หน้า : 1  พิมพ์หน้านี้ - TOT Young Club เดินหน้าพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการใช้สื่อดิจิทัลสร้างชุมชนเข้มแข็ง

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => เรื่องเด่นประเด็นดัง => ข้อความที่เริ่มโดย: tontago ที่ 21 ต.ค. 19, 13:19 น

TOT Young Club เดินหน้าพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการใช้สื่อดิจิทัลสร้างชุมชนเข้มแข็ง


กระทู้: TOT Young Club เดินหน้าพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการใช้สื่อดิจิทัลสร้างชุมชนเข้มแข็ง
เริ่มกระทู้โดย: tontago ที่ 21 ต.ค. 19, 13:19 น
TOT Young Club “เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ” เดินหน้าพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการใช้สื่อดิจิทัลสร้างชุมชนเข้มแข็ง@ชุมชนกะทู้  จ.ภูเก็ต ครบตามเป้าหมายของชุมชนใหม่ประจำปี 2562 นี้

(17 ตุลาคม 2562) ที่ โรงเรียนกะทู้วิทยา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม CSR ประจำปี 2562 โครงการ “TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ” โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือและเปิดโครงการฯ ระหว่าง ทีโอที กับเทศบาลเมืองกะทู้ พัฒนาชุมชนอำเภอกระทู้ และโรงเรียนกะทู้วิทยา มี นางอภิรดี อาษาพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ บมจ.ทีโอที ร่วมเป็นสักขีพยานฯ เพื่อร่วมกันเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน โดยมีเยาวชน ผู้ประกอบการวิสาหกิจ และคนในชุมชน ร่วมในพิธี

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า  ต้องขอขอบคุณ ทีโอที ทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ ซึ่งจะเป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างเศรษฐกิจให้ชุมชนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และสอดรับกับวิสัยทัศน์ของ จ.ภูเก็ต ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นไข่มุกแห่งอันดามัน นอกจากนี้ ความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการสร้างคุณค่าส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชุมชนกะทู้  จ.ภูเก็ต ในการอบรมด้านดิจิทัลให้กับเยาวชนในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนขยายตลาดให้กับชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล  นำประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Online ที่จะทำให้คนทั่วโลกได้สัมผัสเข้าถึงชุมชน

นางอภิรดี อาษาพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ บมจ.ทีโอที กล่าวว่า ทีโอที ได้ปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ Digital Transformation โดยดำเนินธุรกิจให้บริการโทรคมนาคมและบริการดิจิทัลของประเทศ ภายใต้กรอบสำคัญ คือ เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม/สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความยั่งยืน Sustainability  โดยโครงการ TOT Young Club เป็น CSR ที่มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผ่านความ สามารถหลัก (Core Competency) ในด้านบริการโทรคมนาคมและบริการดิจิทัลของ ทีโอที  มีแผนที่จะพัฒนาการดำเนินการ TOT CSR โดยให้ความสำคัญในส่วนของเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงาน ที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) โดยการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างถูกต้องสำหรับเด็กและเยาวชนทั้งการถ่ายภาพ การตัดต่อ วิดีโอ รวมถึงการทำสื่อออนไลน์ผ่าน Facebook , YouTube , Website ในปี 2562 โครงการTOT Young Club “เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ”ดำเนินกิจกรรมในการสร้างความรู้ด้านดิจิทัลให้กับชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศครบแล้ว จำนวน 12 ชุมชน โดยชุมชนกะทู้เป็นชุมชนลำดับที่ 12 ของ ปี 2562 นี้ และในปี 2563 ทีโอที ได้เตรียมแผนงานด้าน CSR ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในโครงการ TOT Young Club “เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ” เพื่อให้ทุกชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สามารถสร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ได้อย่างยั่งยืน

ทีโอที ขอเชิญชวนมาร่วมกันมีส่วนร่วมสร้างสังคมที่ยั่งยืนกับโครงการ TOT Young Clubโดยเข้าไป กดไลค์ กดแชร์ ได้ทางสื่อสังคมออนไลน์ ที่ https://www.facebook.com/TOTlCSR/


กระทู้: TOT Young Club เดินหน้าพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการใช้สื่อดิจิทัลสร้างชุมชนเข้มแข็ง
เริ่มกระทู้โดย: tontago ที่ 21 ต.ค. 19, 13:22 น
TOT Young Club เดินหน้าพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการใช้สื่อดิจิทัลสร้างชุมชนเข้มแข็ง @ชุมชนกะทู้ จ.ภูเก็ต