หน้า : พิมพ์หน้านี้ - ขอเชิญชวนครู อาจารย์ เยาวชน ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: blackinmymind ที่ 13 ส.ค. 17, 16:50 น

ขอเชิญชวนครู อาจารย์ เยาวชน ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม


กระทู้: ขอเชิญชวนครู อาจารย์ เยาวชน ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม
เริ่มกระทู้โดย: blackinmymind ที่ 13 ส.ค. 17, 16:50 น
คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ขอเชิญชวนครู อาจารย์ เยาวชน ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จัดโดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ขอเชิญชวนครู อาจารย์ เยาวชน ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จัดโดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนสู่ยุค Thailand 4.0 ภายใต้แนวคิดการจัดกิจกรรมในรูปแบบ STEM Education ที่บูรณาการความรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (Science) คณิตศาสตร์ (Mathematics) เทคโนโลยี (Technology) และวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน ควบคู่ไปกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึง 30 กันยายน 2560 พบกับ 19 กิจกรรมน่าสนใจมากมาย ได้แก่
1)   ชุดความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยกรมทรัพยากรน้ำ (โทร. 02-271-6280)
2)   การปลูกต้นไม้ในใจคน โดยกรมป่าไม้ (โทร. 082-359-4747)
3)   ปลูกฝังความรักความภูมิใจและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอุทยานแห่งชาติ โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (โทร. 02-561-0777 ต่อ 1734)
4)   การส่งเสริมความรู้ด้านไฟป่า จัดโดย กรมป่าไม้ (โทร. 02-261-4292 ต่อ 5767)
5)   ลูกเสือนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (โทร. 02-278-5616)
6)   โรงเรียนอีโคสคูล โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (โทร. 02-278-5628)
7)   มหิงสาสายสืบ โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (โทร. 02-278-5628) 
8)   ห้องเรียนธรรมชาติ โดยสำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ (โทร. 02-561-54292-3 ต่อ 5549/5654) 
9)   เยาวชนรักษ์ป่า โดยสำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ (โทร. 02-298-2198) 
10)   What am I? โดยกรมคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พิพิธภัณฑ์แร่-หิน กรมทรัพยากรธรณี (โทร. 089-685-5152) 
11)   บิงโก จีโอพาร์ค ณ กรมทรัพยากรธรณี (โทร. 02-621-9647) 
12)   สนุกกับโครงสร้าง ณ กรมทรัพยากรธรณี (โทร. 02-621-9647) 
13)   ไดโนเสาร์ไทย ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานี กรมทรัพยากรธรณี (โทร. 02-902-7661) 
14)   ขบวนการเขาดิน Zoo on the go โดยสวนสัตว์ดุสิต (โทร. 02-280-7290) 
15)   สวนสัตว์สู่ชุมชน (Zoo Outreach Program) โดยสวนสัตว์ดุสิต (โทร. 02-280-7290) สวนสัตว์เปิดเขาเขียว (โทร. 038-298-269) สวนสัตว์เชียงใหม่ (โทร. 053-221-179) สวนสัตว์นครราชสีมา (โทร. 081-547-9362) สวนสัตว์สงขลา (โทร. 084-198-2978) สวนสัตว์ขอนแก่น (โทร. 091-727-0886) สวนสัตว์อุบลราชธานี (โทร. 084-831-9311)
16)   Only in Thailand และ Nature Trail โดยสวนสัตว์อุบลราชธานี อุบลราชธานี (โทร. 084-831-9311)
17)   Green Zoo สู่การอนุรักษ์ โดยสวนสัตว์สงขลา (โทร. 084-198-0190)
18)   มัคคุเทศก์น้อย (The Guide Junior) โดยสวนสัตว์สงขลา  (โทร. 084-198-0190)
19)   สวนพฤกษศาสตร์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสง่าสรรพศรี องค์การสวนพฤกษศาสตร์  (โทร. 093-130-0671)

สำหรับข้อมูลกิจกรรมสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ www.okmd.or.th/MuseAndLearn2U หรือติดตามความคืบหน้าของกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ www.facebook.com/MuseAndLearn2U สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 02-105-6530