หน้า : พิมพ์หน้านี้ - คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. จัดการสัมมนา MSIE 4.0 Industry 4.0 & Engineering Educati

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: kmutnb ที่ 25 ม.ค. 19, 13:59 น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. จัดการสัมมนา MSIE 4.0 Industry 4.0 & Engineering Educati


กระทู้: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. จัดการสัมมนา MSIE 4.0 Industry 4.0 & Engineering Educati
เริ่มกระทู้โดย: kmutnb ที่ 25 ม.ค. 19, 13:59 น
    ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร  เก่งพล  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  (มจพ.) แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนา เรื่อง MSIE 4.0  Industry 4.0  &  Engineering  Education  ในวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมวิจิตรวาที ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มจพ. โดยมีศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร  เก่งพล เป็นผู้ดำเนินการประชุม  รายละเอียด มีดังนี้
1.Industry 4.0 in Practice (การนำอุตสาหกรรม 4.0 มาปฎิบัติ) นำเสนอโดย AIT
2.Innovation and evolution towards ideality in Industry 4.0 (นวัตกรรมและวิวัฒนาการสู่อุตสาหกรรม 4.0) นำเสนอโดย ศาสตราจารย์จาก University of Bucharest, Romania
3.Sustainability of Industry 4.0 (การนำอุตสาหกรรม 4.0 มาปฎิบัติแบบยั่งยืน) นำเสนอโดย ศาสตราจารย์จาก Czestochowa University of Technology, Poland
4.Master level competences according to EQF and employer satisfaction (การเพิ่มความสามารถของนักศึกษาระดับปริญญาโทตามหลัการของทางยุโรป) นำเสนอโดย ศาสตราจารย์จาก POLITEHNICA University of Bucharest, Romania
5.The role of transversal competences for Industrial Engineering in the context of Industry 4.0 (การเพิ่มความสามารถอย่างหลากหลายในวิศวกรรมอุตสาหการเพื่ออุตสาหกรรม 4.0 นำเสนอโดย ศาสตราจารย์จาก University of Minho, Portugal
6.Project-Based Learning (PBL) models: the integrated development of competences (การยกระดับความสามารถของนักศึกษาด้วยการเรียนรู้จากการทำโครงการจริง) นำเสนอโดย ศาสตราจารย์จาก University of Minho, Portugal
7.Learning Experience in Engineering Education (ประสบการณ์การเรียนรู้จากวิศวกรรมด้านการศึกษา) นำเสนอโดยศาสตราจารย์จาก AIT   สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
สืบเนื่องจากศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร เก่งพล ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ทางวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  (มจพ.)  เป็นผู้ขอทุนทุนวิจัยจาก European Union (EU) โดยทุนวิจัยจาก European Union (EU) เพื่อการพัฒนาหลักสูตร Master’s Degree   Program in Industrial  Engineering  for Thailand  Sustainable Smart Industry – MSIE 4.0 โดยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน การวิจัยมีคุณภาพ  โดยได้รับคัดเลือกการให้ทุนแก่นักวิจัย ที่มีความสามารถ ยอดเยี่ยมและสร้างสรรค์ รวมถึงการบูรณาการเครือข่ายองค์กรความร่วมมือ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของงานวิจัย อีกทั้งยังช่วยองค์กรในการพัฒนานวัตกรรมการคิดค้นทางเทคโนโลยี เป็นการขับเคลื่อนด้วยการทำงานใช้ทรัพยากรร่วมกัน ด้วยคุณภาพจาก KMUTNB ทำให้เป็นหนึ่งเดียว ที่ได้รับเลือก ทุนวิจัยจาก European Union (EU) จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลกขอรับทุนเมื่อในปี 2017 จำนวน 756 International Proposals จากวิทยาลัยทั่วโลกที่ส่งเอกสารขอทุน EU  (Erasmus+ Programme Capacity-Building projects in the field of Higher Education: E+CBHE)
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  (มจพ.)  โทร. 0-2555-2000 ต่อ 8134, 8136 หรือศ.ดร.อรรถกร 084-7556897

ขวัญฤทัย ข่าว-ภาพ