หน้า : 1  พิมพ์หน้านี้ - รายการชุมชนนี้มีดีที่ยั่งยืน เผยเคล็ดลับพลิกวิกฤตเป็นโอกาส สร้างรายได้

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: ninjakay ที่ 19 เม.ย. 13, 09:11 น

รายการชุมชนนี้มีดีที่ยั่งยืน เผยเคล็ดลับพลิกวิกฤตเป็นโอกาส สร้างรายได้


กระทู้: รายการชุมชนนี้มีดีที่ยั่งยืน เผยเคล็ดลับพลิกวิกฤตเป็นโอกาส สร้างรายได้
เริ่มกระทู้โดย: ninjakay ที่ 19 เม.ย. 13, 09:11 น
รายการ“ชุมชนนี้มีดีที่ยั่งยืน” โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำเสนอสาระเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นได้ด้วยพลังชุมชน สำหรับวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายนนี้ จะพาไปพบกับชุมชนประมง หมู่ 2  เทศบาลตำบลสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์  ที่เคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  โครงการทำดีเพื่อแผ่นดินชุมชนปลอดขยะ (Zero
Waste) เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 84 ชุมชน ปี 2554  ซึ่งค้นพบเคล็ดลับในการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส โดยสร้างรายได้ควบคู่กับการจัดการขยะ เพราะเพียงนำเศษขยะจากซากปลาซึ่งเป็นต้นตอของปัญหาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต มากลับกลายทำให้เกิดมูลค่า นั่นคือ น้ำหมักชีวภาพจากขี้ปลา เพื่อนำไปขายสร้างรายได้เสริมให้ทุกบ้านในชุมชน จนมีการตั้งเป็น“กองทุนขยะจากขี้ปลา” ภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น จากโครงการส่งเสริมความร่วมมือพหุภาคีสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น หรือ LA21 โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีเทศบาลตำบลสตึก เป็นเจ้าภาพหลักในการสนับสนุนรวมทั้งเป็นพี่เลี้ยงให้กับชุมชน พัฒนายกระดับน้ำหมักชีวภาพจากขี้ปลา สู่การเป็น OTOP ประจำชุมชน โดยในแต่ละครัวเรือนจะมีถังน้ำหมักชีวภาพประจำบ้าน เป็นน้ำยาวิเศษที่สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน เพราะนำมาใช้ประโยชน์ได้สารพัดประโยชน์ เช่น ล้างห้องน้ำเพื่อดับกลิ่น เป็นปุ๋ยสำหรับต้นไม้ ฯลฯ นอกจากนี้ยังสามารถนำ “เกล็ดปลา” ที่ได้จากชำแหละปลา ไปล้างแล้วตากแห้งเพื่อส่งขายได้ในราคากิโลกรัมละ 2 - 3 บาท เรียกได้ว่า ใช้ประโยชน์จากปลาในการสร้างมูลค่าเพิ่มได้ทั้งหมด ทั้งเนื้อ ก้างปลาและเศษปลา รวมถึงยังเกิดการต่อยอดกิจกรรมลงสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อจัดการขยะรีไซเคิลในชุมชนอีกด้วย ส่วนในช่วงการ์ตูนเคล็ดลับเพื่อโลกเขียวโดยลุงส่งเสริมกับน้องส้มจี๊ด ตอน “น้ำหมักจุลินทรีย์ ใช้ดีต้องทำเอง” สอนเทคนิคการทำน้ำหมักจุลินทรีย์จากขี้ปลาพร้อมทั้งสูตรปรับปรุงหัวเชื้อ ทำให้ได้น้ำหมักที่สะอาดและยังสามารถนำไปแปรรูปเป็นเงินได้...ติดตามชมเรื่องราวเหล่านี้ได้ในรายการ “ชุมชนนี้มีดีที่ยั่งยืน” ในวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2556 เวลา 11.30 –12.00 น. ทางสถานี TNN 2 (ทรูวิชั่นส์ 8) ออกอากาศซ้ำครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 20.00 – 20.30 น.  ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 11.00 – 11.30 น. และครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2556 เวลา 01.00 – 01.30 น. หรือรับชมรายการแบบออนไลน์ได้ทางเว็บไซด์ http://tv.truelife.com และผ่านทางโทรศัพท์ IPHONE (Free App) TRUE VISIONS on Mobile: IPHONE ได้อีกช่องทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังสามารถชมสารคดีสั้น “ชุมชนนี้มีดีที่ยั่งยืน” ทางโซเชียลมีเดียส์ www.youtube.com ได้ด้วย 


กระทู้: รายการชุมชนนี้มีดีที่ยั่งยืน เผยเคล็ดลับพลิกวิกฤตเป็นโอกาส สร้างรายได้
เริ่มกระทู้โดย: ninjakay ที่ 19 เม.ย. 13, 13:26 น
นางทองพูน ดีเวียง หรือป้าแดง (ขวาสุด) หนึ่งในชาวบ้านแห่งชุมชนเทศบาลสตึก ซึ่งส่วนใหญ่ทำมีอาชีพชำแหลปลาขาย กำลังสาธิตการแล่ปลา


กระทู้: รายการชุมชนนี้มีดีที่ยั่งยืน เผยเคล็ดลับพลิกวิกฤตเป็นโอกาส สร้างรายได้
เริ่มกระทู้โดย: ninjakay ที่ 19 เม.ย. 13, 13:27 น
นางสำราญ ดีเวียง (ป้าแอ๊ะ)  กับถังขยะอินทรีย์ ซึ่งภายในมีถุงรองรับขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว สามารถนำมาหมักทำปุ๋ยได้ เช่น ผัก ผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้


กระทู้: รายการชุมชนนี้มีดีที่ยั่งยืน เผยเคล็ดลับพลิกวิกฤตเป็นโอกาส สร้างรายได้
เริ่มกระทู้โดย: ninjakay ที่ 19 เม.ย. 13, 13:28 น
นายบุดดี ราชวิชา (ขวาสุด) ประธานชุมชน เทศบาลสตึก จ.บุรีรัมย์ เล่าถึงการทำน้ำหมักชีวภาพจากขี้ปลา


กระทู้: รายการชุมชนนี้มีดีที่ยั่งยืน เผยเคล็ดลับพลิกวิกฤตเป็นโอกาส สร้างรายได้
เริ่มกระทู้โดย: ninjakay ที่ 19 เม.ย. 13, 13:30 น
ลุงบุญถม ชินภักดี ผู้ร่วมผลิต “น้ำหมักชีวภาพจากขี้ปลา” ซึ่งมีสูตรปรับปรุงหัวเชื้อ ทำให้ได้น้ำหมักที่สะอาดและยังสามารถนำไปจำหน่ายได้ด้วย


กระทู้: รายการชุมชนนี้มีดีที่ยั่งยืน เผยเคล็ดลับพลิกวิกฤตเป็นโอกาส สร้างรายได้
เริ่มกระทู้โดย: ninjakay ที่ 19 เม.ย. 13, 13:32 น
การรวมตัวของกลุ่มเด็กและเยาวชน ร่วมเก็บขยะและจัดการขยะรีไซเคิล ในชุมชนเทศบาลตำบลสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์