อมช่วยเหลือตลอดเวลากระบวนการเรียนการสอน ผม
ชอบการสอนที่ มจพ. เพราะอาจารย์สอนดีครับ พี่ที่ดูแลช่วยเหลือและดูแลอย่างดี และเพื่อนในรุ่นมีความ
สนิทสนมกลมเกลียวสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำให้ผมประทับใจทุกๆ อย่าง ของ มจพ.
ผมได้ร่วมกิจกรรมกับทาง มจพ. และได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมโครงการต่างๆ การร่วมกิจกรรมเป็น
สิ่งที่สำคัญมาก เพราะระหว่างที่ผมได้ศึกษาอยู่ที่ มจพ. ผมคิดว่ามัน “คุ้มค่าที่ได้ใช้ชีวิตเรียนใน มจพ. แห่งนี้”
และได้สัมผัสและมีประสบการณ์ที่ตัวผมเองตอนที่ยังไม่ได้เรียนรู้ หรือมีประสบการณ์จากที่ไหนมาก่อน แต่ที่
มจพ. นี่แหล่ะครับสอนผมในหลากหลาย มีหลายสิ่งที่ได้พบและไม่เคยทำมาก่อน ก็ได้เรียนรู้ได้แชร์
ประสบการณ์จริงๆ ในมุมองของผม “การเรียนรู้ได้มิใช่แต่จะเพียงแค่การศึกษาในชั้นเรียนเท่านั้น แต่
ประสบการณ์นอกห้องเรียนมันให้วิธีคิด และมุมมองได้อย่างสร้างสรรค์” นอกจากผมยังได้เข้าร่วมโครงการ
และกิจกรรมหลายอย่าง เช่น INTER CULTURE 2014CAMP และ KMUTNB ENGLISH IDOLV CAMP
จัดโดยศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ (ICC) KMUTNB และโครงการ IC GREEN จัดโดยวิทยาลัยนานาชาติ ผมยัง
ได้รับโอกาสดีๆ ให้เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย นับเป็นประสบการณ์เปิดโลกทัศน์ให้ผม ซึ่ง
โครงการดังกล่าวเป็นโปรแกรมที่ผมสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆในสถานที่ทำงานจริงพร้อมๆ กับการได้รับ
ประสบการณ์มากมายจากภาคสนาม และเป็นสถานที่ที่ผมได้ทำโครงการพิเศษ และผมก็ได้รับโอกาสที่ดีที่ผม
ได้มีส่วนร่วมและได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์และวิทยาลัยนานาชาติให้เข้าร่วมการประกวดผลงานสหกิจ
ศึกษา ประจำปี 2561 ที่ผ่านมา จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย - เยอรมัน (TGDE) ผม
ได้รับรางวัลชมเชยประเภทนวัตกรรมซึ่งเป็นรางวัลที่ผมมีความภาคภูมิใจมากครับ
ในฐานะที่ผมเป็นศิษย์เก่าและนักศึกษารุ่นแรกของวิทยาลัยนานาชาติ มจพ. ผมขอเชิญชวนเพื่อนที่
อยากจะเรียนที่วิทยาลัยนานาชาติ ที่ มจพ. ต้องเตรียมความพร้อมให้มากๆ สิ่งแรกที่สำคัญที่สุดที่นักศึกษา
ควรเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษถ้าเป็นไปได้ควรจะทดสอบ TOEFL หรือ IELTS หรือ
TU-GET หรือ CU-TEPเพราะมันสำคัญมาก และหากไม่ได้ทดสอบก็ยังมีเวลาควรเตรียมความพร้อมไว้เสมอ
หรือจะใช้ที่ มจพ. ก็ได้ เพราะมีการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ KMUTNB อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือ
การเตรียมตัวสำหรับเรื่องความต้องการเรียนในหลักสูตรอะไร การเลือกคณะ เลือกสาขา ต้องศึกษาข้อมูลและ
ทำความเข้าใจ ซึ่งสามารถหาหลักสูตรของสาขาวิชามาอ่าน และพยายามหาหนังสือเรียนที่เกี่ยวข้องและอ่าน
ล่วงหน้าเพื่อสร้างความคุ้นเคยให้กับตนเอง
#นักศึกษาทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพ ฯ
#วิทยาลัยนานาชาตฺ มจพ.
#สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ขวัญฤทัย ภาพ-ข่าว

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:
add
เรทกระทู้
« ตอบ #1 เมื่อ: 27 ก.ย. 18, 22:54 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ทุนของใครครับ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม