หน้า : พิมพ์หน้านี้ - True รับการประเมินความยั่งยืนระดับ Gold class

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: viranwan ที่ 10 ก.พ. 21, 15:34 น

True รับการประเมินความยั่งยืนระดับ Gold class


กระทู้: True รับการประเมินความยั่งยืนระดับ Gold class
เริ่มกระทู้โดย: viranwan ที่ 10 ก.พ. 21, 15:34 น
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า S&P Global ผู้ให้บริการข้อมูลด้านการเงิน และการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลก ซึ่งเป็นผู้จัดทำดัชนีความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจของบริษัททั่วโลก (DJSI) หรือดัชนีดาวโจนส์ยั่งยืน ได้เผยแพร่รายชื่อบริษัทชั้นนำด้านความยั่งยืน ในรายงาน The Sustainability Yearbook 2021 โดยมีบริษัทชั้นนำที่ได้รับการประเมินทั้งสิ้น 7,033 บริษัท ใน 40 ประเทศทั่วโลกและมีบริษัทที่ได้รับการบันทึกอยู่ใน The Sustainability Yearbook 2021 จำนวน 631 บริษัท ซึ่งปรากฏว่า มีบริษัทไทยมากถึง 29 บริษัท (รวม Thai BEV) ถือเป็นอันดับ 7 ของโลก รองจากอันดับหนึ่งคือ สหรัฐอเมริกา 92 บริษัท ญี่ปุ่น 78 บริษัท เกาหลีใต้ 30 บริษัท อังกฤษ 37 บริษัท ฝรั่งเศส 35 บริษัท ไต้หวัน 32 บริษัท และไทย 29 บริษัท

(https://www.img.in.th/images/1956a9789f8d35eba3eb9977dd5d91f8.jpg)

ทั้งนี้ สิ่งที่น่าสนใจคือ S&P Global ได้สะท้อนผลการประเมินระดับความยั่งยืนเทียบชั้นระดับสูงสุดคือ Gold class, Silver class และ bronze class ซึ่งปรากฏว่ามีบริษัทไทยได้รับการประเมินความยั่งยืนอยู่ระดับสูงสุดคือ Gold class  มากที่สุดถึง 11 บริษัทมากกว่าสหรัฐฯ ที่มีบริษัทที่ได้รับการประเมินเทียบชั้นระดับสูงสุด Gold class เพียง 9 บริษัท ตามด้วย ญี่ปุ่น 6 บริษัท เกาหลีและไต้หวันประเทศละ 4 บริษัท

ซึ่งในปีนี้ บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือซีพี ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของไทย ทั้ง 3 บริษัท ก็ได้รับรางวัลเช่นกัน

• บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) ได้รับการประเมินความยั่งยืนระดับ Gold class
• บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) ได้รับการประเมินความยั่งยืนระดับ Silver Class
• บมจ.ซีพี ออลล์ (CP All) ได้รับการประเมินความยั่งยืนระดับ Silver Class

การได้รับรางวัลในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงองค์กรธุรกิจของประเทศไทย ก็สามารถเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนระดับโลกได้เช่นเดียวกัน เพราะการดำเนินธุรกิจจะต้องมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และมีธรรมาภิบาล ตามความมุ่งมั่นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเช่นเดียวกัน

“การได้รับรางวัลความยั่งยืนครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในเส้นทางการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท ที่แสดงถึงผลงานดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่โดดเด่นของบริษัทฯ โดย The Sustainability Yearbook เป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนขององค์กรระดับโลกที่มีความน่าเชื่อถือสูง จึงมีส่วนช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อซีพีเอฟให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั่วโลก”
นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

“ปณิธานร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน คือสิ่งที่ซีพี ออลล์ ยึดมั่นเสมอมา เพื่อถักทอห่วงโซ่คุณค่าโดยปรารถนาให้ทุกกลุ่มมีความสุข ตามค่านิยม 3 ประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้แก่ ประเทศชาติ ประชาชน และองค์กร ขณะเดียวกัน เพื่อบรรลุพันธกิจ มุ่งสร้างความผูกพันกับลูกค้าด้วยสินค้า และบริการที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรม พร้อมทั้งสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน และสังคม เทคโนโลยีต่างๆ ถูกนำมาเชื่อมโยงเราเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังที่เห็นจากบริการใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริการเดลิเวอรี่ หรือ ALL Online ซึ่งล้วนแต่ผสานรวมเข้าไว้ด้วยกันภายใต้กรอบ ESG เพื่อความยั่งยืน”
นายธานินทร์ บูรณมานิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

สำหรับการประเมินผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน The Sustainability Yearbook 2021 จะใช้แบบประเมินเรียกว่า corporate sustainability assessment หรือ CSA ที่ใช้ในการจัดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจน หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) โดยในปีนี้มี 7,032 บริษัท จาก 61 กลุ่มอุตสาหกรรมที่เข้ารับการประเมิน ซึ่งระดับ Silver Class นั้นจะต้องได้คะแนนอย่างน้อย 57 และอยู่ในช่วงร้อยละ 1-5 คะแนนของบริษัทที่มีผลดำเนินการด้านความยั่งยืนสูงสุดของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม

(https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/56223662e4b058efb0ba2237/1490939723129-71R2NSKM3HBIXXIILO8G/ke17ZwdGBToddI8pDm48kHntgEyK2gnazq4zB5ssXLRZw-zPPgdn4jUwVcJE1ZvWQUxwkmyExglNqGp0IvTJZUJFbgE-7XRK3dMEBRBhUpzaN4cTt5xoD_ypDEkBN9Orcz2uaXpqU5GuffPQCfG5CLXgtfcue7UpQi0Q_ANv19g/DJSI.jpg)