หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34  พิมพ์หน้านี้ - โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพิ่ม script สำหรับ IE 10 – 11 ค่ะ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ร่วมเทิดไท้องค์ราชันย์ => ข้อความที่เริ่มโดย: lukey2009 ที่ 29 เม.ย. 10, 14:10 น

โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: lukey2009 ที่ 29 เม.ย. 10, 14:10 น

โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: ศูนย์ติดตามสถานการณ์ ร.8 ที่ 20 ก.ค. 10, 08:51 น
ในหลวงทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์มีความร่มเย็น


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: ศูนย์ติดตามสถานการณ์ ร.๘ ที่ 28 ก.ค. 10, 10:15 น
ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน และทรงอยู่คู่กับพสกนิกรอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: นศท.ไกรศักดิ์ ไพนุพงศ์ ที่ 2 ส.ค. 10, 17:45 น
 พระองค์ทรงมีพระบารมีปกเกล้า ปกกระหม่อม


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: นศท.คุณาวุฒิ ทองอุ่น ที่ 2 ส.ค. 10, 19:24 น
-    1. พระองค์ทรงเปรี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประแซ่ซ้องสรรเสริญ
-    2. ขอพระองค์จงทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
-    3. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ  มีพลานามัยแข็งแรง  มีแต่ความปิติในพระราชหฤทัยสืบไป
-    4. ชาติไทยพ้นวิกฤติมาได้หลายครา ด้วยพระบารมีล้นเกล้า
-    5. พระบารมี แผ่ปกคุ้มไพศาล เปรียบสายธาร อมฤตหล่อหล้า ดั่งแสงทอง นำทางชาวประชา
                    เหล่าข้าพระพุทธเจ้าขอสดุดี
-    6. แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชัน จะมีแต่การฆ่าฟันเพื่อห้ำหั่นและแย่งชิง
-    7. สถาบันชาติ ศาสน์  กษัตริย์  เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ
-    8. ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด
-    9. เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชนได้รับประโยชน์มีความ
                    ผาสุก มั่นคงและยั่งยืนสืบไป
-               10. ขอพระองค์ จงมีพระเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ แก่ปวงชนชาวโลก ตลอดไปด้วยเทอญ


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: นศท. ที่ 5 ส.ค. 10, 09:55 น
ข้าพเจ้าภูมิใจที่ได้เกิดมาอยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทย ...
นศท.เกียรติศักดิ์ ศรีจันทร์ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: นศท. อำนาจ เกกาฤทธิ์ ที่ 5 ส.ค. 10, 10:04 น
ข้าพเจ้าภูมิใจที่ได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทย


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: นศท.ชัชวาลย์ พลมนตรี ที่ 5 ส.ค. 10, 10:09 น
ประเทศไทยของเรายังคงเป็นไทยได้จวบจนทุกวันนี้เพราะบารมีปกเกล้าของพระมหากษัตริย์ของ


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: นศท.น้ำเชี่ยว ภาชนิล ที่ 5 ส.ค. 10, 10:12 น
ชาติไทยเราดังนั้นเราพสกนิกรชาวไทยขอเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
โรงเรียนโพธืทองวิทยาคาร


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: นศท.ชัชวาลย์ พลมนตรี ที่ 5 ส.ค. 10, 10:14 น
ประเทศไทยของเรายังคงเป็นไทยได้จวบจนทุกวันนี้เพราะบารมีปกเกล้าของพระมหากษัตริย์ของ
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: นศท.ชัชวาลย์ พลมนตรี ที่ 5 ส.ค. 10, 10:17 น
ประเทศไทยของเรายังคงเป็นไทยได้จวบจนทุกวันนี้เพราะบารมีปกเกล้าของพระมหากษัตริย์ของ
โรงเรียนโพธืทองวิทยาคาร


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: เกียรติศักดิ์ ศรีจันทร์ ที่ 5 ส.ค. 10, 10:21 น
ข้าพเจ้าภูมิใจที่ได้เกิดมาอยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทย ...
นศท.เกียรติศักดิ์ ศรีจันทร์ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร
กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: นศท.ชีวะ โสสุด ที่ 5 ส.ค. 10, 10:26 น
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของชาวไทยทั้งแผ่นดิน
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: เกียรติศักดิ์ ศรีจันทร์ ที่ 5 ส.ค. 10, 10:37 น
พระองค์ทรงทำฝนหลวงเพื่อประชาชนไทยอยู่ดีกินดี
นศท.เกียรติศักดิ์ ศรีจันทร์  โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: ศูนย์ติดตามสถานการณ์ ร.8 ที่ 17 ส.ค. 10, 08:29 น
ในหลวงทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์มีความร่มเย็น


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: นศท.ภาณุวัฒน์ สงวนวงษ์ ที่ 2 ก.ย. 10, 21:09 น
ข้าพเจ้าภูมิใจที่ได้เกิดมาอยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทย ...
ในหลวงทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์มีความร่มเย็น
นศท.ภาณุวัฒน์ สงวนวงษ์ จทบ.ชุมพร


