หน้า : 1  พิมพ์หน้านี้ - มจพ.งาน “IT’S UP TO ME ” : รักอย่างปลอดภัยใส่ใจตนเอง

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ทีนวาไรตี้ => ข้อความที่เริ่มโดย: pr university ที่ 20 พ.ค. 11, 14:34 น

มจพ.งาน “IT’S UP TO ME ” : รักอย่างปลอดภัยใส่ใจตนเอง


กระทู้: มจพ.งาน “IT’S UP TO ME ” : รักอย่างปลอดภัยใส่ใจตนเอง
เริ่มกระทู้โดย: pr university ที่ 20 พ.ค. 11, 14:34 น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบด้านสุขภาพ การเสียโอกาสทางการศึกษาและเสียอนาคต และเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในเรื่องดังกล่าว  ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเพศศึกษาที่ถูกต้อง  และมีทักษะชีวิตมากขึ้นมหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนร่วมงาน “IT’S UP TO ME ” : รักอย่างปลอดภัยใส่ใจตนเอง    ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2554 ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ พบกับ นิทรรศการความรู้ เรื่อง “การป้องกันตนเองเมื่อมีเพศสัมพันธ์”  โดยวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 พิธีเปิดงาน ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี
สืบเนื่องจากสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือขอให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาดำเนินการตามคำข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการสาธารณสุขวุฒิสภาเรื่องปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และขอให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการเร่งด่วนในการจัดหลักสูตรการเรียนรู้เพศรอบด้านให้กับเยาวชนทุกระดับชั้นอย่างเหมาะสมกับอายุและต่อเนื่อง และการพัฒนาครูให้มีคุณธรรม เป็นตัวอย่างที่ดี มีความรู้และทักษะในการสอนเพศศึกษาและทักษะชีวิต  ตลอดจนอนุญาตให้นักเรียนนักศึกษาที่ตั้งครรภ์สามารถศึกษาต่อได้โดยไม่หยุดชะงัก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยมี รายละเอียดการจัดงาน “IT’S UP TO ME ” : รักอย่างปลอดภัยใส่ใจตนเอง ดังนี้
30 พ.ค. 54
   1. จัดบรรยาย โครงการ UP TO ME (สร้างความตระหนักเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์)  
รอบที่ 1 เวลา 09.00-12.00 น. /รอบที่ 2 เวลา 13.00-16.00 น. ณ  ชั้น 9 ห้อง 901 อาคาร 40 ปี สจพ.
   2. กิจกรรมตรวจวัดความดันโลหิต, ตรวจกรุ๊ปเลือด ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ โดยพยาบาลวิชาชีพ ฟรี ณ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์
 30 พ.ค -1 มิ.ย 54 ณ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์    
      -  กิจกรรม, เกมส์ ประเมินความเสี่ยงของตนเองในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์
      -  ฉายหนังสั้น 3 ตอน เรื่อง “ทางเลือก ”
      -  กิจกรรม, เกมส์ , สาธิตวิธีใส่ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี การแสดงดนตรีสลับการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา
ทักษะชีวิต การปรับตัว ยาเสพติด
      -  บอร์ดนิทรรศการ /เอกสารแผ่นผับ/ให้ความรู้เรื่องการใส่ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี, ความรู้เรื่องประโยชน์ของถุงยางอนามัย และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตการปรับตัว โดยนักสังคมสงเคราะห์
 2-3 มิ.ย 54 ณ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์
  -   กิจกรรมการแสดงดนตรี สลับการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา ทักษะชีวิต การปรับตัว ยาเสพติด
  -  บอร์ดนิทรรศการ/ เอกสารแผ่นพับ/ให้ความรู้เรื่องการใส่ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี, ความรู้เรื่องประโยชน์ของถุงยางอนามัย


กระทู้: มจพ.งาน “IT’S UP TO ME ” : รักอย่างปลอดภัยใส่ใจตนเอง
เริ่มกระทู้โดย: Teyah ที่ 28 พ.ค. 11, 09:06 น
More posts of this qautliy. Not the usual c***, please


กระทู้: มจพ.งาน “IT’S UP TO ME ” : รักอย่างปลอดภัยใส่ใจตนเอง
เริ่มกระทู้โดย: Reignbeau ที่ 29 พ.ค. 11, 21:43 น
Now we know who the senibsle one is here. Great post!