หน้า : พิมพ์หน้านี้ - MUIC English Camp on 11 - 13 October, 2010.

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าว PR / กิจกรรมวัยทีน => ข้อความที่เริ่มโดย: MUIC1986 ที่ 24 ส.ค. 10, 09:53 น

MUIC English Camp on 11 - 13 October, 2010.


กระทู้: MUIC English Camp on 11 - 13 October, 2010.
เริ่มกระทู้โดย: MUIC1986 ที่ 24 ส.ค. 10, 09:53 น
MUIC English Camp
English Camp ( Catching the future ) วัยใส ใส่ใจอนาคต ครั้งที่ 3

ปัจจุบันนี้สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวนั้น ไม่เพียงพอสำหรับรูปแบบชีวิตในปัจจุบัน นักเรียนจึงควรมีโอกาสเรียนรู้เพิ่มเติมจากกิจกรรมนอกห้องเรียน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต

งานบริการวิชาการและPre – College วิทยาลัยนานาชาติ จึงจัดกิจกรรม English Camp : วัยใส ใส่ใจอนาคต ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน ได้เรียนรู้จากกิจกรรมนอกห้องเรียนโดยการทำกิจกรรมที่หลากหลาย น่าสนใจ พัฒนาความรู้ควบคู่ไปกับความรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียน ส่งผลให้เยาวชนเกิดแรงจูงใจใน การใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนในวัยเดียวกัน และมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษมากขึ้น

หัวข้อการอบรม (บรรยายเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
   1. ภาษาอังกฤษ
   2. วางแผนชีวิต พิชิตงานในฝัน
   3. วัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจการเงิน
   4. วัยใส ใส่ใจ ตัวเอง (การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับวัยรุ่นยุคใหม่)
   5. ทำกิจกรรมด้านศิลปะCreative Adventures ร่วมรับประทานอาหารแบบตะวันตก และกิจกรรมสนุก ๆ เช่น เกม และกิจกรรมสันทนา กับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.muic.mahidol.ac.th/thai/?page_id=2201