หน้า : พิมพ์หน้านี้ - ประเทศไทยเริ่มจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ “ผู้เชี่ยวชาญการประเมินคุณภาพท

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ทีนวาไรตี้ => ข้อความที่เริ่มโดย: prjikkaro ที่ 3 ธ.ค. 18, 11:37 น

ประเทศไทยเริ่มจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ “ผู้เชี่ยวชาญการประเมินคุณภาพท


กระทู้: ประเทศไทยเริ่มจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ “ผู้เชี่ยวชาญการประเมินคุณภาพท
เริ่มกระทู้โดย: prjikkaro ที่ 3 ธ.ค. 18, 11:37 น
คณะการจัดการธุรกิจอาหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ( องค์การมหาชน ) จัดโครงการทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่มสาขาอุตสาหกรรมอาหาร ได้รับเกียรติจาก คุณพวงเพ็ชร์ นิธยานนท์ คณบดีคณะการจัดการธุรกิจอาหาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์รับรองคุณวุฒิวิชาชีพด้านอาหาร ผู้จัดการโครงการฯ กล่าวต้อนรับและแถลงเปิดตัวโครงการต่อผู้เข้าร่วมงานจากภาครัฐและภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหาร พร้อมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร นำโดย ผศ.ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร           มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ผศ.ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต ประธานเครือข่ายการประเมินทางประสาทสัมผัสแห่งประเทศไทย  (Thailand Sensory Network)  ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ที่ปรึกษาสำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข คุณจิตรพงศ์ พุ่มสอาด นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน เชฟเสาวกิจ    ปรีเปรม จากสมาคมเชฟแห่งประเทศไทย คุณทัศนีย์ ยวงเกตุ นักวิชาการมาตรฐานอาชีพสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และคุณจุฑารัตน์ พัฒนาทร รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้  เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณสมบัติผู้เชี่ยวชาญการประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส ผลักดันศักยภาพให้กับบุคลากรและองค์กรของสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนากระบวนการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การเพิ่มมูลค่าสินค้าอาหารภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างมาตรฐานต่อยอดเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน  ณ อาคาร CP ALL Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