หน้า : พิมพ์หน้านี้ - ยอดกำไร ปตท. ในตลาดหลักทรัพย์

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: khonthais ที่ 19 มี.ค. 12, 15:00 น

ยอดกำไร ปตท. ในตลาดหลักทรัพย์


กระทู้: ยอดกำไร ปตท. ในตลาดหลักทรัพย์
เริ่มกระทู้โดย: khonthais ที่ 19 มี.ค. 12, 15:00 น
วันที่ 07 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เวลา 19:09:31 น.
ตลท.เผย 9 เดือน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นโกยกำไรสุทธิกว่า 5 แสนล้าน
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1323259876&grpid=00&catid=09

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1323259876&grpid=00&catid=09uhmevtwigv
   
ตลาดหลักทรัพย์ฯ  เผยงบการเงินบริษัทจดทะเบียนงวด 9 เดือน 442 แห่ง ทำกำไรสุทธิสูงถึง 518,282 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 21.30% และมียอดขายรวมถึง 6,428,534  ล้านบาทเพิ่มขึ้น 24.89%  โดยมีบริษัทจดทะเบียนทั้งใน SET และ
 mai รวม 41 บริษัท มียอดขายและกำไรงวด 9 เดือนมากกว่าปีที่แล้วทั้งปี
 
นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) เปิดเผยว่า บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ (SET) มีกำไรสุทธิ 386 บริษัท คิดเป็น 87.33%  ของบริษัทจดทะเบียนที่นำส่งงบการเงินทั้งหมด 
 ในจำนวนนี้มีบริษัทจดทะเบียน  33 แห่ง สามารถทำกำไร สุทธิสะสมงวด 9 เดือนมากกว่าปีที่ 2553 ทั้งปี 
ขณะที่ไตรมาส 3 ปี 2554  บริษัทจดทะเบียนใน SET มียอดขายเติบโตเพิ่มสูงขึ้นเป็น 2,240,242 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 30.50%   
จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิรวม 154,152 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.42%
 
“ผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในงวด 9 เดือนยังมีตัวเลขอัตราการเติบโตของยอดขายและกำไรสุทธิรวมที่ปรับ
ตัวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนและมีกำไรรวมสูงสุดต่อเนื่อง  จากงวดปี 2553  ถึงงวดครึ่งปีแรกของปี 2554 ที่ผ่านมา
ซึ่งบ่งชี้ถึงพื้นฐานอันแข็งแกร่งของภาคธุรกิจและการเติบโตของยอดขายในแทบทุกหมวดธุรกิจ  อย่างไรก็ตามผล
ประกอบการ  งวด 9 เดือนนี้ ยังไม่ได้สะท้อนถึงผลการดำเนินงานของบจ.ที่อาจได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยที่
เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่าน มา “นายจรัมพรกล่าว”
 
ทั้งนี้  บริษัทจดทะเบียนที่มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานงวด 9 เดือนสูงสุด  5 อันดับแรก คือ บมจ.ปตท. (PTT)   บมจ.ปตท
.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)  บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย
(SCC) และ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL) 
จากผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน กลุ่มอุตสาหกรรม 3 อันดับแรก ที่มีกำไรสุทธิสูงสุด ได้แก่  กลุ่มทรัพยากร กลุ่ม
ธุรกิจการเงิน และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  ขณะที่หมวดธุรกิจ ที่มีกำไรสุทธิสูงสุด 3 อันดับ จาก 27  หมวด
ธุรกิจ ได้แก่ หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค   หมวดธนาคาร และ หมวดวัสดุก่อสร้าง
 
ด้านผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนใน mai  งวด 9 เดือนแรก ปี 2554 บริษัทจดทะเบียนนำส่งงบการเงินรวม
 68 บริษัท จากทั้งหมด 70 บริษัท มียอดขายรวม 52,948 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 34.94  และมีกำไร
สุทธิรวม 2,892  ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 37.85% โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 20.65% ลดลง
จาก 22.46% 
 
ทั้งนี้บริษัทจดทะเบียนใน mai ที่มีกำไรสุทธิสูงสุด 3 อันดับแรกคือ บมจ. เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ (EARTH)  บมจ. เอเชีย                                 
กรีน เอนเนอจี  (AGE)   และ บมจ. โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ (GFM) ขณะที่ในไตรมาส 3 ปี 2554 มีกำไรสุทธิ
รวม 987                  ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 17.78% โดยกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นสาเหตุหลักมาจาก
ยอดขายรวมเพิ่มขึ้นถึง 36.75%   และมีบริษัทจดทะเบียนใน mai ที่สามารถทำกำไรสุทธิสะสมงวด 9 เดือนแรกของปี
ได้สูงกว่ายอดรวมตลอด       ทั้งปีในปีก่อนหน้าถึง 8 บริษัท

 q*078 q*078 q*078 q*078 q*078 q*078