หน้า : พิมพ์หน้านี้ - ทางด่วนกรุงเทพ แจ้งผลประกอบการครึ่งแรกปี 58 พร้อมจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: marionettethree ที่ 17 ส.ค. 15, 15:05 น

ทางด่วนกรุงเทพ แจ้งผลประกอบการครึ่งแรกปี 58 พร้อมจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล


กระทู้: ทางด่วนกรุงเทพ แจ้งผลประกอบการครึ่งแรกปี 58 พร้อมจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
เริ่มกระทู้โดย: marionettethree ที่ 17 ส.ค. 15, 15:05 น
นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BECL”) เปิดเผยผลประกอบการสำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2558 มีกำไรส่วนที่เป็นของบริษัท 624 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 43 ล้านบาทหรือร้อยละ 6.45 และสำหรับงวดหกเดือนแรก ปี 2558 มีกำไร 1,351 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 12 ล้านบาท

ในส่วนรายได้ค่าผ่านทางหกเดือนแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 5.82 เนื่องจากการเปิดให้บริการทางเชื่อมทางพิเศษศรีรัชช่วงอโศก - ศรีนครินทร์กับถนนจตุรทิศ ช่วง ค. ตั้งแต่วันที่
2 พฤษภาคม 2557 มีปริมาณรถเข้าใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นค่าตัดจำหน่ายสิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างที่เสร็จแล้ว ซึ่งเพิ่มขึ้นตามปริมาณรถที่ใช้ทางพิเศษ รวมถึงค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกี่ยวกับหุ้นกู้และการเบิกใช้เงินกู้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรกของปี 2558 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.80 บาทต่อหุ้น กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2558 และมีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของ (“BECL”) และ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BMCL”) เพื่อขยายเวลาในการควบบริษัท ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา

สำหรับความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2558 อยู่ที่ร้อยละ 67 ซึ่งเป็นไปตามแผนที่วางไว้ และคาดว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จได้ตามสัญญาในปี 2559