หน้า : พิมพ์หน้านี้ - How to Use H1 Tags for SEO

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวเทคโนโลยีประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: anawatpm ที่ 27 มี.ค. 21, 21:45 น

How to Use H1 Tags for SEO


กระทู้: How to Use H1 Tags for SEO
เริ่มกระทู้โดย: anawatpm ที่ 27 มี.ค. 21, 21:45 น
(https://images.unsplash.com/photo-1562577309-2592ab84b1bc?ixid=MXwxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHw%3D&ixlib=rb-1.2.1&auto=format&fit=crop&w=1267&q=80)

Important thing to note is the use of H1 tag in the title and this is purely for the search engine spiders to crawl it for keywords. If your website has multiple headings then use various tags for the headings, making sure that heading relates to the content of the page. The link should be between h1 tag content and h2 tag content.

H1 tag can be used as the title for the content, or section of the content. It is called as headings in the content. It helps the users to understand the main heading and the section of the content. If you are using WordPress platform to create a website then there is no difficulty in using H1 tag for the headings. You can also use H2 tag for the subheadings which is very useful for the users.

Some of the advantages of using the H1 and H2 tags are as follows:

So when you fill your home page with your keywords use the h1 tag. When you create a new page for SEO purposes then use the h2 tag. This helps the SEO while still keeping the essence of the design and the sensible content. Thus it will make the users to stay longer on your website page.

You can use the images to make the heading or sub-headings but make sure to use the alt texts as the search engines cannot understand the images properly. Use the alt text as the text for the image and keep the file name of the image.

Home page is a good place for the Meta tag. Since the Google has been developed <a href="https://munkongseo.com/" rel="dofollow">SEO</a> the home page happens to be the most relevant page for the search results. And additionally, people tend to click on this link the most. Thus you need to make sure that you have the necessary links such as home page, about us page, business homepage and site-map.

Thus you will have to develop the right kind of backlinks. If you look at the content of your website you can plan the kind of backlinks that you need to get such that it matches the kind of customers you want to attract. So accordingly รับทำ SEO you need to get backlinks from the people who like your kind of products or services.

At the same time you should pay attention to the relevancy of the links of your website. If you sell books you should link to the publishers who re-Publish your books. Similarly, you should have as many links relating to your private label products as possible.

keep changing the content of your website so that it matches the kind of customers that use the search engines. Whenever you make a big change in the content of your website Google will automatically try to sectorsize your website. This can be noticed by the huge traffic in the different pages of your site. If too much traffic is drawn to your site, that may put bad publicity of your business. So, attempt to get relevant and authentic data in the content of your website.

The best way to keep the search engine Friendly content of your website is to Schema tag the page. In simple words, the Schema tag comprises of extra information about the type of content, the location of the page, the type of media, the micro details such as browser page recommendstitle tags, Google webmaster <a href="https://munkongseo.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b9%8d%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b9%84%e0%b8%8b%e0%b8%95%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%96%e0%b8%b9%e0%b8%81/" rel="dofollow">รับทำเว็บไซต์</a> guidelines etc.

Make use of the various Dynamic keyword options available in the Keyword Planner to make full use of the extensive keyword data. The keyword phrases will be in bold in the keyword suggestion feature.

Follow the news: https://munkongseo.com/ Follow the news: https://munkongseo.com/ <a href="https://munkongseo.com/category/%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99-seo-%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b5-wordpress/" rel="dofollow">สอน SEO</a>