หน้า : พิมพ์หน้านี้ - กระทรวงพลังงานอัดฉีด 4,932 ล้านบาท เร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงาน หวังช่วยกระตุ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: busaba18a ที่ 3 ก.ค. 15, 11:20 น

กระทรวงพลังงานอัดฉีด 4,932 ล้านบาท เร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงาน หวังช่วยกระตุ


กระทู้: กระทรวงพลังงานอัดฉีด 4,932 ล้านบาท เร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงาน หวังช่วยกระตุ
เริ่มกระทู้โดย: busaba18a ที่ 3 ก.ค. 15, 11:20 น
กระทรวงพลังงานอัดฉีด 4,932 ล้านบาท
เร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงาน หวังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
………………………………………………..
กระทรวงพลังงานจัดงบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอีก 4,932 ล้านบาท เร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงาน พร้อมทั้งเพิ่มงบความมั่นคงด้านพลังงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (1 กรกฏาคม 2558) ว่าได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติมประมาณ 4,932 ล้านบาท เพื่อให้หน่วยงานไปดำเนินการด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนตามยุทธศาสตร์พลังงาน 14 โครงการ เช่น จัดสรรเงินทุนหมุนเวียน 1,500 ล้านบาท เพื่อร่วมกับสถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการที่ประสงค์จะกู้เงินไปเพื่อทำโครงการที่เกี่ยวกับการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน โดยจะส่งคืนกองทุนฯ ภายในเวลา 8 ปี การใช้เงินกองทุนฯ นี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้เร็วเพราะเป็นงานต่อเนื่องจากโครงการเดิมที่กองทุนฯ จัดสรรเงินไปแล้ว 7,800 ล้านบาท ได้เข้าไปกระตุ้นทำ ให้เกิดการลงทุนโครงการด้านพลังงานเกือบ 300 โครงการ รวมมูลค่าเงินลงทุน 16,000 ล้านบาท เกิดผลประหยัดพลังงานรวมมูลค่า 6,800 ล้านบาทต่อปี ลดการนำเข้าน้ำมันดิบ 320 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อปี
นอกจากนั้น ข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ที่แจ้งปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศในปีนี้มีสถิติใหม่ถึง 4 ครั้งในรอบ 6 เดือน กระทรวงพลังงานได้เสนอว่าควรเร่งสนับสนุนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ช่วยลดความต้องการใช้ไฟฟ้าได้มากกว่าครึ่งหนึ่งจากที่เคยใช้อยู่ เช่น หลอดไฟแสงสว่าง LED เครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter) แต่เครื่องใช้ไฟฟ้าดังกล่าวมีราคาสูงกว่าเกือบ 3 เท่า และประชาชนยังไม่มีข้อมูลสนับสนุนให้มั่นใจ ซึ่งในส่วนของหลอด LED นั้น กองทุนฯ ได้นำร่องใช้งานในหน่วยงานของราชการต่างๆ กว่า 1 ล้านหลอด อยู่ระหว่างเก็บข้อมูลผลประหยัด แต่มีผลดีเกิดขึ้นคือราคาหลอด LED ปรับลดลงแล้วครึ่งหนึ่ง แต่ยังสูงกว่าราคาหลอดที่ใช้อยู่ทั่วไป คณะกรรมการกองทุนฯ จึงจัดสรรเงินเพิ่มเติมสำหรับการเปลี่ยนมาใช้ หลอด LED ในพื้นที่สาธารณะ และเห็นควรสนับสนุนการใช้หลอด LED ในจังหวัดต่างๆ เพิ่มอีก โดยมอบให้กระทรวงพลังงานพิจารณาตามความเหมาะสม พร้อมนี้ได้จัดสรรเงินกองทุนฯ อีก 2,500 ล้านบาท เพื่อนำไปส่งเสริมการใช้เครื่องปรับอากาศที่เป็นระบบ Inverter และจะนำข้อมูลผลประหยัดมาเผยแพร่เพื่อประโยชน์กับประชาชนได้รับทราบและตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าในครั้งต่อไป
งานอีกเรื่องที่สำคัญคือการสริมความมั่นคงด้านพลังงานในพื้นที่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กองทุนฯ ได้สนับสนุน ศอ.บต. ติดตั้งโคมไฟถนน LED ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตชุมชนเมืองและบนถนนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการก่อเหตุรุนแรง และประชาชนในพื้นที่ได้เห็นประโยชน์ได้อาศัยแสงสว่างจากโคมไฟถนนแล้วทำให้อุ่นใจมากขึ้นจากการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคณะกรรมการกองทุนฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อให้ ศอ.บต. ติดตั้งระบบได้ครอบคลุมพื้นที่ที่มีความเสี่ยง รวมถึงการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 10-30 kWเพื่อใช้ในชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อช่วยเหลือให้ราษฎรมีอาชีพ มีรายได้และมีอาหารไว้บริโภคภายในชุมชนโดยสามารถพึ่งพาตนเองได้รวม 30 แห่งด้วย
ทั้งนี้ การจัดสรรเงินกองทุนฯ เพิ่มเติมกลางปีครั้งนี้นอกจากจะเร่งให้แผนอนุรักษ์พลังงานและแผนพลังงานทดแทนขยับขับเคลื่อนได้เร็วขึ้น เพื่อส่งผลต่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในการลดความต้องการใช้พลังงานที่เกินความจำเป็นลงและการเพิ่มทางเลือกในการใช้พลังงานรูปแบบอื่นแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยที่กำลังค่อยๆ ดีขึ้นจากการลงทุนผ่านโครงการต่างๆ ด้วย.
…………………………………………