หน้า : 1  พิมพ์หน้านี้ - เฉพาะผู้สนใจทำงานโลจิสติกส์-ชิปปิ้ง-นำเข้า/ส่งออก เท่านั้นค่ะ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: ITBS ที่ 26 พ.ค. 10, 20:06 น

เฉพาะผู้สนใจทำงานโลจิสติกส์-ชิปปิ้ง-นำเข้า/ส่งออก เท่านั้นค่ะ


กระทู้: เฉพาะผู้สนใจทำงานโลจิสติกส์-ชิปปิ้ง-นำเข้า/ส่งออก เท่านั้นค่ะ
เริ่มกระทู้โดย: ITBS ที่ 26 พ.ค. 10, 20:06 น
โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)

ร่วมกับ

สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)
 
...เปิดรับสมัครอบรม...
 
หลักสูตร  ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ 
 


 *** ITBS ประสานหางานทำให้ หลังจบการฝึกอบรมทันที ***    ผลงานที่ผ่านมาล่าสุด 90% ได้งานทำ

                 โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) ภายใต้การดูแลของ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) ได้ตั้งขึ้น  เพื่อดำเนินการผลิตบุคลากรในสาขาวิชาชีพเฉพาะด้านโลจิสติกส์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา  โดยเปิดอบรมหลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศตามหลักสูตรฯ กระทรวงศึกษาธิการอย่างมีประสิทธิภาพ ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  480  ชั่วโมง  ด้วยสถิติของนักศึกษาที่จบได้งานทำมากกว่า 90% ขึ้นไปในแต่ละรุ่น   โรงเรียนฯ เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติงานจริงและสร้างบุคลากรป้อนเข้าสู่ธุรกิจโลจิสติกส์   ทำให้เป็นที่ยอมรับของภาครัฐและเอกชน อีกทั้งเป็นการสนับสนุนและสนองนโยบายของรัฐบาลที่จะผลักดันธุรกิจด้านโลจิสติกส์ให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ  ตลอดจนการสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย         

       หลักสูตรนี้เสนอโดย คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐ-เอกชนที่มีชื่อเสียง และมีประสบการณ์ตรงกับธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง   หลังสำเร็จการอบรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัตินั้น จะมีการทดสอบภาคทฤษฏี และประเมินผลภาคปฏิบัติ เพื่อรับใบประกาศนียบัตร รับรองโดย กระทรวงศึกษาธิการ และ สมาคม TIFFA ร่วมกับ สถาบัน ITBS   
 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
 - ผู้ที่มีความรู้ตั้งแต่ ม.6, ปวช., ปวส., และปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา) ไม่จำเป็นต้องเคยเรียน หรือ ทำงานด้านนี้มาก่อน 
- คุณสมบัติที่ ITBS ช่วยประสานหางานให้หลังสำเร็จการอบรมนั้น... ผู้เข้าอบรมจะต้องเรียนจบวุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป
 
Website
                โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)   www.itbsthai.com
 
หลักสูตรอบรม   มี 2 แบบ คือ
          1.  Full course     ภาคทฤษฎี 240  ชม. และภาคปฏิบัติ 240 ชม. (ไม่บังคับฝึกงาน) 
               ภาคปกติ   อบรมทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์  เวลา 09.00 - 16.00 น. 
               ภาคค่ำ อบรมวันจันทร์, วันพุธ, วันศุกร์      เวลา  18.00 - 21.00  น. 


            ***วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 
         2.  Short course   มีทั้งหมด 10 หัวข้อ   สามารถเลือกอบรมตามหัวข้อด้านล่าง...

               1. ธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder Business)  / 18 ชม. /  2,300.-   
               2. เงื่อนไขและเอกสารที่ต้องใช้ในธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (Incoterms and Documents Required)  / 12 ชม. /  2,000.-
               3. พิธีการศุลกากร (Customs Clearance Procedures)  /  45 ชม. /  6,300.- /
               4. การขนส่งทางทะเล (Seafreight)  /  24 ชม. /  4,700.-
               5. การขนส่งทางอากาศ (Airfreight)  /  36 ชม. /  4,700.-
               6. การบรรจุและขนถ่ายสินค้า (Operations)  / 12 ชม. /  2,000.-
               7. การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport Operation : MTO)  /  9 ชม. /  1,400.-   
               8. โลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics & Supply Chain)  / 12 ชม. /  2,000.-
               9. การตลาด (Marketing : CS & Sell Technique)  /  6 ชม. /  1,200.-
             10. Introductory English for Shipping Terminology  /  6 ชม. /  1,400.-

 
สถานที่อบรม
                โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (International Transport and Business School : ITBS)
                3388/78 ชั้น 22 อาคารสิรินรัตน์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ (เยื้องอาคารมาลีนนท์ - ช่อง 3)
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...   q*021  คุณมินทร์ฐิตา(มุก) / เจ้าหน้าที่ ITBS / โทร. 089-417-4849 / e-mail : minthita@itbsthai.com