หน้า : พิมพ์หน้านี้ - โครงการประกวดออกแบบ M-icon สำหรับโทรศัพท์มือถือโนเกีย หัวข้อ Next Idol Your Icon

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ทีนวาไรตี้ => ข้อความที่เริ่มโดย: micon ที่ 14 มี.ค. 12, 17:25 น

โครงการประกวดออกแบบ M-icon สำหรับโทรศัพท์มือถือโนเกีย หัวข้อ Next Idol Your Icon


กระทู้: โครงการประกวดออกแบบ M-icon สำหรับโทรศัพท์มือถือโนเกีย หัวข้อ Next Idol Your Icon
เริ่มกระทู้โดย: micon ที่ 14 มี.ค. 12, 17:25 น
ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาร่วมส่งผลงาน โครงการประกวดออกแบบ M-icon สำหรับโทรศัพท์มือถือโนเกีย ในหัวข้อ “Next Idol Your Icon” ประชันไอเดียการออกแบบ Icon สำหรับ Application บนโทรศัพท์มือถือโนเกีย ไอดอลคนต่อไปจะได้รับรางวัลโทรศัพท์มือถือสุดเจ๋งโนเกีย N9 โนเกีย 603 และโนเกีย Asha 303 รวมทั้งของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

โครงการประกวดออกแบบ M-icon สำหรับโทรศัพท์มือถือโนเกีย หัวข้อ “Next Idol Your Icon”

วัตถุประสงค์:
1. เพื่อให้กระตุ้นให้นิสิต นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเป็นการพัฒนาทักษะด้านการออกแบบ
2. เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่เรียนและความรู้รอบตัวมาบูรณาการเป็นชิ้นงานประกวด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:
1. ผู้เข้าประกวดได้ใช้ศักยภาพของตนเองในการสร้างสรรค์และออกแบบผลงานใหม่ๆ
2. ผู้เข้าประกวดสามารถนำประสบการณ์จากการออกแบบ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงาน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด:
ต้องเป็นนิสิต นักศึกษา และกำลังศึกษาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย อายุระหว่าง 17-25 ปี

การส่งผลงานเข้าประกวด:

    กรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://www.mlink.co.th ให้ครบถ้วนชัดเจน ( เปิดรับสมัครวันที่ 12-31 มีนาคม 2555 )
    ส่งผลงานผ่านทางเว็บไซต์ http://www.mlink.co.th พร้อมแนบรายละเอียดเกี่ยวกับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน พร้อมชื่อผลงาน ชื่อ-นามสกุลเจ้าของผลงาน อีเมล์และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก โดยให้สร้างโฟลเดอร์เป็นชื่อ-นามสกุล เจ้าของชิ้นงาน และให้บีบอัดไฟล์ เป็นนามสกุล .ZIP หรือ .RAR เท่านั้น ( ส่งผลงานวันที่ 1-30 เมษายน 2555 )
    ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม เกี่ยวกับรายละเอียดและคำอธิบายของ M-icon “Next Idol Your Icon” ทางเว็บไซต์ http://www.mlink.co.th ( เลือกหัวข้อกิจกรรม )
    หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 31 เมษายน 2555
    หากผลงานได้รับรางวัล จะต้องส่งเอกสาร “สำเนาบัตรประชาชน” และ “สำเนาบัตรนักศึกษา” เพิ่มเติม
    อัพเดทข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่างได้ที่ http://www.mlink.co.th หรือ ร่วมพูดคุยกับ Mlink ได้ที่ http://www.facebook.com/mlinkthailand

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด:

    สร้างผลงาน Icon ใน Application M - Icon บนโทรศัพท์มือถือโนเกียที่จัดจำหน่ายโดย บมจ.เอ็ม ลิ้งค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำนวน 7 Icon ตามความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง
    สร้างผลงาน 7 Icon หลัก แบ่งเป็น Icon ต่างๆดังนี้ 1.M-Icon 2.Info Icon 3.Promotion Icon 4.Product Icon 5.Shop Icon 6.Service Icon 7. Mcheer Icon ( สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด คำอธิบายเกี่ยวกับ M-Icon ทางเว็บไซต์ http://www.mlink.co.th )
    ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสามารถแสดงเรื่องราว และตอบโจทย์ความต้องการของโครงการได้
    ใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิกในการออกแบบ โดยใช้โปรแกรม Illustrator และไม่ใช้ Font ที่มีลิขสิทธ์
    เมื่อออกแบบไฟล์เรียบร้อยแล้วต้อง Create Outline และส่งผลงานเป็นไฟล์นามสกุล AI เท่านั้นd
    อัพโหลดผลงาน ผ่านหน้าเว็บไซต์ http://www.mlink.co.th เท่านั้น โดยให้สร้างโฟลเดอร์เป็นชื่อ-นามสกุล เจ้าของชิ้นงาน และให้บีบอัดไฟล์ เป็นนามสกุล .ZIP หรือ .RAR เท่านั้น
    ส่งผลงานพร้อมเขียนชื่อผลงาน แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ชื่อ-นามสกุล เจ้าของผลงาน และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติต่อกลับได้สะดวกที่สุด
    ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานได้ท่านละ 1 ชิ้นเท่านั้น

เกณฑ์การตัดสิน:

    ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นเจ้าของผลงานที่สร้างสรรค์ด้วยตนเอง และต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง หากผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือมีส่วนประกอบของผลงานที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดก็ตาม
    ผลงานจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลใดมาก่อน หากคณะกรรมการตรวจทราบจะถูกตัดสิทธ์จากการประกวดและรับรางวัล
    การตัดสินของขณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากบริษัท เอ็ม ลิ้งค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้บริหารจากบริษัท โนเกีย ประเทศไทย ถือเป็นที่สิ้นสุด
    ผลงานที่ส่งเข้าประกวดให้ถือเป็นลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ของ บริษัท เอ็ม ลิ้งค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กำหนดการ:
เปิดรับใบสมัคร
วันที่ 12 มีนาคม – 31 มีนาคม 2555
ส่งผลงานตั้งแต่
วันที่ 1 เมษายน - 30 เมษายน 2555
ประกาศผลการประกวด
วันที่ 7 พฤษภาคม 2555
ทางเว็บไซต์ http://www.mlink.co.th และ http://www.facebook.co.th/mlinkthailand

รางวัลการประกวด:
รางวัลที่ 1 โทรศัพท์โนเกีย รุ่น N9 จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 2 โทรศัพท์โนเกีย รุ่น 603 จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 3 โทรศัพท์โนเกีย รุ่น Asha 303 จำนวน 1 รางวัล

สอบถามเพิ่มเติม
ฝ่ายการตลาด บริษัท เอ็ม ลิ้งค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ติดต่อ คุณประณาลี,คุณฐาปกรณ์
โทร 02-741-5700 Ext.829,813
URL ของการประกวด:
http://www.mlink.co.th/system/miconcontest.aspx
 q*077