หน้า : พิมพ์หน้านี้ - กระทรวงสิ่งแวดล้อมญี่ปุ่นจัดนิทรรศการและสัมมนาในการประชุม COP 26

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: prdelivery ที่ 9 พ.ย. 21, 15:02 น

กระทรวงสิ่งแวดล้อมญี่ปุ่นจัดนิทรรศการและสัมมนาในการประชุม COP 26


กระทู้: กระทรวงสิ่งแวดล้อมญี่ปุ่นจัดนิทรรศการและสัมมนาในการประชุม COP 26
เริ่มกระทู้โดย: prdelivery ที่ 9 พ.ย. 21, 15:02 น
กระทรวงสิ่งแวดล้อมญี่ปุ่น (Ministry of the Environment, Japan: MOEJ) ได้จัดตั้งพาวิลเลียนญี่ปุ่น (Japan Pavilion) ในสถานที่จัดการประชุม COP26 (การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26) ซึ่งกำลังจัดขึ้นที่เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 12 พฤศจิกายน 2021 โดยพาวิลเลียนดังกล่าวเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากญี่ปุ่น ซึ่งรวมถึงบริษัทต่าง ๆ ได้จัดนิทรรศการและงานสัมมนา นอกจากนี้ MOEJ ยังจัดพาวิลเลียนญี่ปุ่นแบบเสมือน (Virtual Japan Pavilion) เพื่อนำเสนอเทคโนโลยีและกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านทางออนไลน์

- ภาพรวมของพาวิลเลียนญี่ปุ่นในการประชุม COP 26
ในระหว่างการประชุม COP 26 ทาง MOEJ ได้มอบหมายให้พาวิลเลียนญี่ปุ่นจัดนิทรรศการและงานสัมมนา รวมถึงจัดพาวิลเลียนญี่ปุ่นแบบเสมือนเพื่อนำเสนอเทคโนโลยีและกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายในการจัดแสดงโครงการและเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่น เพื่อบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนทั้งในระดับประเทศและทั่วโลก

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2021 ทาง MOEJ ได้ประกาศรับสมัครผู้ที่จะมาจัดแสดงเทคโนโลยีลดการปล่อยคาร์บอนขั้นสูงในพาวิลเลียนญี่ปุ่น และได้ทำการคัดเลือกผลงานจัดแสดงในสถานที่จริง 12 ผลงาน และผลงานจัดแสดงออนไลน์ 33 ผลงาน (ดูเอกสารแนบ 1)

นอกจากนี้ งานสัมมนาต่าง ๆ ที่ระบุในเอกสารแนบ 2 ก็กำลังจัดขึ้นที่พาวิลเลียนญี่ปุ่นด้วยเช่นกัน

ดูรายละเอียดของนิทรรศการและงานสัมมนาได้จากเว็บไซต์ด้านล่างนี้

- เว็บไซต์ของพาวิลเลียนญี่ปุ่นในการประชุม COP 26
http://copjapan.env.go.jp/cop/cop26/en/index.html

เอกสารแนบ 1: รายชื่อนิทรรศการในพาวิลเลียน
https://kyodonewsprwire.jp/attach/202111022694-O1-QeC4v9P7.pdf

เอกสารแนบ 2: กำหนดการคร่าว ๆ ของงานสัมมนา
https://kyodonewsprwire.jp/attach/202111022694-O2-30sBDuM5.pdf

ที่มา: กระทรวงสิ่งแวดล้อมญี่ปุ่น