หน้า : พิมพ์หน้านี้ - อายุเท่าไรถึงจะหมั้นกันได้

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องความรู้ => ข้อความที่เริ่มโดย: parivatnamisa ที่ 22 มิ.ย. 21, 09:54 น

อายุเท่าไรถึงจะหมั้นกันได้


กระทู้: อายุเท่าไรถึงจะหมั้นกันได้
เริ่มกระทู้โดย: parivatnamisa ที่ 22 มิ.ย. 21, 09:54 น
การหมั้น
การหมั้นเป็นสัญญาซึ่งฝ่ายชายทำกับฝ่ายหญิงโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อชายกับหญิงจะทำการสมรสกัน  สัญญาหมั้นจึงเทียบเท่าได้กับว่าเป็นสัญญาว่าชายจองตัวหญิงไว้ก่อนเท่านั้น

การหมั้นจะกระทำได้ต่อเมื่อเข้าเงื่อนไขแห่งการหมั้นซึ่งมีอยู่  2  กรณี คือ   
กรณีแรก เรื่องอายุของคู่หมั้น   ซึ่งชายผู้ที่จะทำการหมั้นกับหญิงได้นั้นชายและหญิงคู่หมั้นตามกฎหมายกำหนดไว้ว่าต้องมีอายุอย่างต่ำ  17 ปี  บริบูรณ์เท่านั้น
การหมั้นที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขเรื่องของอายุจะต้องถือว่าเป็นโมฆะเสียเปล่าเสมือนกับว่าไม่เกิดมีสัญญาหมั้นต่อกันอย่างใดขึ้น   คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีฐานะอยู่เช่นคงเดิมเพราะไม่มีการหมั้น   แต่ถ้าหากฝ่ายชายได้ให้ของหมั้นแก่ฝ่ายหญิงไปแล้ว  โดยทึ่ไม่รู้ว่าหญิงคู่หมั้นมีอายุยังไม่ครบ 17 ปี บริบูรณ์ ฝ่ายชายมีสิทธิเรียกของหมั้นคืนได้  แต่ถ้าหากฝ่ายชายรู้ว่าหญิงอายุยังไม่ครบ 17 ปี บริบูรณ์ หรือชายคู่หมั้นเองอายุไม่ครบ 17 ปี บริบูรณ์เช่นกัน  ฝ่ายชายไม่มีสิทธิเรียกร้องของหมั้นคืนได้ เพราะถือว่าฝ่ายชายได้ชำระหนี้อันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมาย

กรณีที่สอง   เมื่อชายและหญิงคู่หมั้นนอกจากจะต้องมีอายุอย่างต่ำ17 ปี บริบูรณ์ ซึ่งอยู่ในฐานผู้เยาว์แล้ว   การหมั้นจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากบุคคล ดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
(1) บิดาและมารดา  ในกรณีที่ผู้เยาว์มีทั้งบิดาและมารดา
(2) บิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว  ในกรณีที่บิดาหรือมาดาฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตาย  หรือถูกถอนอำนาจปกครองหรือไม่อยู่ในสภาพหรือฐานที่อาจให้ความยินยอมได้
หรือโดยพฤติการณ์ผู้เยาว์ไม่อาจขอความยินยอมจากมารดาหรือบิดาได้
(3) ผู้รับบุตรบุญธรรม ในกรณีที่ผู้เป็นบุตรบุญธรรม  ผู้รับบุตรบุญธรรมเป็นผู้มีอำนาจให้ความยินยอม  บิดามารดาโดยกำเนิดไม่มีสิทธิให้ความยินยอมได้
(4) ผู้ปกครอง ในกรณีที่ไม่มีบิดาและมารดา  บิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว  ผู้รับบุตรบุญธรรม  หรือมีบุคคลดังกล่าวอยู่แต่ถูกถอนอำนาจปกครองไปแล้วจึงหมดสิทธิให้ความยินยอมได้อีกต่อไป  หากชายและหญิงจะทำการหมั้นกันต้องมีการตั้งผู้ปกครองเสียก่อนจึงจะมาขอความยินยอมจากผู้ปกครองเพื่อทำการหมั้นได้


 q*062  Cr : https://www.thaiasianlaw.com/