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: พัน.พัฒนา 2 ที่ 7 ก.ย. 10, 11:20 น
ดวงใจทุกดวงน้อมเกล้าแด่พระมหากษัตริย์ ไทย


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: ต้นน้ำ ที่ 9 ก.ย. 10, 15:25 น
พระองค์ทรงทำฝนหลวงเพื่อประชาชนไทยอยู่ดีกินดี


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: tararat ที่ 21 ต.ค. 10, 19:26 น
พระองค์ทรงใช้ประสบการณ์และแนวพระราชดำริ โครงการหลวงในการพัฒนาและวิจัย   พระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยไปศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อนำความรู้ความสามารถนำกลับมาพัฒนาประเทศ

นศท.หญิงธารารัตน์  โพธิ์งาม จทบ.ช.พ.


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: tararat ที่ 21 ต.ค. 10, 19:32 น
   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความห่วงใยประชาชนชาวไทยในทุกด้าน   โดยเฉพาะในด้านสุขภาพอนามัย ซึ่งพระองค์ทรงถือว่าปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนนั้นเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข ดังพระราชดำรัสที่ว่า ถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรมก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้เพราะทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติก็คือพลเมืองนั่นเองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นห่วง  
นศท.หญิงธารารัตน์  โพธิ์งาม จทบ.ช.พ.


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: tararat ที่ 29 ต.ค. 10, 19:25 น
 หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน
นศท.หญิงธารารัตน์  โพธิ์งาม  จทบ.ช.พ.


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: tararat ที่ 29 ต.ค. 10, 19:35 น
โครงการพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำ การพิทักษ์ป่า ช่วยชาวโลกในการลดภาวะโลกร้อน ช่วยชาติฟื้นคืนจากวิกฤตินานาประการ “ต้นไม้จะคืนสู่ป่า ปลาจะคืนสู่หนอง
นศท.หญิงธารารัตน์  โพธิ์งาม  จทบ.ช.พ.


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: ส.อ.ปิยะพงษ์ ที่ 1 พ.ย. 10, 10:41 น
พระองค์ทรงทำฝนหลวงเพื่อประชาชนไทยอยู่ดีกินดี


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: จ.วัชรพล ที่ 1 พ.ย. 10, 10:44 น
พระองค์ทรงใช้ประสบการณ์และแนวพระราชดำริ โครงการหลวงในการพัฒนาและวิจัย   พระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยไปศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อนำความรู้ความสามารถนำกลับมาพัฒนาประเทศกระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: จ.สมบูรณ์ ที่ 1 พ.ย. 10, 10:47 น
ในหลวงทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์มีความร่มเย็น
 


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: naancy2528 ที่ 5 พ.ย. 10, 08:01 น
พ่อเหนื่อยแค่ไหน..กับการที่ต้องดูแลเรามาตลอด 60 กว่าปี..และต่อจากนี้ต่อไป
ความสุขของพ่อ..คือ..การเห็นคนไทยรักกัน..      
ยังจำได้ไหม.หรือจำไม่ได้.ก็คิดดูละกัน         
กี่ร้อย..กี่พันปี..ที่บรรพบุรุษต่างดูแลรักษาผืนดินนี้ให้กับคนรุ่นหลัง   
แต่ตอนนี้..คนไทยซะเอง..ที่กำลังเหยียบย่ำมันจนไม่มีชิ้นดี   
ถ้าวันนี้เราไม่มีชาติไทยอยู่..แล้วเราจะไปยืนอยู่ตรงไหนกัน   


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: naancy2528 ที่ 5 พ.ย. 10, 08:02 น
พ่อคนนี้มีลูกมากสุดสุด พ่อคนนี้ไม่หยุดพักแม้งานหนัก   
พ่อคนนี้ช่างพอเพียงเป็นยิ่งนัก ฉันจึงรักพ่อคนนี้ชั่วนิรันดร์
ห้าธันวาวันนี้วันเกิดพ่อ คนไทยรอจุดเทียนอย่างแข็งขัน   
ทั้งเสื้อแดงเสื้อเหลืองพร้อมเพียงกัน มาสร้างสรรค์วันพ่อให้งดงาม
ตอนนี้พ่อป่วยอยู่ศิริราช ไทยทั้งชาติเป็นห่วงเฝ้าทวงถาม
อาการพ่อเป็นอย่างไรเฝ้าติดตาม คอยเฝ้ายามพิทักษ์อยู่เป็นยวง
แหม่มสงสัยพ่อคนนี้คือคนไหน ถามคนไทยใครก็รู้ตอบในหลวง
ท่านทรงเป็นพ่อในใจไทยทุกดวง ท่านทรงห่วงลูกหลานด้วยหทัย
ขอพระชนม์ยืนยงคงคู่ฟ้า กอปรด้วยพระบุญญาพลาดิศัย   
พวกเราโซไซตี้บิทต่างรวมใจ ขอจงให้พระองค์ทรงพระเจริญ


