หน้า : 1  พิมพ์หน้านี้ - อบรมมัคคุเทศก์ ปี 2562

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: iamyingwin ที่ 1 ธ.ค. 18, 10:21 น

อบรมมัคคุเทศก์ ปี 2562


กระทู้: อบรมมัคคุเทศก์ ปี 2562
เริ่มกระทู้โดย: iamyingwin ที่ 1 ธ.ค. 18, 10:21 น
 q*095


กระทู้: อบรมมัคคุเทศก์ ปี 2562
เริ่มกระทู้โดย: suchitra ที่ 28 ม.ค. 19, 04:42 น
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ)  รุ่นที่ 15
โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กับ
สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง กรมการท่องเที่ยว
(2 ภาษา : ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีนกลาง)
อบรมระหว่างวันที่  5 พฤษภาคม ถึง 16 สิงหาคม พ.ศ.2562
สถานที่รับสมัคร ณ ห้องสาขาวิชาการจัดการและบริการ(ห้องพักอาจารย์ 2) ชั้น 2 อาคาร 37   แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ
หากต้องการสมัครออนไลน์ โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่  http://www.facebook.com/guideinterssru จากนั้นสแกนใบสมัครพร้อมหลักฐานสำเนาบัตรปชช ทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา อย่างละ3ชุด  รูปถ่าย 1นิ้ว 3 ใบ (ถ้าเปลี่ยนชื่อ สกุล เอาใบเปลี่ยนชื่อมา) ด้วยส่งมาที่ช่องทางต่อไปนี้ ทางใดทางหนึ่ง
1.  ทางอีเมล yingwin***
2. ทางจดหมาย EMS มาที่ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  
เลขที่ 1 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
       แขวงวชิระ เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300
3. ส่งทางไลน์   ID Line :  ayingwin
   ระยะเวลารับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ได้ ต้นเดือนมกราคม ถึงเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562
   รับสมัครในวันเวลาราชการ 08.00-16.30 น. ในวันทำการ
หากเป็นเสาร์-อาทิตย์  กรุณาโทรนัดหมายก่อนมาสมัคร โทร.081-644-8199 / 085-993-5609 หรือ  02-160-1548-50  
 
อบรมทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยวันอังคาร - ศุกร์ อบรมเวลา 17.30-20.30 น. และ เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. หรือ 09.00-20.00 น. โดยประมาณ (ยกเว้นวันที่ต้องเดินทางออกทัศนศึกษานอกสถานที่ ทั้งนี้กำหนดการต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา หัวข้อ/วิทยากรตามความเหมาะสม) ระยะเวลาอบรมประมาณ 3 เดือนเศษ

สถานที่ฝึกอบรม   ห้องสัมมนาการท่องเที่ยว ชั้น 2  อาคาร 37 ห้อง 3725
       การศึกษานอกสถานที่ :   
1) กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์-อาทิตย์      (เวลาโดยประมาณ 08.00 – 17.00 น.)         
- พระบรมมหาราชวัง และ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
 - วัดสำคัญในกรุงเทพมหานคร วัดพระเชตุพลฯ – วัดอรุณฯ –  วัดสุทัศน์ฯ
    วัดไตรมิตรฯ วัดเบญจมบพิตรฯ–วัดบวรนิเวศน์ฯ– วัดราชนัดดาฯ–วัดราชบพิตรฯ
 2)ต่างจังหวัด ในวันหยุดราชการ (เวลาโดยประมาณ 06.30 – 17.00 น. ของแต่ละวัน)
-  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลพบุรี
-  จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
-  จังหวัดกำแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก สิงห์บุรี อ่างทอง
-  จังหวัดลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย

https://iliketraining.com/p-5521