หน้า : พิมพ์หน้านี้ - CAT สนับสนุน สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำโครงการพัฒนาระบบความมั่นคงเทคโนโลยี

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: prfocus888 ที่ 25 ก.ย. 17, 16:41 น

CAT สนับสนุน สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำโครงการพัฒนาระบบความมั่นคงเทคโนโลยี


กระทู้: CAT สนับสนุน สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำโครงการพัฒนาระบบความมั่นคงเทคโนโลยี
เริ่มกระทู้โดย: prfocus888 ที่ 25 ก.ย. 17, 16:41 น
นายสมยศ ธนพิรุณธร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมแสดงความยินดี กับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับมอบเกียรติบัตร “โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013” โดยมี นายจักรพงษ์ สุวรรณภา ผู้บริหารจากบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป ประเทศไทย จำกัด เป็นผู้มอบ และนายแพทย์พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (CIO) เป็นผู้รับมอบ โดยมี นายแพทย์เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560
    ทั้งนี้ความเป็นมาของโครงการเริ่มจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความไว้วางใจ CAT ในการใช้บริการภายใต้โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายอินทราเน็ตผ่านเครือข่าย CAT MPLS สำหรับโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป และการให้คำปรึกษาในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้งบประมาณประจำปี 2559 โดยเข้าดำเนินการในส่วนของการให้คำปรึกษาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือ ศทส. ภายใต้ขอบเขตบริการ Co-location service, Visual private server และ web hosting รวมถึงระบบ infrastructure และระบบสนับสนุนเพื่อการให้บริการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมุ่งเน้นให้บริการที่มีความมั่นคงปลอดภัยทางด้านการรักษาความลับของข้อมูล (Confidentiality) การรักษาความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล (Integrity) และความพร้อมใช้งานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สามารถพร้อมให้บริการอยู่เสมอ (Availability) เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สอดคล้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล และมีความมั่นใจในความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
    นายแพทย์เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้จัดตั้ง DATA CENTER เพื่อจัดเก็บและบริหารจัดการฐานข้อมูลสำคัญด้านการแพทย์และสุขภาพ โดยมี CAT เป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านวิชาการและคำปรึกษา แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงาน จนผ่านการรับรองและได้รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 จาก BSI ในที่สุด