หน้า : พิมพ์หน้านี้ - สกพ. ชวนประชาชนระดมความเห็นต่อร่างคู่มือการมีส่วนร่วมกำกับกิจการพลังงาน

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: punkik ที่ 27 พ.ค. 10, 15:01 น

สกพ. ชวนประชาชนระดมความเห็นต่อร่างคู่มือการมีส่วนร่วมกำกับกิจการพลังงาน


กระทู้: สกพ. ชวนประชาชนระดมความเห็นต่อร่างคู่มือการมีส่วนร่วมกำกับกิจการพลังงาน
เริ่มกระทู้โดย: punkik ที่ 27 พ.ค. 10, 15:01 น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน รณรงค์เชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ที่มีส่วนเกี่ยวพันกับการใช้บริการพลังงานทั้งไฟฟ้า และแก๊ส ทั้งนักวิชาการ ผู้ประกอบการ ผู้ใช้พลังงาน หน่วยงาน รวมทั้งภาคประชาสังคม ร่วมระดมความเห็นเกี่ยวกับ “ร่างคู่มือการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำกับกิจการพลังงาน” เพื่อเป็นเครื่องมือนำไปสู่กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพเต็มประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ พรบ.ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 ที่มุ่งปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชน และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ของ สกพ. เพื่อให้การดำเนินงานของ สกพ.เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม

ภูมิภาค   จังหวัด   ระยะเวลา   สถานที่
ภาคอีสาน   ขอนแก่น   วันที่ 1 มิถุนายน 2553   โรงแรมบุษราคัม
ภาคใต้   สงขลา   วันที่ 8 มิถุนายน 2553   โรงแรม เจ บี หาดใหญ่
ภาคตะวันออก   ระยอง   วันที่ 17 มิถุนายน 2553   โรงแรมสตาร์
ภาคกลาง   กทม.   วันที่ 24 มิถุนายน 2553   โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส

หมายเหตุ ภาคเหนือได้มีการจัดประชุมที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว สามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ฟรีที่นางสาวสุภาวดี เศรษฐลักษณ์ โทร. 081-483-5697 และนางสาวเสาวลักษณ์ อัศวเทววิช โทร. 081-447-6575 หรือสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และคำถามไปที่e-mail: erchandbook@gmail.com หรือโทรสาร 02-919-1539สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ :
ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ /โทรสาร 02-218-2160