หน้า : พิมพ์หน้านี้ - PEA Kick off จัดระเบียบสายสื่อสารและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: porkaki141 ที่ 22 ก.ย. 22, 19:48 น

PEA Kick off จัดระเบียบสายสื่อสารและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า


กระทู้: PEA Kick off จัดระเบียบสายสื่อสารและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า
เริ่มกระทู้โดย: porkaki141 ที่ 22 ก.ย. 22, 19:48 น
PEA Kick off จัดระเบียบสายสื่อสารและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า
แบบบูรณาการ และเปิดตัวรถยนต์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าของ PEA

วันที่ 22 กันยายน 2565 นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “PEA Kick off จัดระเบียบสายสื่อสารและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบบูรณาการ และเปิดตัวรถยนต์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าของ PEA โดยมี นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ เอกชนในพื้นที่ ผู้บริหารและพนักงาน PEA ร่วมในพิธี ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน จังหวัดชลบุรี
 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ดำเนินการจัดทำโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบบูรณาการ เพื่อให้การพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ PEA เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สร้างความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้แก่เมืองท่องเที่ยว รวมทั้งยังก่อให้เกิดความมั่นคงในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ PEA เส้นทางตั้งแต่ สามแยกบางแสน ถึง วงเวียนบางแสน แบ่งเป็น เฟสที่ 1 ตั้งแต่ ปากซอยซีไซด์ ถึง วงเวียนบางแสน และเฟสที่ 2 ตั้งแต่ สามแยกบางแสน ถึง ปากซอยซีไซด์ โดยจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง หม้อแปลงแรงต่ำ ปรับปรุงแป้นไม้และอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ และ ตรวจสอบระบบจำหน่ายเพื่อให้เกิดความมั่นคง (Big Patrolling)
 
ที่ผ่านมา PEA ร่วมกับ ผู้ประกอบการธุรกิจสายสื่อสารและหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นวางแผนงาน ดำเนินงานและติดตามงานบูรณาการร่วมกัน ดำเนินการรื้อถอนสายแรงสูงข้ามถนน จำนวน 3 จุด ติดตั้งโหลดเบรกสวิตซ์ ชนิด SF6 จำนวน 1 จุด ปรับปรุงมาตรฐานการติดตั้งหม้อแปลงนั่งร้านเป็นหม้อแปลงแขวน จำนวน 6 เครื่องปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำใหม่ เป็นสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร รื้อถอนสายแรงต่ำข้ามถนน พร้อมปรับปรุงขนาดหม้อแปลงจ่ายโหลดให้เหมาะสม จำนวน 3 จุด จัดหาคอนสื่อสารพร้อมติดตั้งเคลวิส ติดตั้งตามเส้นทางตั้งแต่สามแยกบางแสน ถึง วงเวียนบางแสน ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร ตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายของ PEA ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร รื้อถอนสายสื่อสารที่มิได้ใช้งาน สายสื่อสารข้ามทาง และจัดระเบียบสายสื่อสารให้เป็นไปตามมาตรฐาน ระยะทาง 2.1 กิโลเมตร คิดเป็น 85% โดยกำหนดเสร็จสิ้นภายใน 30 กันยายน 2565
 
นอกจากนี้ PEA ออกแบบ ปรับปรุงรถปฏิบัติการระบบไฟฟ้า เพื่อยกระดับงานปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ให้มีประสิทธิภาพ สามารถดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ให้มีความมั่นคงสามารถจ่ายไฟได้อย่างต่อเนื่อง สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ แทปเลต ระบบนำทาง (GPS)  ทำให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการให้บริการประชาชน โดยในปี 2565 PEA ส่งมอบรถปฏิบัติการระบบไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 12 เขต จำนวน 233 คัน พร้อมให้บริการประชาชนทั่วประเทศ

ข่าว :  กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค