หน้า : 1  พิมพ์หน้านี้ - การใช้โปแกรมPepakura

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องความรู้ => ข้อความที่เริ่มโดย: gigjung1617 ที่ 29 ต.ค. 15, 22:52 น

การใช้โปแกรมPepakura


กระทู้: การใช้โปแกรมPepakura
เริ่มกระทู้โดย: gigjung1617 ที่ 29 ต.ค. 15, 22:52 น
Pepakura คืออะไร?


Pepakura เป็นโปรแกรมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในการทำโมเดลกระดาษ  โดยโปรแกรมนี้จะเป็นโปแกรม แปลงไฟล์ 3D ให้เป็นโมเดลกระดาษ 


การใช้งานขั้นพื้นฐานเพื่อแปลงงาน 3Dให้เป็นโมเดลกระดาษ

ส่วนประกอบเบื้องต้นของโปรแกรม Pepakura Viewer

โปรแกรม Pepakura Viewer สามารถแบ่งหน้าต่างได้ 4 ส่วน คือ

1. Toolbar เป็นแถบเครื่องมือที่ใช้บ่อยๆ จะแสดงในรูปไอคอน

    Open File - เปิดไฟล์ โดยที่โปรแกรมจะรองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล .pdo หรือ Pepakura Designer data format

    Set Materials to Faces - ตัวเลือกระหว่างจะแสดง/ซ่อน ลวดลายหรือสีบนพื้นผิวโมเดล ถ้าเราเลือกปิดคุณสมบัตินี้จะได้โมเดลสีขาวที่ไม่มีพื้นผิว มีผลทั้ง 2 ฝั่ง Window และมีผลต่องานที่พิมพ์ออกมา    ปกติจะ normal on แต่เมื่อไม่ใช้คุณสมบัติ Set Materials to Faces จะทำการซ่อน Texture ของโมเดล

    Color Flaps with Neighboring Faces - ตัวเลือกที่จะระบายสีให้ล้นจากขอบของพาร์ท มีประโยชน์ที่จะช่วยกลบการโผล่พื้นขาวของ flap ทากาวจากความผิดพลาดของการประกอบ มีผลต่องานที่พิมพ์ออกมา


    ปกติจะ normal off แต่เมื่อใช้คุณสมบัติ Color Flaps with Neighboring Faces

    Show Edge ID -
ตัวเลือกที่จะแสดง / ซ่อน Edge ID ที่เป็นหมายเลขที่บอกถึงจุดที่จะต้องเชื่อมต่อกัน ใช้ดูเป็นคู่มือในการประกอบโมเดล มีผลต่องานที่พิมพ์ออกมา
ปกติจะ normal off แต่เมื่อใช้คุณสมบัติ Show Edge ID จะมีหมายเลขขึ้นมาที่จุดเชื่อมต่างๆ โดยจุดที่ต้องเชื่อมต่อกันจะระบุหมายเลขตรงกัน เช่น 281 ต้องเชื่อมต่อกับ 281

Emphasize Open Edges -
ตัวเลือกที่จะแสดงผลเฉพาะ 3D Model Window โดยจะเปิดปิดการแยกรอยต่อระหว่างพาร์ทแต่ละชิ้นของโมเดล


ปกติจะ normal on แต่เมื่อไม่ใช้คุณสมบัติ Emphasize Open Edges ก็จะปิดรอยแยกของแต่ละพาร์ทเข้าหากัน

Turn On Light -
เป็นการให้แสงเงาที่ตัวโมเดล ฝั่ง 3D Model Window มีประโยชน์ในการใช้ดูเป็นคู่มือในการกำหนดลักษณะการพับ โดยสังเกตจากแสงเงา


ปกติจะ normal on แต่เมื่อไม่ใช้คุณสมบัติ Turn On Light

Show Page Number - ตัวเลือกที่จะแสดงหรือซ่อนหมายเลขหน้า โดยไม่มีผลต่องานที่สั่งพิมพ์ออกมา


ปกติจะ normal off แต่เมื่อใช้คุณสมบัติ Show Page Number

Show Parts Name - ตัวเลือกที่จะแสดงหรือซ่อนหมายเลขชิ้นส่วน โดยไม่มีผลต่องานที่สั่งพิมพ์ออกมาเหมือนกัน


ปกติจะ normal off แต่เมื่อใช้ฟังก์ชั่น Show Parts Name