หน้า : พิมพ์หน้านี้ - ส่องกันว่อนอีก! เลขทะเบียนรถนายกฯลงพื้นที่โซนนิ่งภาคเกษตร-แก้ภัยแล้ง ที่จ.ปทุมฯ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: destinygoal ที่ 19 มี.ค. 14, 16:31 น

ส่องกันว่อนอีก! เลขทะเบียนรถนายกฯลงพื้นที่โซนนิ่งภาคเกษตร-แก้ภัยแล้ง ที่จ.ปทุมฯ


กระทู้: ส่องกันว่อนอีก! เลขทะเบียนรถนายกฯลงพื้นที่โซนนิ่งภาคเกษตร-แก้ภัยแล้ง ที่จ.ปทุมฯ
เริ่มกระทู้โดย: destinygoal ที่ 19 มี.ค. 14, 16:31 น
ส่องกันว่อนอีก! เลขทะเบียนรถนายกฯลงพื้นที่โซนนิ่งภาคเกษตร-แก้ภัยแล้ง ที่จ.ปทุมฯเมื่อวันที่ 19 มีนาคม เมื่อเวลา 10.00 น. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตร การจัดทำโซนนิ่งภาคเกษตรและสถานการณ์ภัยแล้ง ที่ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จ.ปทุมธานี

โดยน.ส.ยิ่งลักษณ์ยังคงใช้รถเข็น เนื่องจากอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าด้านซ้ายยังไม่หาย และยังคงมีอาการบวมอักเสบ จึงยังต้องใช้รถเข็นอย่างต่อเนื่องตามคำสั่งแพทย์ อย่างไรก็ตาม ทางคณะทำงานนายกรัฐมนตรีไม่ต้องการให้มีการวิพากษ์วิจารณ์จากอาการบาดเจ็บของนายกรัฐมนตรี ในวันเดียวกันนี้จึงไม่อนุญาตให้บันทึกภาพในช่วงที่นายกรัฐมนตรีลงจากรถเพื่อมายังห้องประชุมที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

ภายหลังการประชุมได้มีการสรุปเนื้อหาว่า สถานการณ์ผลการผลิตสินค้าเกษตร ที่ต้องให้ความสำคัญเร่งด่วน อาทิเช่น ข้าวนาปรัง ปาล์มน้ำมัน ยางพารา และผลไม้อื่นๆ ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า เพื่อให้สามารถเตรียมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับพืชผลที่จะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป จึงควรดำเนินการให้คณะกรรมการรายสินค้า 11 ชนิด พิจารณาข้อมูลสินค้าเกษตร อุปสงค์ อุปทาน พิจารณามาตรการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ให้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาฤดูกาลผลผลิตล้นตลาด นำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ภายใน 2 สัปดาห์ และให้กระทรวงอุตสาหกรรม ประสานกับผู้ประกอบการโรงงานที่มีกำลังการผลิตส่วนเกิน รับซื้อผลผลิตไปแปรรูป ให้รองรับผลผลิตส่วนเกินของตลาดได้ ขณะเดียวกัน จัดหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางการใช้ประโยชน์จากยางพารา โดยเชิญกรมบัญชีกลางเข้าร่วมดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สำหรับความก้าวหน้าโซนนิ่งเกษตร นั้น ได้เน้นการบริหารจัดการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์ ให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร โดยที่ประชุมเสนอให้ดำเนินการขับเคลื่อน โดยเน้นเรื่องการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นอ้อยโรงงาน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และปรับปรุงข้อมูลความต้องการในการปรับเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมโดยให้สำนักงานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสศช. เป็นผู้ประสานให้การบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นเอกภาพ และให้จัดทำโซนนิ่งเกษตรให้อยู่ในแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด โดยจะให้มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินการ รวมทั้งให้มีการตั้งคณะกรรมการดูแลในส่วนกลาง

ส่วนปัญหาภัยแล้ง โดยเฉพาะนอกเขตชลประทาน ขณะนี้มีความจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและจัดหาน้ำกินน้ำใช้ โดยให้ทางกระทรวงมหาดไทยประสานกับหน่วยงานในพื้นที่นั้น ๆ เพื่อติดตามสถานการณ์ และแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยเหลือประชาชน

อย่างไรก็ตามในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายวราเทพ รัตนากร รมช.เกษตร นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาลรองนายรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรมว.เกษตรนั่งรถตู้สีขาว ทะเบียน นค 5487 ปทุมธานีเยี่ยมชมแปลงนาข้าว โดยขณะทีเยี่ยมชมแปลงข้าวนายกรัฐมนตรีได้ลงจากรถและรับฟังบรรยายเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวปทุมธานี

จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเชื้อพันธุ์ข้าวแห่งชาติโดยมอบหมายให้นายนิวัฒน์ธำรงและนายยุคลลงรับฟังบรรยายและเยี่ยมชมตัวอย่างพันธุ์ข้าวแทน

ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีไม่เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเข้าสัมภาษณ์แต่อย่างใด

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ประเด็นเรื่องเลขทะเบียนรถของนายกฯ ยังคงได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเช่นกัน และมีการส่งแชร์กันในโลกออนไลน์พอสมควร แม้ว่าจะอีกหลายวันที่หวยจะออก