หน้า : พิมพ์หน้านี้ - พลังงานสะอาด ความพร้อมด้านพลังงานไทย

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: behalf_me ที่ 7 ก.พ. 14, 15:39 น

พลังงานสะอาด ความพร้อมด้านพลังงานไทย


กระทู้: พลังงานสะอาด ความพร้อมด้านพลังงานไทย
เริ่มกระทู้โดย: behalf_me ที่ 7 ก.พ. 14, 15:39 น
ในปี 2557 นี้จะมีโรงไฟฟ้าเข้าระบบเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตซึ่งจะส่งผลให้มีการใช้ก๊าซมีปริมาณมากขึ้น รวมทั้งหมด 3,421 เมกะวัตต์ คาดว่าจะมีการใช้ก๊าซเพิ่มขึ้นอีก 4% ทั้งนี้ความต้องการใช้ไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 พร้อมกันนี้ในค่าไฟงวดถัดไป (พฤษภาคม – สิงหาคม) จะมีการปรับขึ้นอีกตามราคาเชื้อเพลิง ค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลง และปริมาณการใช้ไฟในภาพรวม

พลังงานมีอยู่หลายทางเลือก โดยเฉพาะพลังงานสะอาดที่สามารถใช้ได้โดยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งการจะเกิดโรงไฟฟ้าใกล้ชุมชนนั้นจะเห็นว่ามีชาวบ้านคนในชุมชนออกมาคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยอยู่บ่อยครั้ง สิ่งที่ควรตระหนักและเห็นความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ ก่อนการตั้งโรงไฟฟ้า คือ สร้างความรู้ ความเข้าใจอันดี ความรู้ที่ถูกต้องให้แก่คนในชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องออกไปสู่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง ให้ชุมชนมีส่วนร่วม

พลังงานหมุนเวียนเป็นพลังงานที่ได้จากธรรมชาติ ปัจจุบันพลังงานหมุนเวียนที่มีศักยภาพในประเทศไทย และได้มีการพัฒนา ใช้งานจริงอยู่แล้วในประเทศไทย ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ น้ำ ลม และพลังงานจากวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร ซึ่งข้อดีของพลังงานเหล่านี้คือลดมลพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลทั้งถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศ ซึ่งประชาชนในประเทศยังไม่เข้าใจมากนัก แต่ประเทศอื่นได้ให้ความสำคัญเพิ่มขึ้น เมื่อเร็ว ๆ นี้ ประเทศเกาหลีใต้เองได้อนุญาตให้นำเข้าวัสดุเหลือทางการเกษตร ได้แก่ กะลาปาล์ม ซึ่งแต่ละประเทศต่างพยายามผลักดันพลังงานทดแทนจากวัสดุเหลือใช้ด้วยเช่นกัน แต่ประเทศไทยได้เปรียบในเรื่องของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็น แกลบ ชานอ้อย ทะลายปาล์ม เปลือกไม้ กะลาปาล์ม เป็นต้น นับเป็นโอกาสที่ดีของเราที่ไม่ต้องนำเข้าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเหมือนประเทศเกาหลีใต้ ที่เราจะได้ใช้พลังงานจากวัสดุเหลือใช้ให้เกิดเป็นพลังงานอีกครั้ง

ประเทศไทยเป็นประเทศที่พร้อมกับการใช้พลังงานทดแทน ไม่ว่าจะเป็นด้านเชื้อเพลิงจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีมากในประเทศ ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เราคนไทยควรสร้างความพร้อมให้กับตนเองเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงกับลังงานทดแทนที่ใช้ในประเทศไทยเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศต่อไป
ติดตามข้อมูลข่าวสารของพลังงานสะอาด พลังงานทดแทนในประเทศไทยที่ได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรได้ที่  http://www.bppa.or.th  (http://www.bppa.or.th)  และ  http://www.facebook.com/bppa.th
 (http://www.facebook.com/bppa.th)