หน้า : พิมพ์หน้านี้ - บมจ.เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น รุกขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: mizmum ที่ 15 ก.ย. 17, 15:37 น

บมจ.เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น รุกขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์


กระทู้: บมจ.เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น รุกขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เริ่มกระทู้โดย: mizmum ที่ 15 ก.ย. 17, 15:37 น
บมจ.เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น หรือ SSP ผู้ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (Holding Company) เคาะราคาจองซื้อหุ้น IPO 7.70 บาทต่อหุ้น หลังนักลงทุนสถาบันแสดงความต้องการซื้ออย่างท่วมท้น เตรียมเปิดจองซื้อวันที่ 18-20 กันยายนนี้ และคาดเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ ชูจุดเด่นด้านการบริหารงานโดยคนรุ่นใหม่ และการเติบโตจากการขยายการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในไทยและญี่ปุ่น โดยมีเป้าหมายการลงทุนเป็น 200 เมกะวัตต์ภายในปี 2563 ปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในไทยที่ COD แล้ว 1 โครงการ ปริมาณไฟฟ้าที่เสนอขายตามสัญญา 40 MW  
              

          เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่นหรือ SSP ได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และแต่งตั้ง บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด บล.ธนชาต จำกัด (มหาชน) บล. ทิสโก้ จำกัด และ บล.ทรีนีตี้ จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญของ SSP ในครั้งนี้
            
          นายภานพ อังศุสิงห์ ผู้บริหารสายงานวาณิชธนกิจ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในนามตัวแทนบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เปิดเผยว่า หลังจากที่สำรวจความต้องการซื้อหุ้น (Book Building) ของนักลงทุนสถาบัน เมื่อวันที่ 12-14 กันยายน 2560 ปรากฏว่านักลงทุนสถาบันได้แสดงความสนใจซื้อที่ราคาสูงสุดหุ้นละ 7.70 บาท และมีความต้องการซื้อเกินกว่าจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้ จึงได้กำหนดราคาเสนอขาย IPO ที่หุ้นละ 7.70 บาท ซึ่งจะเปิดให้นักลงทุนจองซื้อในวันที่ 18-20 กันยายนนี้ และคาดว่าจะเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้
            
          ปัจจุบัน SSP มีทุนจดทะเบียน 922,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 922,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนที่เรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 691,625,000 บาท และจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 276,375,000 หุ้น ประกอบด้วย หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดย บมจ.เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำนวน 230,375,000 หุ้น และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ บมจ.เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น (Unity I. Capital Limited) จำนวน 46,000,000 หุ้น รวมคิดเป็นร้อยละ 30 ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้
 
          สำหรับ SSP ดำเนินธุรกิจเป็นโฮลดิ้ง คอมปานี ที่เข้าลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ มีธุรกิจแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 1.ธุรกิจลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และ 2.ธุรกิจลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทอื่นๆ อาทิ โรงไฟฟ้าพลังงานลม โรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพ โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ เป็นต้น โดย SSP จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่อยู่ระหว่างพัฒนาและโครงการในอนาคต นอกจากนี้จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน
            
          นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น หรือ SSP กล่าวว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว 1 โครงการ ได้แก่ โครงการเสริมสร้าง โซลาร์ ในจังหวัดลพบุรี ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่เสนอขายตามสัญญา 40 MW ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าแบบ Non-Firm โดยมีอายุของสัญญา 5 ปี และต่ออายุได้คราวละ 5 ปี ซึ่งได้รับส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) 6.5 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 10 ปีนับจากวันที่เริ่ม COD และมีโครงการในประเทศไทยที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและยังไม่เริ่มก่อสร้างอีก 1 โครงการ คือ โครงการโซลาร์ อผศ. ในจังหวัดราชบุรี ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่เสนอขายตามสัญญา 5 MW และได้อัตรารับซื้อไฟฟ้ารูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ที่ 4.12 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมงคงที่ตลอดระยะเวลารับซื้อไฟฟ้าตามอายุสัญญา 25 ปี คาดว่าจะเริ่ม COD ในไตรมาส 4/61

          ขณะเดียวกัน ได้เข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นอีก 5 โครงการ ผ่าน SEG ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นในฮ่องกง ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่เสนอขายตามสัญญารวมทั้งสิ้น 93 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 2 โครงการปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่เสนอขายตามสัญญารวม 47 เมกะวัตต์ ซึ่งประกอบด้วย 1.โครงการฮิดะกะ ในจังหวัดฮอกไกโด ปริมาณพลังงงานไฟฟ้าที่เสนอขายตามสัญญา 17 MW และได้อัตรารับซื้อไฟฟ้ารูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ที่ 40 เยนต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมงคงที่ตลอดระยะเวลารับซื้อไฟฟ้าตามอายุสัญญา 20 ปี คาดว่าจะเริ่ม COD ในไตรมาส 1/61 และ 2.โครงการยามากะ ในจังหวัดคุมาโมโต้ ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่เสนอขายตามสัญญา 30 MW และได้อัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FiT ที่ 36 เยนต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมงคงที่ตลอดระยะเวลารับซื้อไฟฟ้า 20 ปี คาดว่าจะเริ่ม COD ภายในไตรมาส 2/63

          ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SSP กล่าวว่า ส่วนโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและยังไม่เริ่มก่อสร้างมีจำนวน 2 โครงการ ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่เสนอขายตามสัญญารวม 36 เมกะวัตต์ คือ 1.โครงการโซเอ็น ในจังหวัดคุมาโมโต้ ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่เสนอขายตามสัญญา 6 MW และได้อัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FiT ที่ 36 เยนต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมงคงที่ตลอดระยะเวลารับซื้อไฟฟ้าตามอายุสัญญา 20 ปี คาดว่าจะเริ่ม COD ในไตรมาส 4/61 และ 2.โครงการลีโอ ในจังหวัดชิซุโอกะ ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่เสนอขายตามสัญญา 30 MW และได้อัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FiT ที่ 36 เยนต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง คงที่ตลอดระยะเวลารับซื้อไฟฟ้า 20 ปี คาดว่าจะเริ่ม COD ในไตรมาส 2/63

          นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาขั้นต้นอีก 1 โครงการ ได้แก่ โครงการยามากะ 2 ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่เสนอขายตามสัญญา 10.0 MW และได้อัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FiT ที่ 36 เยนต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง คงที่ตลอดระยะเวลารับซื้อไฟฟ้า 20 ปี คาดว่าจะเริ่ม COD ในไตรมาส 2/63

(http://www.mtmultimedia.com/wp-content/uploads/TU9_3997.jpg)