หน้า : 1  พิมพ์หน้านี้ - ท่องเที่ยว กับประกันภัย

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => กฎหมายน่ารู้ => ข้อความที่เริ่มโดย: ibsc2011 ที่ 15 พ.ค. 11, 18:14 น

ท่องเที่ยว กับประกันภัย


กระทู้: ท่องเที่ยว กับประกันภัย
เริ่มกระทู้โดย: ibsc2011 ที่ 15 พ.ค. 11, 18:14 น

www.iaminsure.com/?id=ibscinsure20 (http://www.iaminsure.com/?id=ibscinsure20)
เมื่อผู้ประ กันตนเป็นผู้ประสบภัยจากรถ จะเบิกได้ทั้งจากประกันสังคมและประกันภัยหรือไม่่
   พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เป็นกฎหมายที่มีวัตถุ ประสงค์ ให้ความคุ้มครอง แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการ ซึ่งประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตาย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน และในกรณีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ในกรณีผู้ประกันตน จะต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล ในโรงพยาบาล จะต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล ในโรงพยาบาล ตามที่ระบุไว้ ในบัตรรับรองสิทธิ หรือเครือข่ายของโรงพยาบาลนั้น ในกรณีนี้ ผู้ประกันตน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการรักษาพยาบาล แต่ถ้าเป็นกรณีฉุกเฉิน ผู้ประกันตน อาจเข้ารับการรักษาพยาบาล ในโรงพยาบาลอื่น อันมิใช่โรงพยาบาล ที่ระบุไว้ในบัตรรับรองสิทธิ ได้ไม่เกิน 72 ชั่วโมง แต่ผู้ประกันตน ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน แล้วนำใบเสร็จ มาเบิกคืนจาก สำนักงานประกันสังคมภายหลัง ตามสิทธิที่ได้รับ
www.iaminsure.com/?id=ibscinsure20 (http://www.iaminsure.com/?id=ibscinsure20)


กระทู้: ท่องเที่ยว กับประกันภัย
เริ่มกระทู้โดย: Sukey ที่ 30 มิ.ย. 11, 15:40 น
Haha, shouldn't you be charigng for that kind of knowledge?!