หน้า : พิมพ์หน้านี้ - งานแนะนำหลักสูตร (Open House) Business Software Development (BSD) - Chula

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องเด็กเรียน-เรียนต่อ => ข้อความที่เริ่มโดย: gim2mick ที่ 12 พ.ค. 10, 17:53 น

งานแนะนำหลักสูตร (Open House) Business Software Development (BSD) - Chula


กระทู้: งานแนะนำหลักสูตร (Open House) Business Software Development (BSD) - Chula
เริ่มกระทู้โดย: gim2mick ที่ 12 พ.ค. 10, 17:53 น
กิจกรรมแนะนำหลักสูตร (Open House) ที่จะจัดในวันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2553 นี้

ทางหลักสูตรขอเลื่อนการกำหนดจัดงานออกไปก่อนค่ะ จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติค่ะ

กำหนดการใหม่จะแจ้งให้ทราบภายหลังค่ะแนะนำหลักสูตร (Open House) Business Software Development (BSD) - Chula
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ
ภาคนอกเวลาราชการ ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ ได้รับเปิดรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ภาคนอกเวลาราชการ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 สำหรับผู้สนใจที่มีภาระงานประจำอยู่ และเป็นการตอบสนองต่อความต้องการในการสร้าง Software Developer ที่มีคุณภาพสำหรับภาคธุรกิจ ในปีการศึกษา 2553 นี้ หลักสูตรฯ จะเปิดรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ภาคนอกเวลาราชการ เป็นรุ่นที่ 5

การจัดแนะนำหลักสูตรฯ จะเป็นโอกาสให้ผู้สนใจในหลักสูตรฯ ทำความเข้าใจกับวัตถุประสงค์ ลักษณะการเรียนการสอน และรายละเอียดอื่นๆ ของหลักสูตรฯ ก่อนการตัดสินใจสมัคร

ระยะเวลา
กิจกรรมแนะนำหลักสูตร (Open House) จะจัดในวันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2553 โดยมีกำหนดการโดยคร่าวดังนี้
8:30-9:00 ลงทะเบียน
9:00-11:00 ชี้แจงหลักสูตรฯ,ความคิดเห็นจากศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน

สถานที่จัดกิจกรรม
ห้อง 108 ชั้น 1 อาคารไชยยศสมบัติ 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่าใช้จ่าย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ ภาควิชาสถิติ
โทรศัพท์: 0-2218-5650-1 โทรสาร: 0-2218-5652
Homepage: http://bsd.acc.chula.ac.th  (http://bsd.acc.chula.ac.th)

การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมแนะนำหลักสูตร (Open House)
สำรองที่นั่ง http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHgxVFgweFZWaTlPZ3FNR1Y3N2swTFE6MA  (http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHgxVFgweFZWaTlPZ3FNR1Y3N2swTFE6MA)


แผนที่และการเดินทาง
โดยรถไฟฟ้ามหานคร (MRT)
สถานีสามย่าน ทางออกหมายเลข 2
โดยรถโดยสารประจำทาง ขสมก.
สาย 4, 16, 21, 25, 29, 34, 36, 40, 45, 47, 50, 67, 93, 113, 141, 163, 172, 501