หน้า : พิมพ์หน้านี้ - อบรมหลักสูตรการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: trebs5b ที่ 7 ก.พ. 19, 16:47 น

อบรมหลักสูตรการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์


กระทู้: อบรมหลักสูตรการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์
เริ่มกระทู้โดย: trebs5b ที่ 7 ก.พ. 19, 16:47 น
(https://trebsdotacdotthindexdotphp.files.wordpress.com/2019/02/3008-17-1.jpg)

หลักสูตร AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ สัมฤทธิ์ผลใน 4 วัน  เป็นหลักสูตรแรกของโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย การอบรมนี้ใช้ความรู้มาตรฐาน ประเมินค่าทรัพย์สิน ระดับ สากลจาก Lincoln Institute of Land Policy ผนวกกับประสบการณ์จริงในประเทศไทย ซึ่งผู้สอนได้ดำเนินการสำรวจ และ ประเมินค่าทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ นับล้านชิ้นทั่วประเทศ หลักสูตรการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ เหมาะสำหรับ ท่านที่สนใจในการลงทุน, นายหน้า, ฝ่ายประเมิน – สินเชื่อ, เจ้าของกิจการ, สถาบันการเงิน และรวมถึงเจ้าของที่ดิน เพราะทุกท่านที่อยู่ในแวดวง ธุรกิจนี้ จำเป็นต้องมีความรู้ด้าน การประเมินค่าทรัพย์สิน เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ
 
จัดอบรม รุ่นที่ 137, วันพุธที่ 27 - วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 08:30 - 17:30 น.  ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
 
รายละเอียด
ภาคความรู้พื้นฐาน:
•   ตลาดอสังหาริมทรัพย์ กับการประเมินค่าทรัพย์สินในปัจจุบัน
ภาพรวมของภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยที่กระทบต่อ การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ
•   การรังวัดตรวจสอบหาตำแหน่งที่ดิน
•   การอ่าน - เขียนแบบแปลนอาคารเบื้องต้น
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่านและการเขียนแบบแปลนอาคารประเภทต่าง ๆ และข้อสังเกตจากวิศวกรที่เชี่ยวชาญการตรวจสอบอาคาร
ภาคทฤษฎี:
•   หลักแห่งมูลค่าทรัพย์สินในเชิงสากล
มูลค่าทรัพย์สินขึ้นอยู่กับอะไร นิยาม มูลค่าทรัพย์สิน ว่าด้วยทุน ราคาและมูลค่าตามมาตรฐานสากล หลัก 11 ประการในการกำหนดมูลค่า มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สิน
•   กระบวนการประเมิน 1: วิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน
•   กระบวนการประเมิน 2: การเปรียบเทียบตลาด
•   กระบวนการประเมิน 3: การแปลงรายได้เป็นมูลค่า
•   กระบวนการประเมิน 4: การทดสอบสมมติฐาน
หรือ Hypothetical Analysis/residual Approach ใช้พิสูจน์ราคาได้ชัดเจนที่สุดทางหนึ่ง แม้ในกรณีที่ไม่มีการซื้อขาย
ภาคทักษะ:
•   เทคนิคชั้นสูง: CAMA-AVM
หลักการ CAMA กับการประเมินเพื่อเวนคืน Computer-assisted mass appraisal แบบจำลองทางสถิติ เพื่อการประเมินและการเวนคืน มีผลกระทบต่อมูลค่าตรวจสอบอย่างไร
•   แนวทางการวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์
วัฏจักรอสังหาริมทรัพย์คืออะไรจะให้ความสำคัญกับตลาดรวมตลาดเฉพาะพื้นที่เฉพาะส่วนและทรัพย์สินของเราอย่างไร
•   กรณีตัวอย่างภาคพิสดาร จากการประเมินจริง
•   การเขียน - การอ่านรายงานประเมินค่าทรัพย์สิน
ภาคปฏิบัติ:
•   การทดลองประเมินจริงภาคสนาม
•   เสนอรายงานผลการทดลองประเมินจริงภาคสนาม
 
ลงทะเบียน : https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=17 (https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=17)

Tag: ราคาประเมินที่ดิน  (https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=17) , ราคาประเมิน  (https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=17) , ประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์  (https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=17) , วิธีการตรวจสอบโฉนดที่ดิน  (https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=17) ,โฉนดที่ดิน  (https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=17), ราคาที่ดิน  (https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=17) , อสังหาริมทรัพ  (https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=17)ย์ , ตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน  (https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=17) , รังวัดที่ดิน  (https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=17) , เช็คราคาประเมินที่ดิน  (https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=17) , วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด  (https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=17) , ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์  (https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=17)