หน้า : พิมพ์หน้านี้ - IRM งัดกลยุทธ์ปั้นคนรองรับการเติบโตของธุรกิจบริหารทรัพย์สิน เร่งพัฒนาบุคลากร

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: prboom222 ที่ 24 ก.พ. 15, 14:11 น

IRM งัดกลยุทธ์ปั้นคนรองรับการเติบโตของธุรกิจบริหารทรัพย์สิน เร่งพัฒนาบุคลากร


กระทู้: IRM งัดกลยุทธ์ปั้นคนรองรับการเติบโตของธุรกิจบริหารทรัพย์สิน เร่งพัฒนาบุคลากร
เริ่มกระทู้โดย: prboom222 ที่ 24 ก.พ. 15, 14:11 น

IRM งัดกลยุทธ์ปั้นคนรองรับการเติบโตของธุรกิจบริหารทรัพย์สิน
เร่งพัฒนาบุคลากรระดับผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดและบ้านจัดสรร
อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ (IRM) ย้ำถึงเวลาธุรกิจบริหารทรัพย์สินต้องสร้างบุคลากรรองรับการเติบโตของธุรกิจ เมินแข่งขันด้านราคาแต่เน้นปั้นคนให้มีศักยภาพพร้อมทำงาน เร่งพัฒนาบุคลากรระดับผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดและบ้านจัดสรรให้มีศักยภาพรอบด้านพร้อมเข้าใจและแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยร่วมกันในสังคมขนาดใหญ่
   นายธนันทร์เอก หวานฉ่ำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (IRM) และอดีตนายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การแข่งขันของธุรกิจบริหารทรัพย์สินในโครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุดที่ผ่านมาเริ่มส่อแววว่าจะรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ และส่วนใหญ่เน้นเรื่องการตัดราคาให้ต่ำกว่าคู่แข่ง โดยเฉพาะบริษัทบริหารทรัพย์สินที่เจาะตลาดกลุ่มระดับกลางลงมา ในฐานะที่ IRM มีลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจให้เข้าไปบริการทรัพย์สินมากกว่า 100 โครงการ และมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีทำให้คาดการณ์ได้ว่าแนวทางการแข่งขันของตลาดจะส่งผลความเสียหายต่อคุณภาพการให้บริการ จึงหลีกเลี่ยงที่จะแข่งขันด้านราคากับคู่แข่งในตลาด เนื่องจากไม่ต้องการให้กลไกลด้านราคามาสร้างความเสียหายต่อชุมชนและอาคาร
   “เพื่อเป็นการรับมือกับการแข่งขันของธุรกิจบริหารทรัพย์สินในโครงการอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญกับการสร้างคนให้มีคุณภาพสูง เพื่อให้มีศักยภาพสามารถทำงานด้านบริหารทรัพย์สินและบริการลูกค้า รวมทั้งงานด้านอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากโครงการจัดสรรและอาคารชุดส่วนใหญ่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อทำหน้าที่แก้ไขปัญหาและเป็นที่ปรึกษาทั้งด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัยในสังคมขนาดใหญ่ และเชื่อว่าส่วนใหญ่ไม่ต้องการจ่ายค่าบริหารในราคาถูกแต่ไม่สามารถบริหารและจัดการปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับการอยู่อาศัยได้”  นายธนันทร์เอกกล่าว
   นอกจากนี้แล้วนายธนันทร์เอกยังให้ความเห็นว่า ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นนักบริหารทรัพย์สินที่ดีจะต้องมีความเข้าใจความต้องการและความรู้สึกของลูกค้า ดังนั้น IRM จึงต้องเน้นการพัฒนาบุคลากรระดับผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดและบ้านจัดสรรเป็นประจำทุกเดือน โดยเฉพาะด้านบุคลิกภาพ การให้บริการโดยเน้นการสร้างความประทับใจและทักษะบริการที่เกินความคาดหวังของลูกค้า รวมทั้งเรื่องการสื่อสารกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม นอกจากนี้แล้วพนักงานระดับผู้จัดการจะต้องเข้าใจปัญหาของลูกค้า มีความรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งต้องติดตามการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญจะต้องมีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่ดีในการอยู่อาศัยร่วมกันในสังคมขนาดใหญ่ฯลฯ ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้คือสิ่งที่ IRM นำมาใช้เป็นกลยุทธ์รับมือกับการแข่งขันของตลาด ทำให้ที่ผ่านมาโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ได้ให้ความไว้วางใจอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มว่าภายในไตรมาสที่ 1 ของปีนี้จะมีโครงการบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมทั้งในกทม.และต่างจังหวัดทยอยเข้ามาทำสัญญากับบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 15 โครงการ
   อนึ่ง ที่ผ่านมา IRM มีผลงานการบริหารโครงการจัดสรรและคอนโดมิเนียมมากกว่า 100 โครงการ และมีประสบการณ์ในการบริหารทรัพย์สินกว่า 20 ปี สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลการให้บริการเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2204-1077-82   หรือ  www.irm.co.th