หน้า : พิมพ์หน้านี้ - วิจัยการออกแบบหนังสือแนะนำอุปกรณ์ตกปลาและแนะนำสถานที่ตกปลา

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ท่องเที่ยว => ข้อความที่เริ่มโดย: tomsed ที่ 8 ก.ย. 11, 19:40 น

วิจัยการออกแบบหนังสือแนะนำอุปกรณ์ตกปลาและแนะนำสถานที่ตกปลา


กระทู้: วิจัยการออกแบบหนังสือแนะนำอุปกรณ์ตกปลาและแนะนำสถานที่ตกปลา
เริ่มกระทู้โดย: tomsed ที่ 8 ก.ย. 11, 19:40 น
ความเป็นมา และมูลเหตุที่นำมาสู่การวิจัย 
ปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงและแข่งขัน เกิดความตึงเครียดและสภาวะความกดดันทางสังคมทำให้ผู้คนแสวงหาแนวทางหรือ กิจกรรมในการพักผ่อนหย่อนใจ ผ่อนคลายความตึงเครียด ทำให้เกิดกกิจกรรมหลายๆอย่างเกิดขึ้นมาเพื่อรองรับการพักผ่อนที่หลากหลายรูป แบบ
การตกปลาเป็นกิจกรรมการพักผ่อนรูปแบบหนึ่งซึ่งถือได้ว่าเป็นกีฬาที่เหมาะ สำหรับออกกำลังกาย และผ่อนคลายความเครียด การตกปลาเป็นกิจกรรมทางเลือกที่เล่นได้ทุกเพศทุกวัย จัดเป็นเกมส์กีฬาการแข่งขันและเป็นกิจกรรมเพื่อการสันทนาการ เชื่อมความสัมพันธ์ สร้างทักษะและสมาธิได้เป็นอย่างดี ผู้เล่นได้ความเพลิดเพลิน สนุกสนานและได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด
การตกปลาในปัจจุบัน เป็นการตกปลาแบบสากลนิยม จัดให้เป็นหมวดหมู่หนึ่งของการกีฬา ในต่างประเทศการตกปลาจัดว่าเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยม โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่เป็นประเทศหมู่เกาะติดกับทะเล มีอาชีพดั้งเดิมเป็นชาวประมง และกีฬาตกปลาเป็นกีฬาของผู้ที่มีฐานะดี เนื่องจากกฎหมายค่อนข้างเคร่งครัด จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง กีฬาตกปลามีอุปกรณ์ที่หลากหลายทันสมัย ประกอบกับเทคโนโลยีทางด้านการผลิตที่ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วย ผ่อนแรง น้ำหนักเบา มีประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น และมีความสวยงามน่าสัมผัส นอกจากนี้มีบ่อตกปลาที่รองรับการตกปลาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีการแข่งขันทั้งในระดับประเทศ และระดับสากลจนเป็นที่ยอมรับและนิยมแพร่หลายออกไป มีการปรับกติกาให้เป็นสากล มีอุปกรณ์ที่รองรับและช่วยส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับอุปกรณ์กีฬา มากขึ้น ซึ่งในประเทศไทยกีฬาตกปลาเป็นกิจกรรมการพักผ่อนรูปแบบหนึ่งที่เข้าไปเป็น ส่วนหนึ่งของกิจกรรมการท่องเที่ยว เทศกาล หรือการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ มีผู้ที่สนใจและอยากสัมผัสกีฬาตกปลามากขึ้น
เนื่องจากอุปกรณ์กีฬาตกปลาที่มีความหลากหลายในเรื่องของอุปกรณ์ ในการตกปลาครั้งหนึ่งๆนักตกปลาจำเป็นต้องนำอุปกรณ์ไปด้วยทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วย กระเป๋าอุปกรณ์สำหรับเบ็ด กระเป๋าอุปกรณ์สำหรับรอก และกระเป๋าอุปกรณ์สำหรับเหยื่อปลอม ในบางครั้งที่ต้องเปลี่ยนสถานที่ ในกรณีที่ต้องการขนย้ายอุปกรณ์จำนวนมากนี้ไปด้วยตลอดจึงไม่เหมาะสำหรับผู้ ที่เล่นกีฬาตกปลาขั้นเริ่มต้นที่ใช้แค่อุปกรณ์ตกปลาพื้นฐานเท่าที่จำเป็น เท่านั้น

ความประสงค์

จัดทำหนังสือแนะนำอุปกรณ์ตกปลาและแนะนำสถานที่ในการตกปลา สำหรับนักตกปลาเบื้องต้นที่มีอุปกรณ์จำกัดและเหมาะสำหรับผู้ที่หัดตกปลา ใหม่ๆ ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์มากมายเพราะเป็นเพียงแค่เล่นเพื่อการกีฬาและการพัก ผ่อน นอกจากนี้ก็ยังเป็นการเผยแพร่กีฬาตกปลาให้เป็นที่รู้จักและเข้าหากลุ่มเป้า หมายใหม่ๆ ให้หันมาเล่นกีฬาตกปลามากขึ้น หนังสือแนะนำอุปกรณ์ตกปลาและแนะนำสถานที่ตกปลาสามารถบอกสิ่งที่จำเป็นในการตกปลาได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อออกแบบหนังสือแนะนำอุปกรณ์ตกปลาและแนะนำสถานที่ตกปลา สำหรับนักตกปลาเบื้องต้น มีคุณสมบัติในการใช้งานง่าย สามารถปรับเปลี่ยนไปตามต้องการหรือถอดแยกชิ้นส่วนได้ ตอบสนองการใช้งานจริงอย่างเหมาะสมและปลอดภัย
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการออกแบบหนังสือแนะนำอุปกรณ์ตกปลาและแนะนำสถานที่ตกปลาสำหรับนักตกปลาเบื้องต้น โดยตอบสนองการใช้งานที่เหมาะสมตามหลักการ
3. เพื่อศึกษาข้อมูลและสรุปผลข้อมูลทางด้านการออกแบบหนังสือแนะนำอุปกรณ์ตกปลาและแนะนำสถานที่ตกปลาสำหรับนักตกปลาเบื้องต้น

กลุ่มเป้าหมาย

นักตกปลาและผู้ที่เริ่มหัดตกปลาใหม่ๆ นักท่องเที่ยว และผู้ที่มีความสนใจในเรื่องเกมส์กีฬาตกปลา และมีชุดอุปกรณ์ตกปลาเป็นของตัวเอง ไม่จำกัดเพศ กลุ่มอายุตั้งแต่ 15 - 45 ปี ชอบการท่องเที่ยวและรักธรรมชาติ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
หนังสือแนะนำอุปกรณ์ตกปลาและแนะนำสถานที่ตกปลา สำหรับนักตกปลาเบื้องต้น มีคุณสมบัติในการใช้งานง่าย สามารถปรับเปลี่ยนไปตามต้องการหรือถอดแยกชิ้นส่วนได้ ตอบสนองการใช้งานจริงอย่างเหมาะสมและปลอดภัย