หน้า : พิมพ์หน้านี้ - ติวเข้ม 30 นิสิต นักศึกษา โครงการ “นักข่าวแห่งอนาคตทรู” ครั้งที่ 17

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: blackinmymind ที่ 5 พ.ค. 19, 13:21 น

ติวเข้ม 30 นิสิต นักศึกษา โครงการ “นักข่าวแห่งอนาคตทรู” ครั้งที่ 17


กระทู้: ติวเข้ม 30 นิสิต นักศึกษา โครงการ “นักข่าวแห่งอนาคตทรู” ครั้งที่ 17
เริ่มกระทู้โดย: blackinmymind ที่ 5 พ.ค. 19, 13:21 น
ติวเข้ม 30 นิสิต นักศึกษา โครงการ “นักข่าวแห่งอนาคตทรู” ครั้งที่ 17
โดยกูรูระดับโลก พร้อมประกาศ 5 นักข่าวแห่งอนาคตทรูดีเด่นประจำภูมิภาค

กลุ่มทรู โดย ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา (ที่ 4 จากขวา)   ผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะกรรมการบริหาร พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์บรรยงค์ สุวรรณผ่อง (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการจริยธรรมวิชาชีพ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย, กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และที่ปรึกษาโครงการฯ และ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต (ที่ 3 จากซ้าย) รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติ ‘กระบวนข่าว’ แก่นิสิต นักศึกษา จำนวน 30 คน ที่ผ่านการสอบคัดเลือกจาก 448 คนทั่วประเทศ ในโครงการนักข่าวแห่งอนาคตทรู ครั้งที่ 17 ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาที่สนใจด้านงานข่าว ได้เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้กับกูรูด้านงานข่าวระดับประเทศและระดับโลก อาทิ อาจารย์พิภพ พานิชภักดิ์ รองผู้อำนวยการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) นางสาวธัญญารัตน์ ดอกสน Producer, BBC World News รศ. มาลี บุญศิริพันธ์ อดีตประธานกรรมการนโยบาย กรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) นายพุทธิฉัตร จินดาวงศ์ หัวหน้าผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์ PPTV 36 และนายทิน โชคกมลกิจ ผู้ประกาศข่าวและพิธีกร สถานีโทรทัศน์ TNN 16 ณ โรงแรมไอบิส กรุงเทพ ริเวอร์ไซด์

ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมยังต้องผ่านการทดสอบทักษะ การฟัง การอ่าน และการเขียนข่าวภาคภาษาอังกฤษ เพื่อคัดเลือกนักข่าวแห่งอนาคตทรูที่มีศักยภาพ 10 คนสุดท้ายเข้ารับสัมภาษณ์เป็นนักข่าวแห่งอนาคตทรูดีเลิศ (Excellent FJA) 2 คน ที่จะได้ไปสัมผัสประสบการณ์ข่าวที่ BBC World News ลอนดอน ส่วนผู้ที่ได้เป็นนักข่าวแห่งอนาคตทรูดีเด่นประจำภูมิภาค (Outstanding FJA) 5 คน จะฝึกปฏิบัติงานข่าวกับสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 เป็นเวลา 1 เดือน ตลอดจนมีโอกาสรับรางวัลพิเศษ การเข้าร่วมงานสัมมนา Future News Worldwide 2019 ณ สหราชอาณาจักร จำนวน 2 รางวัล โดยผู้ที่ผ่านการสอบรอบแรกทั้ง 30 คน ยังได้รับสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนศึกษาต่อหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จำนวน 2 รางวัล อีกด้วย

นอกจากนี้ กลุ่มทรูยังประกาศนักข่าวแห่งอนาคตทรูดีเด่นประจำภูมิภาค (Outstanding FJA) จำนวน 5 คน ได้แก่
- นักข่าวแห่งอนาคตทรูดีเด่นประจำกรุงเทพฯและปริมณฑล
  นางสาวศศิภากรณ์ ทองคำพงษ์ ปี 4 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- นักข่าวแห่งอนาคตทรูดีเด่นประจำภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก
  นางสาวปิยธิดา จันทร์เต็ม ปี 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

- นักข่าวแห่งอนาคตทรูดีเด่นประจำภาคเหนือ
  นางสาวชนฐิตา ไกรศรีกุล ปี 4 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- นักข่าวแห่งอนาคตทรูดีเด่นประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  นางสาวขวัญชนก จ่าภา ปี 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

- นักข่าวแห่งอนาคตทรูดีเด่นประจำภาคใต้
  นายไพศาล ฮาแว ปี 3 คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี