หน้า : พิมพ์หน้านี้ - ดุสิตโพลชี้ผลงาน4เดือนรัฐบาลนายกฯปูผ่านฉลุย

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => เรื่องเด่นประเด็นดัง => ข้อความที่เริ่มโดย: 000ann000 ที่ 25 ธ.ค. 11, 12:06 น

ดุสิตโพลชี้ผลงาน4เดือนรัฐบาลนายกฯปูผ่านฉลุย


กระทู้: ดุสิตโพลชี้ผลงาน4เดือนรัฐบาลนายกฯปูผ่านฉลุย
เริ่มกระทู้โดย: 000ann000 ที่ 25 ธ.ค. 11, 12:06 น
“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อการทำงานของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ในรอบ 4 เดือน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจของรัฐบาลในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยสุ่มกระจายไปทุกจังหวัดทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 4,238 คน  ระหว่างวันที่ 10-24 ธันวาคม 2554  สรุปผลได้ดังนี้   

 

 

อันดับ การทำงานของ “รัฐบาล” คะแนนเต็ม 10


 

1 ความตั้งใจในการทำงานของนายกรัฐมนตรี       7.08  คะแนน
2 ผลงานของนายกรัฐมนตรี       6.49  คะแนน
3 ความตั้งใจในการทำงานของคณะรัฐมนตรีทั้งชุด      6.44  คะแนน
4 ความจริงใจในการทำงานของรัฐบาล     6.33  คะแนน
5 ผลงานของคณะรัฐมนตรีทั้งชุด     6.21  คะแนน
6 การให้อิสระแก่ข้าราชการประจำ (ไม่ก้าวก่ายงาน)     6.13  คะแนน
7 ความสามัคคีของรัฐบาล     6.09  คะแนน
8 ความซื่อสัตย์สุจริตของรัฐบาล     5.87  คะแนน


           

 

อันดับ ผลงาน “รายกระทวง” คะแนนเต็ม 10


1 กระทรวงกลาโหม 6.63 คะแนน
2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 6.56 คะแนน
3 กระทรวงสาธารณสุข 6.44 คะแนน
4  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6.43 คะแนน
5 กระทรวงการต่างประเทศ 6.42 คะแนน
6 กระทรวงวัฒนธรรม 6.41 คะแนน
7 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  6.40 คะแนน
8 กระทรวงศึกษาธิการ 6.37 คะแนน
9 กระทรวงอุตสาหกรรม 6.36 คะแนน
10 กระทรวงการคลัง 6.33 คะแนน
11 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6.27 คะแนน
12 กระทรวงแรงงาน 6.13 คะแนน
13 กระทรวงมหาดไทย 6.10 คะแนน
14 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ 6.09 คะแนน
15 กระทรวงพลังงาน  6.06 คะแนน
16 กระทรวงยุติธรรม 6.05 คะแนน
17 กระทรวงพาณิชย์ 5.91 คะแนน
18 กระทรวงคมนาคม 5.87 คะแนน
19 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5.84 คะแนน


3. ถ้าจำแนกตามภูมิภาค ประชาชนให้คะแนนรัฐบาลในภาพรวม โดยคะแนนเต็ม 10   ดังนี้
อันดับ ภูมิภาค คะแนนเต็ม 10
1 ภาคเหนือ 7.29 คะแนน
2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6.81 คะแนน
3 กรุงเทพฯ 5.65 คะแนน
4 ภาคกลาง 5.60 คะแนน
5 ภาคใต้ 5.44 คะแนน