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: naancy2528 ที่ 5 พ.ย. 10, 08:02 น
ศรีสง่าของแผ่นดินถิ่นธรรมะ      ที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงส่องธรรมนำหน้าวันฟ้ามัว   ไทยถ้วนทั่วอบอุ่นจิตมีทิศธรรม
ทรงเลิศล้นตลอดพระชนมพรรษา   เหนือฟ้ายังมีฟ้า สง่าล้ำ
ลึกยิ่งกว่ามหาสมุทร สุดสรรคำ   เย็นกว่าน้ำ กว้างกว่าผืนพิภพใด
เป็นกษัตริย์ยอดกษัตริย์ ปัดเป่าทุกข์   เพียงเพื่อสุขมหาชน ภาระใหญ่
ขอเทิดทูนพระบารมีตลอดไป   น้อมดวงใจถวายพระองค์ ทรงพระเจริญ


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: tararat ที่ 6 พ.ย. 10, 09:55 น
โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ในการพิทักษ์รักษ์ ธรรมชาติสำคัญยิ่ง เพราะหากธรรมชาติไม่สมดุลอาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติกับโลกอย่างใหญ่หลวง จนไม่มีสรรพสิ่งใด ๆ หลงเหลืออยู่อีกเลย
นศท.หญิงธารารัตน์  โพธิ์งาม จทบ.ชุมพร


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: รักดินแดน ที่ 6 พ.ย. 10, 20:27 น
ไทยเป็นไทเพราะพ่อหลวงของเรา


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: tararat ที่ 7 พ.ย. 10, 11:14 น
ในหลวงพระองค์ทรงเป็นพลังของแผ่นดินตามพระนามของพระองค์ “ภูมิพล” (“ภูมิ” หมายถึงแผ่นดิน“พล” หมายถึงกำลังหรือพลัง) เราต้องตามรอยพยุคลบาทของพระองค์ท่านเพื่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการกอบกู้ชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป
นศท.หญิงธารารัตน์ โพธิ์งาม จทบ.ชุมพร


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: นศท. ที่ 8 พ.ย. 10, 19:42 น
ในหลวงพระองค์ทรงเป็นพลังของแผ่นดินตามพระนามของพระองค์ “ภูมิพล” (“ภูมิ” หมายถึงแผ่นดิน“พล” หมายถึงกำลังหรือพลัง) เราต้องตามรอยพยุคลบาทของพระองค์ท่านเพื่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการกอบกู้ชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: นศท. ที่ 8 พ.ย. 10, 19:46 น
ขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: นศท. ที่ 8 พ.ย. 10, 19:50 น
ในหลวงพระองค์ทรงเป็นพลังของแผ่นดินตามพระนามของพระองค์ “ภูมิพล” (“ภูมิ” หมายถึงแผ่นดิน“พล” หมายถึงกำลังหรือพลัง) เราต้องตามรอยพยุคลบาทของพระองค์ท่านเพื่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการกอบกู้ชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป


นศท.นิอาษฮา ลิขิตยอดมณี


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: นศท. ที่ 8 พ.ย. 10, 19:52 น
หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตนนศท.นิอาษฮา ลิขิตยอดมณี


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: นศท. ที่ 8 พ.ย. 10, 20:02 น
ขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานกระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: srpc ที่ 11 พ.ย. 10, 15:13 น
เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: ส.เฉลิมชัย ที่ 16 พ.ย. 10, 09:36 น
ประเทศไทยของเรายังคงเป็นไทยได้จวบจนทุกวันนี้เพราะบารมีปกเกล้าของพระมหากษัตริย์


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: ครอบครัว ร.๒/๑ รอ.ร้อย.๑ ที่ 17 พ.ย. 10, 09:15 น
q*012คนไทยทุกคนควรทำหน้าที่พลเมืองที่ดี รักในหลวง เชิดชูสถาบัน ร่วมกันปกป้องให้ถึงที่สุด


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: ครอบครัว ร.๒/๑ รอ.ร้อย.๑ ที่ 17 พ.ย. 10, 09:20 น
q*006คนไทยทุกคนควรทำหน้าที่พลเมืองที่ดี รักในหลวง เชิดชูสถาบัน ร่วมกันปกป้องให้ถึงที่สุด


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: กำลังพล ร้อย.รสพ.ร.๒๓ ที่ 17 พ.ย. 10, 19:57 น
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลก จงดลบันดาลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: APCR23 ที่ 17 พ.ย. 10, 20:27 น
แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชัน จะมีแต่การฆ่าฟันเพื่อห้ำหั่นและแย่งชิง


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: APCR23 ที่ 17 พ.ย. 10, 20:33 น
ขอพระองค์ จงมีพระเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ แก่ปวงชนชาวไทย ตลอดไปด้วยเทอญ


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: APCR23 ที่ 17 พ.ย. 10, 20:38 น
ขอจงทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป


กระทู้: โพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: APCR23 ที่ 17 พ.ย. 10, 20:40 น
ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า