หน้า : พิมพ์หน้านี้ - มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดอบรมแกนนำวิศวกรสังคม (แม่ไก่)

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: ManyChuujaii ที่ 30 มี.ค. 21, 13:19 น

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดอบรมแกนนำวิศวกรสังคม (แม่ไก่)


กระทู้: มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดอบรมแกนนำวิศวกรสังคม (แม่ไก่)
เริ่มกระทู้โดย: ManyChuujaii ที่ 30 มี.ค. 21, 13:19 น
(https://talk.mthai.com/storage/uploads/2021/03/30/471c82c4933ac957b1e97864b2eaf2ee.jpeg)
มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดอบรมแกนนำวิศวกรสังคม (แม่ไก่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการ "อบรมแกนนำวิศวกรสังคม (แม่ไก่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์" เน้นทักษะชีวิตให้เป็นเครื่องมือสร้างนักศึกษาสู่นักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และนักสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏได้อย่างยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ จำนวน 5 แห่ง และมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี รวม 200 คน
(https://talk.mthai.com/storage/uploads/2021/03/30/9ca01eee56d0e68de168c8b2d81c0409.jpeg)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดเผยว่า “การอบรมกลุ่มแกนนำวิศวกรสังคม ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ จำนวน 5 แห่ง และมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี เพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์ในโครงการได้มีโอกาสเรียนรู้ และเสริมสร้างทักษะในการสร้างเครื่องมือเข้าหาชุมชน เพื่อรู้จักคุณค่าอดีต เข้าใจปัจจุบัน และพัฒนางาน แก้ไขปัญหาและต่อยอดสู่อนาคตได้”
(https://talk.mthai.com/storage/uploads/2021/03/30/73d928de0240214c0eb31371d99db3ef.jpeg)
โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ใช้เวลา 3 วันในการอบรม เน้นการให้ “เครื่องมือ” สำคัญในการสร้างทักษะวิศวกรสังคม จำนวน 5 เครื่องมือ ได้แก่
1. นักศึกษาสามารถแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึก ยอมรับความเห็นต่างเพื่อหาจุดร่วมในการพัฒนา
2. นักศึกษาเข้าใจและเคารพวิถีชีวิตของเพื่อนร่วมงานและคนในชุมชนเพื่อเลือกเวลาและประเด็นการมีส่วนร่วมได้อย่างเหมาะสม (put the right man to the right job)
3. นักศึกษาได้รู้จักคุณค่าอดีต เข้าใจปัจจุบัน เพื่อวางแผนอนาคตได้
4. นักศึกษาให้ความสำคัญกับการค้นหาขั้นตอนกระบวนการในประเด็นที่สนใจ รู้จักทุกขั้นตอนอย่างถ่องแท้ เพื่อเลือกพัฒนาได้ตรงเป้าหมาย หรือ “เกาให้ถูกที่คัน” ตามบริบทและศักยภาพ
5. นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์เพื่อสร้างกระบวนการพัฒนางานที่ได้รับมอบหมาย และมีแนวทางประยุกต์ใช้กระบวนการที่ทันสมัย อาทิ Design thinking, Business model canvas, Lean business model, Service design และ Startup process
(https://talk.mthai.com/storage/uploads/2021/03/30/36f7b106d20064538b88c1a59904e2d5.jpeg)
ซึ่งทั้งหมดที่จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างทักษะวิศวกรสังคมที่มุ่งเป้าในการสร้างนักศึกษาให้เป็นนักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และนักสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏได้อย่างยั่งยืน และที่สำคัญคือการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 “กระบวนการอบรมสร้างแกนนำวิศวกรสังคม (แม่ไก่) จำนวนกว่า 200 คน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 6 แห่งในครั้งนี้ ช่วยสร้างนักศึกษาให้เป็นนักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และนักสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏได้อย่างยั่งยืน และสุดท้ายสามารถต่อยอดสู่ชีวิตประจำวันและการทำงานหลังจบการศึกษา เป็นบุคลากรคุณภาพของประเทศได้ในที่สุด” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดากล่าว
(https://talk.mthai.com/storage/uploads/2021/03/30/308639f1b7400d9905d801af559b917f.jpeg)