หน้า : พิมพ์หน้านี้ - กิจกรรม ป.โท มหาวิทยาลัยบูรพา

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: ป.โท มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 25 ก.พ. 17, 16:56 น

กิจกรรม ป.โท มหาวิทยาลัยบูรพา


กระทู้: กิจกรรม ป.โท มหาวิทยาลัยบูรพา
เริ่มกระทู้โดย: ป.โท มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 25 ก.พ. 17, 16:56 น
กิจกรรมวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
MOU โครงการสานพลังประชารัฐด้านการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมต้อนรับ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ โศภณ นภาธร ที่งาน Connext ED ร่วมกับผู้บริหารของบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด อาทิเช่น คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ดร.เอกพล ณ สงขลา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ โครงการสานพลังประชารัฐด้านการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (Connext ED) ระหว่าง บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และสถาบันอุดมศึกษา ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ C asean จ.กรุงเทพฯทั้งนี้คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี ได้ประสานให้วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เป็นองค์ช่วยประสานงานกับมหาวิทยาลัย และอาจารย์ที่เข้ามาร่วมเป็น sp ในครั้งนี้ จำนวน 25 มหาวิทยาลัย โดยเป็น sp ร่วมกับพนักงานบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ดูโรงเรียนประชารัฐ 301 โรงเรียน ภายใต้โครงการทำมาค้าขาย