หน้า : พิมพ์หน้านี้ - รวมพลังจัดการขยะพลาสติก

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: mixmatch18 ที่ 22 มิ.ย. 21, 12:16 น

รวมพลังจัดการขยะพลาสติก


กระทู้: รวมพลังจัดการขยะพลาสติก
เริ่มกระทู้โดย: mixmatch18 ที่ 22 มิ.ย. 21, 12:16 น
ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ เลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ ประธานโครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติก และขยะอย่างยั่งยืน (PPP Plastics)  เป็นประธานในพิธีเปิดงานเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “ขยะพลาสติก : การจัดการและโอกาส Post COVID-19” (หาทางออก เพิ่มโอกาส สร้างรูปแบบที่สมดุล มุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างยั่งยืน) ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันทะเลโลก  โดยมี คณะผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมนำเสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกของประเทศไทย เพื่อสร้างรูปแบบที่สมดุลอันมุ่งไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างยั่งยืน ผ่านระบบการประชุมแบบออนไลน์ เพื่อให้หน่วยงาน องค์กรและประชาชน ได้ตระหนักถึงสถานการณ์การจัดการขยะพลาสติกของประเทศไทยและประโยชน์ของพลาสติกช่วง COVID-19 ในมิติต่าง ๆ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาขยะและขยะพลาสติก เพื่อสร้างรูปแบบที่สมดุลอันมุ่งไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างยั่งยืน ณ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้